MS11-074: תיאור עדכון האבטחה עבור Office SharePoint Server 2010 (osrchwfe): 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2494022 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-074. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון אבטחה זה.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפת עדכון האבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה הבא:
2345322 MS10-072: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft SharePoint Foundation 2010: 12 באוקטובר, 2010

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור Microsoft Office SharePoint Server 2010, מהדורת 64 סיביות
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acsacnt.apxNot Applicable6,50130-Mar-201110:23Not Applicable
Acscntrl.acxNot Applicable24,83630-Mar-201110:23Not Applicable
Addbestbet1.aspxNot Applicable13,53830-Mar-201110:23Not Applicable
Addcs.apxNot Applicable11,21930-Mar-201110:23Not Applicable
Addentity1.aspxNot Applicable8,93330-Mar-201110:23Not Applicable
Addfeaturedcontent1.aspxNot Applicable12,52030-Mar-201110:23Not Applicable
Addfedl.apxNot Applicable69,24530-Mar-201110:24Not Applicable
Addkeyword1.aspxNot Applicable10,12130-Mar-201110:23Not Applicable
Addmanagedproperty1.aspxNot Applicable19,21130-Mar-201110:23Not Applicable
Addrankpromotion1.aspxNot Applicable13,39830-Mar-201110:23Not Applicable
Addshr.apxNot Applicable7,81230-Mar-201110:23Not Applicable
Addsnm.apxNot Applicable12,73630-Mar-201110:23Not Applicable
Addspellcheck1.aspxNot Applicable9,79830-Mar-201110:23Not Applicable
Addtype.apxNot Applicable12,42930-Mar-201110:24Not Applicable
Addusercontext1.aspxNot Applicable7,72330-Mar-201110:23Not Applicable
Admcmds.xmlNot Applicable1,27430-Mar-201110:23Not Applicable
Adminlistcontrol1.ascxNot Applicable4,25230-Mar-201110:23Not Applicable
Admin_sitemap_pub.xmlNot Applicable1,26430-Mar-201110:32Not Applicable
Admmap.apxNot Applicable16,50030-Mar-201110:23Not Applicable
Adsearch.aspxNot Applicable17,27030-Mar-201110:23Not Applicable
Advanced_aspxNot Applicable16,24430-Mar-201110:24Not Applicable
Advsfast_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Advsrch_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Aform1.apxNot Applicable2,72330-Mar-201110:24Not Applicable
Ajaxtkit.jsNot Applicable30,77530-Mar-201110:24Not Applicable
Aslibalt.xmlNot Applicable54420-Oct-201021:14Not Applicable
Aslibft.xmlNot Applicable1,04420-Oct-201021:14Not Applicable
Assetpck.xslNot Applicable24,84230-Mar-201110:33Not Applicable
Astptlbr_asxNot Applicable14,33908-Jun-201119:14Not Applicable
Bb.apxNot Applicable10,22230-Mar-201110:24Not Applicable
Bdcph.dll14.0.6009.1000220,03221-Oct-201001:25x64
Bestbetorder1.aspxNot Applicable4,44630-Mar-201110:23Not Applicable
Blckvert.mstNot Applicable10,54030-Mar-201110:33Not Applicable
Blglsbnd.mstNot Applicable11,87230-Mar-201110:33Not Applicable
Blkband.mstNot Applicable11,86830-Mar-201110:33Not Applicable
Blksingl.mstNot Applicable11,82430-Mar-201110:33Not Applicable
Blueband.mstNot Applicable11,86730-Mar-201110:33Not Applicable
Bluetabs.mstNot Applicable12,32230-Mar-201110:33Not Applicable
Bluevert.mstNot Applicable10,53930-Mar-201110:33Not Applicable
Busdatar.dll14.0.6009.1000116,63220-Oct-201020:14x86
Categ.apxNot Applicable15,53230-Mar-201110:24Not Applicable
Centraladminpopupselector1.aspxNot Applicable10,02530-Mar-201110:24Not Applicable
Cformsec.acxNot Applicable3,94830-Mar-201110:23Not Applicable
Client.configNot Applicable2,12630-Mar-201110:23Not Applicable
Clientx.dll14.0.6106.5001272,27216-Jun-201116:02x86
Clientxr.dll14.0.6106.5001272,27216-Jun-201116:02x86
Cmscrntl.rsxNot Applicable47,48420-Oct-201021:15Not Applicable
Cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xmlNot Applicable82520-Oct-201021:14Not Applicable
Connfxom.dll14.0.6105.50001,091,44019-May-201107:38x86
Connfxom.dll14.0.6105.50001,091,44019-May-201107:38x86
