MS11-004: פגיעות בשירות FTP של Internet Information Services (IIS) עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2489256 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-004. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות

ייתכן שלא יהיה באפשרותך להסיר את ההתקנה של עדכון אבטחה זה בהתקנת Server Core של Windows Server 2008 אם גירסת FTP 7.0 או FTP 7.5 הותקנה ממרכז ההורדות של Microsoft. כד להסיר את העדכון בתרחיש זה, עליך להסיר באופן זמני את ההתקנה של FTP 7.0 או של FTP 7.5 לחלוטין ולאחר מכן להתקין מחדש את FTP 7.5. כשתעשה זאת, עדכון האבטחה יוסר גם כן.

הערות
 • לא מומלץ להסיר את ההתקנה של עדכוני אבטחה כלשהם. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם אותו לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.
 • תצורת שרת ה- FTP שלך לא תאבד אם תסיר את ההתקנה של FTP 7.0 או של FTP 7.5 לחלוטין ולאחר מכן תתקין מחדש את FTP 7.5. 
 • FTP 7.0 אינו זמין עוד להורדה. בעת שימוש בפתרון עוקף זה, עליך להתקין מחדש את FTP 7.5. לא ידוע לנו על בעיות תאימות בין FTP 7.0 ל- FTP 7.5.


כדי להסיר את ההתקנה של FTP 7.0 או של FTP 7.5, בצע שלבים אלה:
 1. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה כדי לזהות את ה- PackageCode עבור גירסת ה-FTP שהתקנת:
  wmic product
  לנוחותך, באפשרותך להקליד את הפקודה הבאה כדי ליצור קובץ טקסט מסוג פנקס רשימות שכולל את כל התוכניות שמותקנות במערכת:
  wmic product > C:\path\list.txt
 2. לאחר שתזהה את ה- PackageCode עבור גירסת ה- FTP שהתקנת, הקלד את הפקודה הבאה משורת פקודה ברמה גבוהה כדי להסיר את התקנת התוכנית FTP 7.0 או FTP 7.5:
  msiexec /uninstall {ProductID}
  לדוגמה, בהתאם לגירסת ה- FTP שהתקנת, הפקודה שתקליד תיראה כמו אחת מפקודות אלה:

  FTP 7.0
  msiexec.exe /uninstall {15ABFD45-B97E-483D-A6C9-28AA751A1C01}
  FTP 7.5
  msiexec.exe /uninstall {790AE609-3122-4C3E-9EA8-687F7B00ED0E}

מידע אודות עדכון האבטחה עבור IIS FTP 7.5 עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008

בתרחישים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להתקין גירסה קודמת של IIS FTP 7.5 עבור Windows Vista. אנו מספקים את הגירסאות 7.5.7055.14307 ו- 7.5.7056.14445 במרכז ההורדות של Microsoft.  הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7055 לגירסאות המבוססות x86 של Windows Vista (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את החבילה ftp75_en_x86_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7055 לגירסאות המבוססות x64 של Windows Vista (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_en_x64_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7055 עבור גירסאות מבוססות x86 של Windows Server 2008 (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את החבילה ftp75_en_x86_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7055 עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2008 (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_en_x64_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7600 עבור גירסאות מבוססות x86 של Windows Server 2008 (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_x86_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7600 לגירסאות המבוססות x86 של Windows Vista (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_x86_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7600 עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2008 (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_x64_kb2489256.msp.

עדכון אבטחה עבור FTP IIS 7.5.7600 לגירסאות המבוססות x64 של Windows Vista (KB2489256)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כאת את החבילה ftp75_x64_kb2489256.msp.

תאריך פרסום: 12 באפריל, 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הוראות התקנה

כדי לקבוע מהו עדכון האבטחה הנכון להתקנה בסביבת העבודה שלך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את התיקייה %system32%\inetsrv, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ Ftpsvc.dll, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  במערכת מבוססת x86 עם 34 סיביות:
  • התקן את ftp75_en_x86_kb2489256.msp אם גירסת קובץ Ftpsvc.dll בספרייה %system32%\inetsrv היא בין 7.5.7055.14307 לבין 7.5.7055.14310.
  • התקן את ftp75_x86_kb2489256.msp אם גירסת קובץ Ftpsvc.dll בספרייה %system32%\inetsrv היא בין 7.5.7055.14445 לבין 7.5.7600.14978.
  במערכת 64 סיביות:
  • התקן את ftp75_en_x64_kb2489256.msp אם גירסת קובץ Ftpsvc.dll בספרייה %system32%\inetsrv היא בין 7.5.7055.14307 לבין 7.5.7055.14310.
  • התקן את ftp75_x64_kb2489256.msp אם גירסת קובץ Ftpsvc.dll בספרייה %system32%\inetsrv היא בין 7.5.7055.14445 לבין 7.5.7600.14978.
 2. בהתבסס על השלב הקודם, בקר במרכז ההורדות בדף המתאים לגירסה הנחוצה. לחץ על הורדה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  1. לחץ על הפעלה כדי להתחיל בהתקנה מיד.
  2. לחץ על שמור כדי להעתיק את ההורדה למחשב שלך לצורך התקנה במועד מאוחר יותר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

