Problemy ze zgodnością niektórych programów z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i dla systemu Windows Server 2008 R2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2492938 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 albo po zainstalowaniu programów na komputerze, na którym jest już używany system Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, niektóre programy mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Przyczyna

Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 i dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 zawierają aktualizacje zabezpieczeń, niezawodności i funkcji. Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 w niektórych programach może brakować funkcji. Jednak większość programów działa zgodnie z oczekiwaniami. W tym artykule znajduje się lista programów, co do których zgłoszono, że nie działają lub że brakuje w nich funkcji po zainstalowaniu na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Uwagi
  • Lista w sekcji „Więcej informacji” nie jest pełną listą programów, w których brakuje funkcji, gdy są używane na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.
  • W przypadku używania jednego z programów wymienionych na tych listach w celu uzyskania dodatkowych informacji konieczne może być skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania.

Więcej informacji

W poniższych tabelach wymieniono programy, o których wiadomo, że brakuje w nich funkcji, gdy są używane na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Jeśli po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2 zmieniło się działanie programu niewymienionego w tym artykule, w celu obejścia problemu należy skorzystać z następujących metod:
  • Po zauważeniu, że program nie działa poprawnie, co najmniej jeden raz ponownie uruchom komputer. Być może rozwiąże to problem przez wymuszenie zakończenia działania usług lub oczekujących funkcji.
  • Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Na przykład odwiedź obszar pomocy technicznej w witrynie dostawcy oprogramowania w sieci Web. Być może znajdziesz aktualizację aplikacji dotyczącą systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Ewentualnie możesz znaleźć nowszą wersję programu opublikowaną po wydaniu dodatku SP1.
  • Zgłoś problem dostawcy oprogramowania. W witrynie dostawcy oprogramowania w sieci Web może być dostępne łącze kontaktowe, przy użyciu którego można zgłosić problem i poprosić o zaktualizowaną wersję programu.

Programy, które nie działają po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1

W następującej tabeli wymieniono programy, które nie działają po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Program
Nazwa
Program
Wersja
Dostawca
oprogramowania
Witryna sieci Web zawierająca więcej informacji lub zaktualizowane oprogramowanie
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader 7.0; 6.5Ninja Trader http://www.ninjatrader.com

Programy, w których brakuje funkcji po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1

W następującej tabeli wymieniono programy, w których brakuje istotnych lub mniej istotnych funkcji po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dla systemu Windows Server 2008 R2. Zaleca się skontaktowanie się z dostawcą oprogramowania. Można też odwiedzić witrynę dostawcy oprogramowania w sieci Web, aby uzyskać informacje o zalecanym rozwiązaniu albo aktualizację programu.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Program
Nazwa
Program
Wersja
Dostawca
oprogramowania
Witryna sieci Web zawierająca więcej informacji lub zaktualizowane oprogramowanie
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z dostawcą oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2492938 - Ostatnia weryfikacja: 17 maja 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com