ข้อผิดพลาด stop 0x0000007a เกิดขึ้นบนเครื่องเสมือนที่กำลังเรียกใช้บนคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้ Windows Server 2008 R2 กับไดรฟ์ข้อมูลแบบคลัสเตอร์ที่ใช้งานร่วมกัน และสลับสถานะของ csv ก่อนจะไปยังเปลี่ยนเส้นทางการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2494016 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน (CSV) คลัสเตอร์บนคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถสร้างเครื่องเสมือนบนรูปแบบ CSV บนโหนดคลัสเตอร์
 • คุณเริ่มเครื่องเสมือนบนโหนดคลัสเตอร์
 • คุณย้ายเจ้า CSV ไปยังโหนดอื่นคลัสเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงสถานะของรูปแบบ CSV เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าถึง
 • สลับการเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับการเข้าถึงการเปลี่ยนเส้นทางคือไปยังการเชื่อมต่ออื่นเมื่อสถานการณ์ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น:
  • สายเคเบิลสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ถูกตัดการเชื่อมต่อ
  • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ถูกปิดการใช้งาน
  • มีสลับการเชื่อมต่อ โดยใช้ตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้มเหลว
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้ในเครื่องเสมือน:
หยุด 0X0000007A ( พารามิเตอร์1 , พารามิเตอร์2 , parameter3 , พารามิเตอร์4 )
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
หมายเหตุ
 • แตกต่างกันพารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อความข้อผิดพลาด Stop "0x0000007a" ไม่ทั้งหมดที่เกิดจากปัญหานี้
 • นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop อื่น ๆ เมื่อเกิดปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x000000F4" ทำให้หยุดชะงัก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนดทั้งหมดของคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

นอกจากนี้ คุณต้องติดตั้งการเข้าแทนที่ clustering คุณลักษณะบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csvfilter.sys6.1.7600.20878156,16012-ม.ค.-201103:49x 64
Csvfilter.sys6.1.7601.21639156,16012-ม.ค.-201103:51x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csvfilter.sys6.1.7600.20878356,86412-ม.ค.-201103:07586240
Csvfilter.sys6.1.7601.21639356,86412-ม.ค.-201103:07586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_49e599dde0e4ffa12df023787c8bcc35_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20878_none_68faba7c6fc01137.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม721
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f0716a6e50eef13a7629f20dee214aa8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21639_none_ca386d5e54537a76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม721
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..uster csvfiltercore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20878_none_632d6976c2dee825.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,316
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..uster csvfiltercore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21639_none_65400676bfe3fda4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,316
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,383
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_30458b8bdd921d3cb06f777163d5f887_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20878_none_9d6c0f57f816f961.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_772239adf525a03d55a1fe3b4ab01c87_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21639_none_80b1436ab77679c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..uster csvfiltercore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20878_none_071071e90a7f7feb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,314
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..uster-csvfiltercore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21639_none_09230ee90784956a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,314
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,957
วัน (UTC)12-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)21:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2494016 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2494016 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2494016

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com