IIS FTP 7.5.7600 עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008 שבהן מותקן FTP 7.5

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978419,59207-Jan-201110:11x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008 עם FTP 7.5 מותקן

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7600.14978332,04007-Jan-201110:11x86

IIS FTP 7.5.7055 עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows Vista שבהן מותקן FTP 7.5

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310332,04027-Jan-201123:49x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows Vista שבהן מותקן FTP 7.5

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.5.7055.14310419,59227-Jan-201123:49x64

IIS FTP 7.0 עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008 שבהן מותקן FTP 7.0

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979413,44807-Jan-201110:16x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008 עם FTP 7.0 מותקן

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpsvc.dll7.0.6545.14979328,45607-Jan-201110:16x86

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674816,38426-Jan-201106:03x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748308,22426-Jan-201106:03x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088816,38426-Jan-201105:54x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888309,24826-Jan-201105:54x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755016,38426-Jan-201106:06x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550309,76026-Jan-201106:06x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164916,38426-Jan-201105:51x86
Ftpctrlps.dll7.5.7600.142949,72814-Jul-200901:15x86
Ftpmib.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:05x86
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649309,76026-Jan-201105:51x86
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200921:05Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674818,43226-Jan-201106:44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748349,18426-Jan-201106:44x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088818,43226-Jan-201106:44x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888349,69626-Jan-201106:44x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755018,43226-Jan-201111:38x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550350,72026-Jan-201111:38x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164918,43226-Jan-201106:42x64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429413,82414-Jul-200901:40x64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638512,80014-Jul-200901:40x64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:27x64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649350,72026-Jan-201106:42x64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:50Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ftpconfigext.dll7.5.7600.1674840,96026-Jan-201105:40IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.16748779,77626-Jan-201105:40IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7600.2088840,96026-Jan-201105:38IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7600.20888781,31226-Jan-201105:38IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.1755040,96026-Jan-201105:26IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.17550784,38426-Jan-201105:26IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable
Ftpconfigext.dll7.5.7601.2164940,96026-Jan-201105:30IA-64
Ftpctrlps.dll7.5.7600.1429422,52814-Jul-200901:46IA-64
Ftpmib.dll7.5.7600.1638523,55214-Jul-200901:46IA-64
Ftpres.dll7.5.7600.1429414,84814-Jul-200901:35IA-64
Ftpsvc.dll7.5.7601.21649784,38426-Jan-201105:30IA-64
Ftpsvc.mofNot Applicable69,25213-Jul-200920:48Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,873
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,873
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,245
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_1daaf41b98662d99eb7a3ded523dc5ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_deca261b924302c4.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_3d56d28999e8a48bccde471bcd425092_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_d4d439bfb842ac08.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_d2a0824f035b6d239ac7f36e8e5c0190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_467b980ac09deff2.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_fccfbf773a79c1c7a982bcd793cda99e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_d8d48a9b91a3051f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a6fb4dbf6d14960.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4ace11f7100f58ee.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c433fa5f4070685.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable
File namex86_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce0aef70d146e6d.manifest
File versionNot Applicable
File size31,009
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:19
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_a63bcc8c1670c58184f1b6cef88de859_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_e74927d2eb060051.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b2ef32491384dc9349fa70c304c618c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_3c3fd94ec25bc045.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be2b18e525bc562ae2c402c7d1180790_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_be9e0ef0459925ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce48944db4e9ca04d4b27a221e907473_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_59f5686168fe97b0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_a68e505faf2eba96.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_a6ecad7ac86cca24.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_a861db29ac6477bb.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_a8ff4a7ac571dfa3.manifest
File versionNot Applicable
File size31,015
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,564
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,615
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,143
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,137
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,669
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_02d852a82941a92e77fa3b181cc73f60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_5560f2f5ffe25482.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_73332d6d84ab7914a9f6ab45557e39c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_5d4e9bca7090d43f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d4cf8a50ca2354ee0f86d58770c4c855_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_202786fd4db74272.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ff4eb3aa4c2752a7745e493df59d59ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_0012fee45d187efb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_4a7158d1f6cf525c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_4acfb5ed100d61ea.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_4c44e39bf4050f81.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_4ce252ed0d127769.manifest
File versionNot Applicable
File size31,012
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,140
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2489256~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,464
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2489256_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,464
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16748_none_b0e2fab1e38f7c91.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20888_none_b14157ccfccd8c1f.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17550_none_b2b6857be0c539b6.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-ftpsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21649_none_b353f4ccf9d2a19e.manifest
File versionNot Applicable
File size11,616
Date (UTC)26-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2489256 - Last Review: יום ראשון 22 יולי 2012 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2489256

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com