MS11-022: ช่องโหว่ใน Microsoft PowerPoint อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 12 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2489283 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS11-022 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน no-ค่าธรรมเนียมจะมีการสนับสนุน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ด้วยการติดต่อของบริษัทในเครือของ Microsoft ในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ท้องถิ่นของคุณ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนับสนุนนานาชาติของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานผ่านทางผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้

บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้ในขณะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความอาจประกอบด้วยปัญหาที่ทราบข้อมูล ถ้าเป็นกรณีนี้ ปัญหาที่ทราบอยู่ในรายการด้านล่างนี้เชื่อมโยงแต่ละบทความ
 • 2464588 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003: 12 เมษายน 2011

  ปัญหาที่ทราบในการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 2464588:
  • เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่ประกอบด้วยเค้าโครงให้กับรูปพื้นหลังใน PowerPoint 2003 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า เนื้อหาบางอย่าง (ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ) ได้รับความเสียหาย คุณสามารถกำหนดว่าเนื้อหาใดได้สูญหาย โดยการดูเค้าโครง แต่ไม่ได้โดยการดูเนื้อหาภาพนิ่ง รายการที่ถูกเอาออกจะแสดงเป็นกล่องที่ว่างเปล่าหรือกล่องที่ประกอบด้วย "cleansed"

   เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2543241 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   2543241 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office PowerPoint 2003
 • 2464594 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2007:12 เมษายน 2011
 • 2464617 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2002: 12 เมษายน 2011

  ปัญหาที่ทราบในการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 2464617:
  • เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอที่ประกอบด้วยเค้าโครงให้กับรูปพื้นหลังใน PowerPoint 2002 ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า เนื้อหาบางอย่าง (ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ) ได้รับความเสียหาย คุณสามารถกำหนดว่าเนื้อหาใดได้สูญหาย โดยการดูเค้าโครง แต่ไม่ได้โดยการดูเนื้อหาภาพนิ่ง รายการที่ถูกเอาออกจะแสดงเป็นกล่องที่ว่างเปล่าหรือกล่องที่ประกอบด้วย "cleansed"

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ดู KB 2464617.
  • หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจต้องยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office XP ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรแกรม Office XP อาจไม่เริ่มทำงาน
 • 2464623 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint Viewer 2007:12 เมษายน 2011
 • 2464635 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับตัวแปลง PowerPoint 2007:12 เมษายน 2011
 • 2519984 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint Viewer 2010: 12 เมษายน 2011
 • 2519975 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2010: 12 เมษายน 2011
 • 2520047 MS11-022: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office 2010 การโปรแกรมประยุกต์เว็บ: 12 เมษายน 2011
 • 2505927 MS11-023: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac 12.2.9 Update: 12 เมษายน 2011
 • 2505924 MS11-023: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office 2004 สำหรับการอัพเด Mac 11.6.3: 12 เมษายน 2011
 • 2505935MS11-023: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับตัวแปลงรูปแบบแฟ้ม XML เปิดสำหรับ Mac 1.1.9
 • 2525412คำอธิบายของ Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.1 การปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2489283 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007
 • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbfix kbbug kbqfe kbsurveynew atdownload kbmt KB2489283 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2489283

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com