אין אפשרות להיכנס למערכת אם אות הכונן של מחיצת האתחול השתנתה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 249321 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

לאחר ניסיון כניסה למחשב מבוסס Windows 2000 באמצעות שם משתמש וסיסמה חוקיים, מוצגת תיבת הדו-שיח טוען הגדרות אישיות ואחריה תיבת הדו-שיח שומר הגדרות אישיות. עם זאת, שולחן העבודה אינו מופיע ומסך הכניסה ברוכים הבאים אל Windows מוצג שוב.

שים לב אם קובץ ההחלפה נמצא במחיצת המערכת או במחיצת האתחול, עלולה להופיע גם הודעת האזהרה הבאה, לפני החזרה למסך הכניסה 'ברוכים הבאים אל Windows':
[זיכרון וירטואלי מוגבל]
??במערכת שלך לא קיים קובץ דפדוף או שקובץ הדפדוף קטן מדי.

סיבה

בעיה זו עלולה להתעורר כאשר אות הכונן של מחיצת האתחול ב-Windows 2000 אינה תואמת לאות הכונן שהוקצתה במהלך ההתקנה הראשונית של Windows 2000. ?Windows 2000 מנהל רישום של אותיות כונן במסד נתונים מבוסס רישום ומקצה מחדש אותיות כונן בהתבסס על מזהים ייחודיים גלובליים (GUID) הנרשמים עבור כל אמצעי אחסון. אם המזהה הייחודי הגלובלי משתנה או משוכפל (על-ידי תוכנת שכפול של דיסקים קשיחים), אות הכונן המקורית עלולה שלא להיות משויכת מחדש לאמצעי האחסון של האתחול.

הדבר עלול להתרחש גם אם מנתקים מחשב מראה של מערכת או של אתחול ולאחר מכן מנסים לאתחל מכונן הצל הקודם, כאשר הכונן העיקרי המקורי חסר או שאינו נגיש. הסיבה לכך היא כי המזהה הייחודי הגלובלי של אמצעי האחסון עבור כונן הצל שונה מזה של הכונן העיקרי המקורי ולא משייכים לו אותה אות כונן.

פתרון הבעיה

אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות אלה. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

שים לב כאשר המחשב מחובר לרשת אך אינו חלק מתחום, ייתכן שיהיה צורך למפות התקשרות למיקום המשותף IPC$? של המחשבים באמצעות האישורים הניהוליים המקומיים של אותו מחשב, בטרם ניתן יהיה לצרף באמצעות Regedit.exe או Regedt32.exe כמתואר להלן, כדי לבצע שינויים.

כדי לאפשר ביצוע כניסה ו/או כדי לשנות את אות הכונן של אמצעי האחסון בחזרה לאות המשויכת המקורית, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
net use \\remote_machine_name\IPC$ /user:administrator *?
השתמש באחד הנהלים הבאים כדי להקל על ביצוע תיקונים:
 1. הסר את כל הדיסקים הקשיחים המשוכפלים שנוספו למחשב מאז נכשלו ניסיונות הכניסה, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה להיכנס.
 2. אם המחשב מחובר לרשת, הפעל את Regedit.exe במחשב אחר כדי לפתוח את הרישום ולשנות אותו במחשב שבו נכשלים ניסיונות הכניסה. השתמש בפרטים מהמאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לשחזר את אות הכונן לאות המקורית שהוקצתה למחיצת האתחול:
  223188 כיצד לשחזר את אות כונן המערכת/האתחול ב-Windows?
 3. אם המחשב מחובר לרשת, הפעל את Regedt32.exe או את Regedit.exe במחשב אחר כדי לפתוח את הרישום ולשנות אותו במחשב שבו נכשלים ניסיונות הכניסה. שנה את הערך הבא כדי להסיר את הנתיב המלא מהערך Userinit.exe כלהלן:

  שנה מ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  שנה אל:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  לאחר שינוי ערך הרישום שלעיל ולאחר שיהיה באפשרותך לבצע כניסה למערכת, בצע את הפעולות שבמאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי להקצות מחדש את אות הכונן המתאימה למחיצת האתחול וכדי לאתחל מחדש:
  223188 כיצד לשחזר את אות כונן המערכת/האתחול ב-Windows?
 4. צור מבנה תיקיות Winnt\System32 'מזויף' בכונן הנחשד בקבלת אות הכונן המקורית של מחיצת האתחול ולאחר מכן הרחב והעתק את הקובץ Userinit.exe מתקליטור Windows 2000 לתיקיה Winnt\System32 באותו כונן.

  באפשרותך להשתמש במסוף השחזור כדי לבצע הליך זה, ובלבד שהופעלה מדיניות האבטחה המקומית/אפשרות האבטחה 'מסוף שחזור: אפשר העתקה וגישה לתקליטונים בכל הכוננים ובכל התיקיות'. הדבר יאפשר לפקודה הבאה של מסוף השחזור לפעול, כך שיהיה באפשרותך לקבל גישה בלתי מוגבלת לכל הכוננים ולכל הנתיבים: SET allowallpaths = TRUE ניתן ליישם זאת כמדיניות בבקר תחום שתחול על המחשב המקומי, באמצעות הפרטים הכלולים במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  235364 תיאור הפקודה SET ב'מסוף השחזור' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  לאחר ביצוע ההליך שלעיל ולאחר שיהיה באפשרותך לבצע כניסה למערכת, בצע את הפעולות שבמאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי להקצות מחדש את אות הכונן המתאימה למחיצת האתחול וכדי לאתחל מחדש:
  223188 כיצד לשחזר את אות כונן המערכת/האתחול ב-Windows?
 5. כאשר במערכת כלול, או מופעל, רק כונן המערכת/האתחול, אתחל מתקליטון הפעלה DOS או Windows 9X הכולל את fdisk.exe והפעל את הפקודה הבאה:
  FDISK /MBR
  פקודה זו כותבת מחדש את 'רשומת האתחול הראשית' (MBR) ומוחקת את חתימת הדיסק המשויכת למזהה הייחודי הגלובלי של אמצעי האחסון. כעת אמור Windows 2000 להקצות את ברירות המחדל של אותיות כונן ולאפשר ביצוע כניסה. לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לקבל פרטים נוספים על FDISK:
  69013 הפקודה FDISK /MBR כותבת מחדש את רשומת האתחול הראשית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
234048 כיצד Windows 2000 מקצה, שומר ומאחסן אותיות כונן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 249321 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
מילות מפתח 
kbenv kbprb KB249321

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com