โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2493736 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงโปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Lync Server 2010 และระบุความเกี่ยวข้องของการปรับปรุงสำหรับแต่ละบทบาทเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงที่จะถูกนำออกใช้สำหรับ Lync Server 2010
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือในการดูแล
  2670358 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 เครื่องมือการจัดการ: 2012 กุมภาพันธ์
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก
  2884613 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 คอมโพเนนต์หลัก: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant
  2701659 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 การประชุมทาง Attendant: 2012 มิถุนายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม
  2889609 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 เซิร์ฟเวอร์การประชุม: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์
  2884619 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 เว็บเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นมาตรฐาน/องค์กรเซิร์ฟเวอร์
  2889610 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2708616 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 เว็บเซิร์ฟเวอร์ประชุม: 2012 มิถุนายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation
  2640253 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010, Mediation เซิร์ฟเวอร์: 2011 พฤศจิกายน
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ API ที่มีการจัดการสื่อสารประกอบการ 3.0 รันไทม์
  2884620 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 รวมสื่อสารจัดการ API 3.0 Runtime: 2013 ตุลาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 รันไทม์กิจกรรมลำดับงาน Windows 64 บิต API ที่มีการจัดการ
  2847897 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 รันไทม์กิจกรรมลำดับงาน Windows 3.0 UCMA: 2013 กรกฎาคม
 • การปรับปรุงสำหรับบริการการใช้แบนด์วิดท์ของนโยบาย
  2650037 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010 แบนด์วิดท์ของนโยบายบริการ: 2011 ธันวาคม
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการบริการเคลื่อนไหว
  2847899 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 การบริการเคลื่อนไหว: 2013 กรกฎาคม
 • การปรับปรุงสำหรับการบริการที่เก็บถาวร
  2859580 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync Server 2010 บริการที่เก็บถาวร: 2013 กรกฎาคม

วิธีการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010 คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งการปรับปรุงสะสม

วิธีที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุง โดยใช้การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม

หมายเหตุโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสมใช้โปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทที่เหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์อย่างในคลิกเดียว

เมื่อต้องการใช้ตัวติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุถ้าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เปิดอยู่ คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้สิทธิ์ผู้ดูแล ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดอย่างถูกต้อง
 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์การดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ LyncServerupdateInstaller.exe ตอนนี้
 2. เรียกใช้การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สะสม โดยใช้ UI การใช้บรรทัดคำสั่ง orby

  หมายเหตุUI ให้บ่งชี้ที่ชัดเจนซึ่งปรับปรุงเป็น installedwhen ที่คุณคลิกการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

  เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง โดยใช้พร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  หมายเหตุพารามิเตอร์ต่อไปนี้สามารถใช้ร่วมกับคำสั่งLyncServerUpdateInstaller.exe :
  • สวิตช์/silentmodeนำไปใช้เพื่อปรับปรุงทั้งหมดในเบื้องหลัง
  • สวิตช์/silentmode /forcerebootนำไปใช้เพื่อปรับปรุงทั้งหมดในเบื้องหลัง ถ้าจำเป็น สวิตช์โดยอัตโนมัติทั้งเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
  • สวิตช์/extractallแยกโปรแกรมปรับปรุงจากโปรแกรมติดตั้ง และจากนั้น จะบันทึกการปรับปรุงให้เป็นโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อ "Extracted" ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
วิธีที่ 2 Microsoft Update
คุณสามารถใช้ Microsoft Update เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Lync Server 2010
ติดตั้งด้วยตนเอง 3 วิธี
ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ด้วยตนเอง บทความนี้ช่วยคุณตัดสินใจว่าการแม็ประหว่างการอัพเดและเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการปรับใช้ด้วยตนเอง:
 • ต้องถูกปรับใช้การปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาท นอกจากนี้ allupdates บนเซิร์ฟเวอร์บทบาทเดียวกันต้องอยู่ในระดับปรับปรุงล่าสุด
 • Standard Edition เซิร์ฟเวอร์ Lync และ Lync Server องค์กร Edition รวมยังต้องปรับปรุงทั้งหมดสำหรับบทบาทใด ๆ ที่มีการจัดวางบนเซิร์ฟเวอร์ ยังต้องปรับปรุงทั้งหมดที่ระดับปรับปรุงล่าสุด
 • นอกจากนี้ คำแนะนำต่อไปนี้นำไปใช้กับรุ่นองค์กร Lync Server 2010 กระจาย:
  • ปรับปรุงโทโพโลยีทั้งกับ update สะสมล่าสุดสำหรับแต่ละส่วนประกอบในเวลาเดียวกัน ขอแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้
  • ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ ติดตั้งปรับปรุงสะสมล่าสุดในกลุ่มทั้งหมดอย่างน้อยและผู้กำกับบริษัทสร้างใบในเวลาเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2: ใช้โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนหลัง

