Straipsnio ID: 2493736 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?is straipsnis i?vardija galimus naujinimus, Microsoft Lync Server 2010 ir nurodo d?l kiekvieno serverio vaidmuo naujinim?.

Daugiau informacijos

Naujinimus, kurie yra i?leid?iami "Lync Server 2010"
 • Naujinimas, skirtas administravimo ?rankiai
  2670358 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync Server 2010", administravimo ?rankiai, Apra?ymas: vasario 2012
 • Atnaujinti ?erdies sudedamosiomis dalimis
  2884613 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, pagrindini? komponent? Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas konferencij? palydovas
  2701659 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, konferencij? palydovas apib?dinimas: 2012 m. bir?elio
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris
  2889609 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, konferencij? serverio Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas tinklo komponent? serverio
  2884619 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, tinklo komponentus serverio Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas standartas/Enterprise edition serverio
  2889610 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync Server 2010", Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • Naujinimas, skirtas interneto konferencij? serveris
  2708616 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, tinklo konferencij? serverio apib?dinimas: 2012 m. bir?elio
 • Tarpininkavimas serverio atnaujinimas
  2640253 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, tarpininkavimas serverio apib?dinimas: lapkri?io 2011
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime
  2884620 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, Unified Communications valdomos API 3.0 Runtime Apra?ymas: 2013 m. spalio
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0, Windows darbo eigos veiklos vykdymo 64 bit?
  2847897 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, UCMA 3.0 Windows darbo eigos veiklos vykdymo Apra?ymas: 2013 liepos
 • Naujinimas, skirtas pralaidumo ir finansai
  2650037 Apra?ymas naujinimas skirtas Lync Server 2010 pralaidumo ir finansai: 2011 m. gruod?io
 • Naujinimas, skirtas mobilumo paslaugos
  2847899 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, mobilumo paslaug? apib?dinimas: 2013 liepos
 • Atnaujinimo, archyvavimo paslaugos
  2859580 Naujinim? rinkinio, skirto Lync Server 2010, archyvavimo paslaugos apib?dinimas: 2013 liepos

Konstrukcij? tipai

?diegti naujinimus "Lync Server 2010", galite atlikti ?iuos veiksmus.

1 ?ingsnis: ?diekite kaupiamieji naujinimai

1 Metodas kaupiamasis Server Update Installer
?diegti ?ie naujinimai, turi taikyti naujinimus naudodami kaupiamasis Server Update Installer.

PastabaKaupiamasis Server Update Installer taikoma visus atitinkam? serverio vaidmuo vienu paspaudimu atnaujinimus.

Nor?dami naudoti kaupiamasis Server Update Installer, atlikite ?iuos veiksmus.

PastabaJei vartotojo abonemento valdymo tarnyba (UAC) yra ?jungtas, naudodami didesnes teises, turi prad?ti kaupiamasis Server Update Installer. Tai u?tikrina, kad visi atnaujinimai yra ?diegtas.
 1. Parsisi?sti kaupiamasis Server Update Installer. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje Microsoft Download Center ?iniatinklio svetain?je:

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Parsisi?sti
  Atsisi?skite LyncServerupdateInstaller.exe paket? dabar.
 2. Kaupiamasis Server Update Installer valdo naudojant UI pirkimai naudojant komandin? eilut?.

  PastabaUI pateikiama ai?ki nuoroda, kuri yra installedwhen spustel?kite diegti naujinimus.

