MS11-074: תיאור עדכון האבטחה עבור Windows SharePoint Services 3.0: 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2493987 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-074. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • בעיה מוכרת מס' 1

  מאפיין
  אם אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint אינו מסיים את משימתו, הדבר עלול להשאיר את SharePoint במצב לא עקבי. ייתכן שלא תוכל לגלוש לאתר Central Administration או SharePoint site, וייתכן שתוצג אחת מהודעות השגיאה הבאות:

  הודעת שגיאה 1:

  שגיאת שרת: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

  הודעת שגיאה 2:

  HTTP 404 Not Found

  הודעת שגיאה 3:

  לא ניתן להתחבר למסד נתוני הגדרת התצורה

  פתרון

  לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  944267 כיצד לפתור בעיות נפוצות המתרחשות כאשר אתה מריץ את אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint במחשב המריץ Windows SharePoint Services 3.0 או SharePoint Server 2007
 • בעיה מוכרת מס' 2

  מאפיין הבעיה

  משתמשים מתבקשים לבצע אימות כאשר הם מנסים לגלוש לאתר SharePoint. Windows Server 2003 SP1 ו- Windows Server 2008 כוללים תכונת אבטחה של בדיקת לולאה חוזרת העוזרת למנוע התקפות שיקוף על המחשב שלך. לכן, האימות נכשל אם שם תחום מלא (FQDN) או כותרת המארח המותאמת אישית שבשימוש אינה מתאימה לשם המחשב המקומי.

  פתרון עוקף

  ישנן שתי שיטות לעקיפת הבעיה. השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למצבך:

  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

  שיטה 1: ציין שמות מארח (השיטה המועדפת עבור אימות NTLM)

  כדי לציין את שמות המארח הממופים לכתובת הלולאה החוזרת ויכולים להתחבר לאתרי אינטרנט במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. קבע את ערך הרישום DisableStrictNameChecking ל- 1. לקבלת מידע נוסף על הדרך לביצוע הדבר, לחץ על מספר המאמר להלן להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   281308 חיבור לשיתוף SMB במחשב מבוסס Windows 2000 או במחשב מבוסס Windows Server 2003 עשוי שלא לפעול עם כינוי.
  2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא ולאחר מכן לחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על MSV1_0, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך מרובה מחרוזות.
  5. הקלד BackConnectionHostNames, והקש על ENTER.
  6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על BackConnectionHostNames ולאחר מכן לחץ על שנה.
  7. בתיבה נתוני ערך, הקלד את שם המארח או שמות המארחים של האתרים המצויים במחשב המקומי ולחץ על אישור.
  8. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את השירות IISAdmin.

  שיטה 2: השבת את בדיקת הלולאה החוזרת (השיטה הפחות מומלצת)

  אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם אותו לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

  השיטה השנייה היא להשבית את בדיקת הלולאה החוזרת על-ידי הגדרת ערך הרישום DisableLoopbackCheck.

  כדי להגדיר את ערך הרישום DisableLoopbackCheck, בצע את הפעולות הבאות:
  1. קבע את ערך הרישום DisableStrictNameChecking ל- 1. לקבלת מידע נוסף על הדרך לביצוע הדבר, לחץ על מספר המאמר להלן להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   281308 חיבור לשיתוף SMB במחשב מבוסס Windows 2000 או במחשב מבוסס Windows Server 2003 עשוי שלא לפעול עם כינוי.
  2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא ולאחר מכן לחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Lsa, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
  5. הקלד DisableLoopbackCheck, והקש על ENTER.
  6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableLoopbackCheck ולאחר מכן לחץ על שנה.
  7. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  8. צא מעורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.
  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  926642 הודעת שגיאה בעת ניסיון לגשת לשרת באופן מקומי על-ידי שימוש ב- FQDN או בכינוי CNAME לאחר התקנת Windows Server 2003 Service Pack 1: "הגישה נדחתה" או "אף ספק רשת לא קיבל את הנתיב הנתון"
 • בעיה מוכרת מס' 3

