คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ที่ถูกแมปไปยัง WebDAV ใช้ร่วมกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ใบว่า ใช้เฉพาะรับรองรับรองความถูกต้องหลังจากการเชื่อมต่อที่มีการใช้งานสำหรับเวลาบางอย่าง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2489177 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเว็บ Distributed Authoring และ Versioning (WebDAV) ที่ใช้ร่วมกันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตรวจสอบใบรับรองเท่านั้น
 • คุณแมปไดรฟ์ไปยัง WebDAV ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับไดรฟ์ที่ถูกแมปได้จากคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณเปิดไดรฟ์ที่ถูกแมปใน Windows Explorer
 • คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์ที่ถูกแมปอีกครั้งหลังจากที่การเชื่อมต่อยังคงอยู่ไม่ได้ใช้งานสำหรับบางครั้ง (ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อยังคงใช้งานเป็นเวลา 30 นาที)
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ที่ถูกแมป นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดระบบ 1397 การรับรองความถูกต้องทั้งสองฝ่ายที่ล้มเหลว รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ล้าสมัยในตัวควบคุมโดเมน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก WebDAV ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบรับรองที่เก็บไว้เมื่อ WebDAV พยายามที่จะเชื่อมต่อใหม่ไปยังไดรฟ์ที่แมปไว้สำหรับใช้งานร่วมกันของ WebDAV

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องมีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Webclnt.dll6.1.7600.20927204,80018 2011 มีนาคม06:10x 86
Webclnt.dll6.1.7601.21686204,28818 2011 มีนาคม05:49x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Webclnt.dll6.1.7600.20927258,56018 2011 มีนาคม06:40x 64
Webclnt.dll6.1.7601.21686258,56018 2011 มีนาคม06:37x 64
Webclnt.dll6.1.7600.20927204,80018 2011 มีนาคม06:10x 86
Webclnt.dll6.1.7601.21686204,28818 2011 มีนาคม05:49x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,298
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_04028400ae015d1680008ed42550303f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_f042360b48821591.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม709
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b76bc17f7ad45b86eebe7976dc15afab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_6ce466c261342c6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม709
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_55c8a6452df05587.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,413
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_576d21932b48529b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,413
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_04028400ae015d1680008ed42550303f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_4c60d18f00df86c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มerror711
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2fb9bfa4a5d488994fe44ede0aff5db0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_7feacabfefc26374.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,066
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5574fbdde20ca5f4d6efd48603856506_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_e78e714a09fccf54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม713
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_92c8861fb9a71ce63f39687ed3764c6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_29a0e7922913e175.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม713
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9c95e0285e4d6f16638f3e8da0cece85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_b72ec7e01de35ba4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,066
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b76bc17f7ad45b86eebe7976dc15afab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_c903024619919da5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มerror711
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_b1e741c8e64dc6bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,417
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_b38bbd16e3a5c3d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,417
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,145
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20927_none_55c8a6452df05587.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,413
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21686_none_576d21932b48529b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,413
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2489177 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2489177 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2489177

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com