  Paleisti diegimo naudojant komandin? eilut?, vykdykite ?i? komand?:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Pastaba?iuos parametrus galima naudoti su LyncServerUpdateInstaller.exe komanda:
  • /Silentmode jungiklis taikoma visus atnaujinimus fone.
  • /Silentmode /forcereboot jungiklio taikoma visus atnaujinimus fone. Jei b?tina, jungiklis automati?kai paleis serverio diegimo proceso pabaigoje.
  • /Extractall jungiklis i?ra?us diegimo naujinimus ir i?saugo naujinimus ? pakatalog?, pavadint? "I?skirta." Tai yra aplanke, kuriame vyko komand?.
2 Metodas Microsoft Update
Galite naudoti Microsoft Update taikyti skirti "Lync Server 2010" naujinimai.
Metodas 3 rankinis diegimas
Jei pasirinksite rankiniu b?du ?diegti ?ie naujinimai, ?is straipsnis pad?s nustatyti susiejimas tarp naujinimus, ir skirting? serverio funkcijas. Ta?iau, j?s tur?tum?te apsvarstyti ?ias rekomendacijas d?l rankinis diegimas:
 • Turi b?ti naudojami visi atnaujinimai vaidmen?. Be to, allupdates d?l paties serverio vaidmuo turi b?ti naujausi? naujinimo lygiu.
 • Lync Server Standard Edition ir Lync Server Enterprise Edition sujungti taip pat reikalauti visus atnaujinimus, i?d?stytos serverio vaidmen?. Visi atnaujinimai turi b?ti naujausi? naujinimo lygiu.
 • Be to, ?ios rekomendacijos taikomos Lync Server 2010 platinama Enterprise Edition:
  • Atnaujinti vis? topologijoje naujausi? naujinim? rinkinio, skirto kiekvieno komponento vienu metu. Tai geriausia praktika yra labai rekomenduojama.
  • Tais remiantis pirmiau pateikta rekomendacija negalima, ?diegti naujausi? Kaupiamasis naujinimas visus prie basein? ir direktorius tuo pa?iu metu.

?ingsnis 2: Apply vidin?s duomen? baz?s atnaujinimus

?diegus naujinim? pagrindinius komponentus serverio vaidmuo Lync Server 2010 Enterprise Edition priekin?s serveryje, atnaujinta SQL duomen? baz?s failus jie krito ? kompiuter?, kuriame yra ?diegta pagrindinius komponentus serverio vaidmen?. Tai taip pat taikoma Lync Server 2010 standarto versijos serverio. Taikyti duomen? baz?s pakeitimus, vykdykite iuos cmdlet:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
Pastabos
 • Aplinkoje Lync Server 2010 standartas Edition, Standard Edition serveryje paleisti cmdlet.
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition aplinkoje, yra archyvavimo arba steb?senos paslaugos sujungt? su Enterprise Edition galutini? serveriu, vykdyti ?? cmdlet Enterprise Edition galutini? serveryje.
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition aplinkoje, neturi archyvavimo ir steb?senos paslaugos sujungt? su Enterprise Edition galutini? serveriu, vykdyti ?? cmdlet Enterprise Edition i?oriniame serveryje.
Jei paleisti cmdlet be parametr? UseDefaultSqlPaths , RTCDyn duomen? baz?se gali b?ti pa?alintas. Tod?l, vykdykite ?iuos cmdlet atkurti ? RTCDyn duomen? bazes.

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
Pastaba. RtcDyn ?urnalas yra palei keli? rtcdyn.ldf fail?. RtcDyn duomenys yra rtcdyn.mdf failo mar?rutas.
Serverio funkcijas, s?ra?as ir jiems taikomos atnaujinimai

Lync Server 2010 ? standartin?s versijos serverio

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris - 2575870 KB
 • Atnaujinti voratinklio komponent? serveris - KB 2884619
 • Naujinimas, skirtas standartas/Enterprise edition serverio - KB 2889610
 • Atnaujinti interneto konferencij? serveris - 2708616 KB
 • Naujinimas, skirtas konferencij? palydovas - 2701659 KB
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

"Lync Server 2010"-Enterprise Edition-Front-end

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris - 2575870 KB
 • Atnaujinti voratinklio komponent? serveris - KB 2884619
 • Naujinimas, skirtas standartas/Enterprise edition serverio - KB 2889610
 • Atnaujinti interneto konferencij? serveris - 2708616 KB
 • Naujinimas, skirtas konferencij? palydovas - 2701659 KB
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

"Lync Server 2010"-Enterprise Edition-atskiras A / V konferencij? serveris

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Naujinimas, skirtas konferencij? serveris - 2575870 KB
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 ? steb?jimo serverio

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 ? kra?to serverio

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 ? atskiras Tarpininkavimas Server

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Naujinimas, skirtas Tarpininkavimas Server - KB 2502810
 • Atnaujinti bendr? ry?i? valdom? API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 ? administravimo ?rankius ? topologijos statybininkas

 • Naujinimas, pagrindiniai komponentai - 2884613 KB
 • Naujinimas skirtas administravimo ?rankiai - 2670358 KB

Savyb?s

Straipsnio ID: 2493736 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 15 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2493736

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com