  לאחר התקנת עדכון אבטחה זה על מחשב מבוסס Windows Small Business Server המריץ Windows SharePoint Services 3.0, בתרחישים מסוימים, הדפים SharePoint Companyweb ו- Central Administration עשויים שלא להיות זמינים. למידע נוסף אודות בעיה זו וכיצד לפתור את הבעיה, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet:
  http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2010/06/18/companyweb-and-sharepoint-central-admin-not-accessible-after-installing-kb983444.aspx
 • בעיה מוכרת מס' 4

  עדכון אבטחה זה עשוי להיות מוצג מספר פעמים ברשימה עדכונים מותקנים לאחר התקנתו. בעיה זו מתרחשת מכיוון שעדכון זה מוחל על מספר יישומים של Office.
 • בעיה מוכרת מס' 5

  לאחר התקנת עדכון זה, לא ניתן לטעון את הדף הוסף לקישורים שלי, שהוא פריט תפריט תחת תפריט הקישורים שלי בפינה הימנית העליונה של דף הבית.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
944267 כיצד לפתור בעיות נפוצות המתרחשות כאשר אתה מריץ את אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint במחשב המריץ Windows SharePoint Services 3.0 או SharePoint Server 2007

דרישות קדם להחלת עדכון אבטחה זה

הרשימה הבאה מכילה את התנאים המוקדמים עבור עדכון האבטחה:
 • עליך להתקין את Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 או גירסה מאוחרת יותר כדי להחיל עדכון אבטחה זה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  949582 כיצד להשיג את חבילת ה-service pack העדכנית ביותר עבור 3.0 Windows SharePoint Services

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2345304 MS10-072: תיאור עדכון האבטחה עבור Windows SharePoint Services 3.0: 12 באוקטובר, 2010

