แก้ไข: "เกิดข้อผิดพลาด: checksum ไม่ถูกต้อง Adler32 พบ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณได้รับข้อความ AS2 บีบอัดในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2492615 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft BizTalk Server เพื่อที่ได้รับข้อความ 2 งบตรรกะ (AS2) แบบบีบอัด ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ประเภทอีเวนต์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: BizTalk Server 2009 EDI
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 8133
คำอธิบาย:
ตัวถอดรหัส AS2 พบข้อยกเว้นในระหว่างการประมวลผล รายละเอียดของข้อความและข้อยกเว้นมีดังนี้: AS2-จาก: "<AS2-From party=""></AS2-From>" AS2-การ: "<AS2-To party=""></AS2-To>" MessageID: "<Message id=""></Message>" MessageType: ข้อยกเว้น"ไม่รู้จัก": " คลายการบีบอัดที่ล้มเหลวขณะกำลังประมวลผลข้อความ AS2 บีบอัด ข้อผิดพลาด: checksum ไม่ถูกต้อง Adler32 พบ "
หมายเหตุ แหล่งค่าเหตุการณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ BizTalk Server ที่คุณใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ Adler32 ค่า checksum ที่ถูกเก็บไว้แยกต่างหากในส่วนที่สองเมื่อคุณได้รับข้อความ AS2 บีบอัด ดังนั้น BizTalk Server ไม่อ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

BizTalk Server 2006 R2
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2682056แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2497789 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk 2010

2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุง 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2497794 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "checksum Adler32 ไม่ถูกต้องที่พบ" โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2492615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbmt KB2492615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2492615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com