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักที่บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าของ Lync Server 2010 องค์กรอิดิชั่น แฟ้มฐานข้อมูล SQL ปรับปรุงแล้วจะถูกข้ามไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์หลักติดตั้งอยู่ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Lync Server 2010 มาตรฐานอิดิชั่น เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เรียกใช้ cmdlet ของต่อไปนี้:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
หมายเหตุ
 • ในสภาพแวดล้อมแบบ Lync Server 2010 มาตรฐานอิดิชั่น เรียกใช้ cmdlet นี้บนเซิร์ฟเวอร์ Standard Edition
 • ในสภาพแวดล้อมแบบ Lync Server 2010 องค์กรอิดิชั่น ที่มีการเก็บถาวร หรือตรวจสอบบริการ collocated กับองค์กร Edition ไว้เซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้ cmdlet นี้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง Edition องค์กร
 • ในสภาพแวดล้อมแบบ Lync Server 2010 องค์กรอิดิชั่น ที่ไม่มีการเก็บถาวร และการตรวจสอบบริการ collocated กับองค์กร Edition ไว้เซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้ cmdlet นี้บนเซิร์ฟเวอร์ front-end Edition องค์กร
ถ้าคุณเรียกใช้ cmdlet นี้ โดยไม่มีพารามิเตอร์UseDefaultSqlPaths , RTCDyn ฐานข้อมูลอาจถูกเอาออก ดังนั้น เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้เพื่อคืนค่าฐานข้อมูล RTCDyn:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
หมายเหตุ ล็อก RtcDyn จะอยู่ตามแนวเส้นทางของแฟ้ม rtcdyn.ldf ข้อมูล RtcDyn จะอยู่ภายใต้เส้นทางของแฟ้ม rtcdyn.mdf
รายการของบทบาทเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมปรับปรุงที่สามารถใช้งานได้

Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ Edition มาตรฐาน

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม - KB 2575870
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2884619
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นมาตรฐาน/องค์กรเซิร์ฟเวอร์ - KB 2889610
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2708616
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant - KB 2701659
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

Lync Server 2010 –องค์กร Edition – เวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม - KB 2575870
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2884619
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นมาตรฐาน/องค์กรเซิร์ฟเวอร์ - KB 2889610
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ - KB 2708616
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการประชุมทาง Attendant - KB 2701659
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

A แบบสแตนด์อโลนของ Lync Server 2010 –องค์กร Edition – / V เซิร์ฟเวอร์การประชุม

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์การประชุม - KB 2575870
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

Lync Server 2010 – ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ขอบ

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

Lync Server 2010 – เซิร์ฟเวอร์ Mediation แบบสแตนด์อโลน

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Mediation - 2502810 KB
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสารประกอบการ 3.0 API ที่มีการจัดการขณะทำงาน - KB 2884620

ตัวสร้างโทโพโลยีของ Lync Server 2010 –เครื่องมือการดูแล –

 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์หลัก - KB 2884613
 • โปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่องมือการดูแลระบบ - KB 2670358

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2493736 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2556 - Revision: 19.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2493736

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com