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, מהדורות 32 סיביות
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25
Cfgupddl.sqlNot Applicable13809-Apr-201103:55
Configdb.sqlNot Applicable66,82309-Apr-201104:36
Configup.sqlNot Applicable50,05609-Apr-201103:55
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29
Depl.xsdNot Applicable62,74606-Apr-201108:41
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201019:22
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40
Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll12.0.6562.5000128,88820-Jun-201111:07
Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll12.0.6562.500087,92820-Jun-201111:07
Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll12.0.6562.5000104,31220-Jun-201111:07
Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll12.0.6562.500087,92820-Jun-201111:07
Microsoft_web_design_server.dll12.0.6562.5000403,33620-Jun-201112:20
Msscntrs.dll_0001.x8612.0.6529.500088,40803-Feb-201009:24
Mssdmn.exe_0001.x8612.0.6557.5000281,45612-Apr-201109:56
Mssearch.exe_0005.x8612.0.6539.5000156,05609-Jun-201008:49
Mssph.dll_0001.x8612.0.6565.5000703,31204-Aug-201101:59
Mssrch.dll_0001.x8612.0.6558.50002,066,25627-Apr-201111:48
Nlhtml.dll_0002.x862008.1231.6510.5000123,24022-Jun-200911:59
Offfilt.dll_0002.x862008.1231.6532.5000199,53620-Mar-201009:15
Offprsx.dll12.0.6563.50001,134,48829-Jun-201113:55
Onetutil.dll12.0.6565.50011,980,28011-Aug-201106:31
Owssvr.dll_000112.0.6565.50013,028,34410-Aug-201105:57
Owstimer.exe_000112.0.6548.500054,64008-Oct-201004:50
Query9x.dll_0002.x8612.0.6510.500081,21617-Jun-200923:27
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,76009-Jul-201001:11
Schema.xml_announceNot Applicable92,60220-Nov-201007:17
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21
Searchom.dll_0003.x8612.0.6562.50001,466,24020-Jun-201111:14
Searchom.dll_0005.x8612.0.6562.50001,466,24020-Jun-201111:14
Sigcfg.cerNot Applicable68909-Apr-201104:36
Sigcfg.dllNot Applicable8,03209-Apr-201104:36
Sigcfg.sqlNot Applicable42,67909-Apr-201104:36
Sigsdb.cer.x86Not Applicable68916-Mar-201104:19
Sigsdb.dll.x86Not Applicable8,03216-Mar-201104:19
Sigsdb.sql.x86Not Applicable154,68416-Mar-201104:19
Sigstore.cerNot Applicable68902-Aug-201115:37
Sigstore.dllNot Applicable8,02402-Aug-201115:37
Sigstore.sqlNot Applicable404,46802-Aug-201115:37
Store.sqlNot Applicable2,778,94502-Aug-201115:37
Storeup.sqlNot Applicable2,704,06802-Aug-201114:47
Stoupddl.sqlNot Applicable13802-Aug-201114:47
Sts.workflows.dll12.0.6562.500071,54420-Jun-201111:08
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68020-Jun-201111:08
Stsap.dll12.0.6562.5000628,63220-Jun-201111:08
Stsapa.dll12.0.6562.5000268,15220-Jun-201111:07
Stslib.dll_000112.0.6562.5000128,88820-Jun-201111:07
Stsom.dll12.0.6565.50019,602,93610-Aug-201105:57
Stsom.dll_000112.0.6565.50019,602,93610-Aug-201105:57
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20820-Jun-201111:08
Stswel.dll12.0.6565.50011,937,78410-Aug-201105:57
Stswfacb.dll12.0.6562.5000194,45620-Jun-201111:08
Stswfact.dll12.0.6562.5000194,45620-Jun-201111:08
Timezone.xmlNot Applicable75,81620-Jul-201100:40
Tquery.dll_0002.x8612.0.6554.50002,357,58402-Feb-201108:26
Wss.rsxNot Applicable453,41003-Feb-201007:37
Wss.search.sql.x86Not Applicable432,50116-Mar-201104:19
Wss.search.up.sql.x86Not Applicable339,77316-Mar-201100:54
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10
Wssadmin.exe_000112.0.6564.500015,27223-Jul-201102:49
Wssadmop.dll_000112.0.6564.5000485,24023-Jul-201102:49
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24
Xmlfiltr.dll.x862008.1231.6514.5000102,24818-Aug-200907:42
עבור Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, מהדורות 64 סיביות
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25Not Applicable
Cfgupddl.sqlNot Applicable13809-Apr-201103:55Not Applicable
Configdb.sqlNot Applicable66,82309-Apr-201104:36Not Applicable
Configup.sqlNot Applicable50,05609-Apr-201103:55Not Applicable
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29Not Applicable
Depl.xsdNot Applicable62,74606-Apr-201108:41Not Applicable
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201017:31x64
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29Not Applicable
