Msinfo32.exe ใช้เวลานานในการแสดง หรือการส่งออกข้อมูลของระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ที่ได้รับการ MSI-X-สนับสนุนจำนวนมาก และที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2492536 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์ที่มีหลายแกนของตัวประมวลผลและอุปกรณ์ที่ได้รับการ MSI-X-สนับสนุนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มี 64 แกนของตัวประมวลผลและตัวควบคุมเกมอีเทอร์เน็ตกิกะบิต 16 ที่สนับสนุน MSI X และที่ใช้ interrupts จำนวนมาก
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Msinfo32.exe
 • ในบานหน้าต่างนำทางข้อมูลระบบ คุณขยายทรัพยากรฮาร์ดแวร์แล้ว คุณคลิกIRQs. หรือ คุณพยายามที่จะส่งออกข้อมูลระบบไปยังแฟ้มข้อความ
ในสถานการณ์สมมตินี้ จะใช้ Msinfo32.exe long ครั้งเมื่อต้อง การแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ หรือ การส่งออกข้อมูลของระบบ

หมายเหตุโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจพบปัญหานี้เมื่อพวกเขาเรียกตัวWin32_IRQResourceคลาส WMI เพื่อสอบถามข้อมูลทรัพยากรของ IRQ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการWin32_IRQResourceคลาส WMI แคชผลลัพธ์ แทน ระบุ IRQs อุปกรณ์ทั้งหมดระหว่างแต่ละคำขอ ขยาย ดังนั้น เวลาใช้ระบุทรัพยากร IRQ ทั้งหมดขึ้น exponentially เมื่อเพิ่มหมายเลขทรัพยากร IRQ

การแก้ไข

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การWin32_IRQResourceคลาส WMI ใช้กลไกที่แคชเมื่อมันดึง IRQ ข้อมูลจากระบบ เมื่อเป็นWin32_IRQResourceก่อนมีสร้างอินสแตนซ์ มันอ่านข้อมูล IRQ สำหรับการกำหนด IRQ ทั้งหมดในระบบ และจัดเก็บข้อมูลในแค ในระหว่างการเรียกไปยังที่ใหม่กว่าWin32_IRQResourceแคชถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองแบบสอบถาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคชถูกฟื้นฟูหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง (เงื่อนไขใด ๆ ก็ตามมาแรก):
 • แบบสอบถามไม่ได้ถูกประมวลผลในมากกว่าสองวินาที
 • มีการส่งผ่านสิบวินาทีตั้งแต่ครั้งล่าสุดมีฟื้นฟูในแคช

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cimwin32.dll6.1.7600.209081,340,92824 2011 กุมภาพันธ์05:43x 86
Cimwin32.dll6.1.7601.216671,342,97624 2011 กุมภาพันธ์05:12x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cimwin32.dll6.1.7600.209082,055,16824 2011 กุมภาพันธ์06:21x 64
Cimwin32.dll6.1.7601.216672,058,75224 2011 กุมภาพันธ์06:18x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cimwin32.dll6.1.7600.209084,280,32024 2011 กุมภาพันธ์05:19586240
Cimwin32.dll6.1.7601.216674,280,32024 2011 กุมภาพันธ์05:00586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2018710ในระบบที่มีอุปกรณ์ X MSI ที่ได้รับการสนับสนุนมากมาย MSINFO32 สามารถนำยอดเงินเพิ่มเติมของเวลาในการส่งข้อมูลของระบบไปยังแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,661
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20908_none_d0646ddb803d5f00.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,224
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21667_none_d208e9297d955c14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,224
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20908_none_2c83095f389ad036.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,228
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21667_none_2e2784ad35f2cd4a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,228
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,103
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20908_none_d06611d1803b67fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,226
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21667_none_d20a8d1f7d936510.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,226
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)06:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,168
วัน (UTC)24 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2492536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2492536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2492536

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com