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12Not Applicable
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40Not Applicable
Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll12.0.6562.5000128,88818-Jun-201111:17x86
Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll12.0.6562.500087,92818-Jun-201111:17x86
Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll12.0.6562.5000104,31218-Jun-201111:17x86
Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll12.0.6562.500087,92818-Jun-201111:17x86
Microsoft_web_design_server.dll12.0.6562.5000403,33618-Jun-201109:52x86
Msscntrs.dll_0001.x6412.0.6529.5000437,08003-Feb-201008:46Not Applicable
Mssdmn.exe_0001.x6412.0.6557.5000798,57606-Apr-201115:02Not Applicable
Mssearch.exe_0005.x6412.0.6539.5000572,31209-Jun-201006:58Not Applicable
Mssph.dll_0001.x6412.0.6565.50001,959,76002-Aug-201115:38Not Applicable
Mssrch.dll_0001.x6412.0.6558.50004,761,93627-Apr-201111:34Not Applicable
Nlhtml.dll_0002.x642008.1231.6510.5000228,19217-Jun-200921:48Not Applicable
Offfilt.dll_0002.x642008.1231.6532.5000387,95217-Mar-201011:57Not Applicable
Offprsx.dll12.0.6563.50001,761,68829-Jun-201113:49x64
Onetutil.dll12.0.6565.50013,385,20810-Aug-201105:22x64
Owssvr.dll_000112.0.6565.50015,170,55210-Aug-201105:45Not Applicable
Owstimer.exe_000112.0.6548.500089,45608-Oct-201004:39Not Applicable
Query9x.dll_0002.x6412.0.6510.5000219,45617-Jun-200923:01Not Applicable
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,76009-Jul-201001:11Not Applicable
Schema.xml_announceNot Applicable92,60220-Nov-201007:17Not Applicable
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40Not Applicable
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21Not Applicable
Searchom.dll_0003.x6412.0.6562.50001,568,64018-Jun-201110:33Not Applicable
Searchom.dll_0005.x6412.0.6562.50001,568,64018-Jun-201110:33Not Applicable
Sigcfg.cerNot Applicable68909-Apr-201104:36Not Applicable
Sigcfg.dllNot Applicable8,03209-Apr-201104:36x86
Sigcfg.sqlNot Applicable42,67909-Apr-201104:36Not Applicable
Sigsdb.cer.x64Not Applicable68916-Mar-201104:19Not Applicable
Sigsdb.dll.x64Not Applicable8,03216-Mar-201104:19Not Applicable
Sigsdb.sql.x64Not Applicable154,68416-Mar-201104:19Not Applicable
Sigstore.cerNot Applicable68902-Aug-201115:37Not Applicable
Sigstore.dllNot Applicable8,02402-Aug-201115:37x86
Sigstore.sqlNot Applicable404,46802-Aug-201115:37Not Applicable
Store.sqlNot Applicable2,778,94502-Aug-201115:37Not Applicable
Storeup.sqlNot Applicable2,704,06802-Aug-201114:47Not Applicable
Stoupddl.sqlNot Applicable13802-Aug-201114:47Not Applicable
Sts.workflows.dll12.0.6562.500071,54420-Jun-201111:08x86
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68018-Jun-201111:17x86
Stsap.dll12.0.6562.5000628,63218-Jun-201111:17x86
Stsapa.dll12.0.6562.5000268,15218-Jun-201111:17x86
Stslib.dll_000112.0.6562.5000128,88818-Jun-201111:17Not Applicable
Stsom.dll12.0.6565.50019,602,93610-Aug-201105:45x86
Stsom.dll_000112.0.6565.50019,602,93610-Aug-201105:45Not Applicable
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20818-Jun-201111:17x86
Stswel.dll12.0.6565.50013,330,42410-Aug-201105:45x64
Stswfacb.dll12.0.6562.5000194,45618-Jun-201111:17x86
Stswfact.dll12.0.6562.5000194,45618-Jun-201111:17x86
Timezone.xmlNot Applicable75,81620-Jul-201100:40Not Applicable
Tquery.dll_0002.x6412.0.6554.50004,783,95202-Feb-201111:10Not Applicable
Wss.rsxNot Applicable453,41003-Feb-201007:37Not Applicable
Wss.search.sql.x64Not Applicable432,50116-Mar-201104:19Not Applicable
Wss.search.up.sql.x64Not Applicable339,77316-Mar-201100:54Not Applicable
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10Not Applicable
Wssadmin.exe_000112.0.6564.500015,27220-Jul-201100:44Not Applicable
Wssadmop.dll_000112.0.6564.5000485,24020-Jul-201100:44Not Applicable
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24Not Applicable
Xmlfiltr.dll.x642008.1231.6514.5000204,13614-Aug-200915:25Not Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2493987 - Last Review: יום שישי 16 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
מילות מפתח 
kbExpertiseInter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2493987

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com