Connfxph.dll14.0.6015.1000283,50421-Dec-201007:47x64
Contextualkeywordmanagement1.aspxNot Applicable9,90230-Mar-201110:23Not Applicable
Convfeat.xmlNot Applicable76520-Oct-201021:14Not Applicable
Cpyfedl.apxNot Applicable69,43130-Mar-201110:24Not Applicable
Crawledcategories1.aspxNot Applicable7,78530-Mar-201110:23Not Applicable
Crawledproperties1.aspxNot Applicable7,35430-Mar-201110:23Not Applicable
Credentialfieldsettingssection.ascxNot Applicable13,13319-May-201108:18Not Applicable
Crprop.apxNot Applicable16,00930-Mar-201110:24Not Applicable
Default_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Deffast_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Depfeat.xmlNot Applicable78720-Oct-201021:14Not Applicable
Dispfast_aspxNot Applicable18,36930-Mar-201115:27Not Applicable
Docxpageconverter.exe14.0.6106.50011,220,98416-Jun-201115:14x64
Ecrcntrl.acxNot Applicable14,31230-Mar-201110:23Not Applicable
Editcategory1.aspxNot Applicable10,98830-Mar-201110:23Not Applicable
Editcrawledproperty1.aspxNot Applicable11,08130-Mar-201110:23Not Applicable
Editcs.apxNot Applicable37,75430-Mar-201110:23Not Applicable
Editfast_aspxNot Applicable18,31930-Mar-201115:27Not Applicable
Editrule.apxNot Applicable11,31730-Mar-201110:24Not Applicable
Editsch.apxNot Applicable3,89030-Mar-201110:23Not Applicable
Edtfedl.apxNot Applicable69,24730-Mar-201110:24Not Applicable
Edtrelst.apxNot Applicable15,24430-Mar-201110:23Not Applicable
Emconfig.xmlNot Applicable8,16730-Mar-201110:32Not Applicable
Enfet.xmlNot Applicable1,16720-Oct-201021:14Not Applicable
Enhsrch.apxNot Applicable7,66130-Mar-201110:24Not Applicable
Enlayfet.xmlNot Applicable1,35420-Oct-201021:14Not Applicable
Enthmft.xmlNot Applicable52420-Oct-201021:14Not Applicable
Entityexcludelist1.aspxNot Applicable8,56630-Mar-201110:23Not Applicable
Entityincludelist1.aspxNot Applicable8,54430-Mar-201110:23Not Applicable
Entitymanagement1.aspxNot Applicable9,04430-Mar-201110:23Not Applicable
Escntrl.acxNot Applicable36,48830-Mar-201110:24Not Applicable
Eupref.apxNot Applicable10,06730-Mar-201110:24Not Applicable
Ewsmodel.xmlNot Applicable31,62230-Mar-201110:24Not Applicable
Expfedl.apxNot Applicable20830-Mar-201110:24Not Applicable
Explrank.apxNot Applicable13,52330-Mar-201110:24Not Applicable
Extendedsearchadministration.aspxNot Applicable9,23230-Mar-201110:23Not Applicable
Extendedsearchadminlinks.xmlNot Applicable1,85730-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.compileddictionary.client.configNot Applicable2,04030-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.contentcollection.client.configNot Applicable2,03130-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.deleteditem.client.configNot Applicable2,02630-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.deployment.client.configNot Applicable2,02430-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.keyword.client.configNot Applicable2,01830-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.linguisticmanager.client.configNot Applicable2,03830-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.persisteddictionary.client.configNot Applicable2,04230-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.schema.client.configNot Applicable2,01630-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.spellchecker.client.configNot Applicable2,02830-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.admin.termentityextractor.client.configNot Applicable2,04230-Mar-201110:23Not Applicable
Fast.search.query.client.configNot Applicable2,40730-Mar-201110:23Not Applicable
FastcentraladminhelpcollectionNot Applicable85430-Mar-201110:23Not Applicable
FastenduserhelpcollectionNot Applicable79430-Mar-201110:23Not Applicable
Feapsite.xmlNot Applicable1,67130-Mar-201115:28Not Applicable
Frmadmin.apxNot Applicable6,11030-Mar-201110:23Not Applicable
Fs.admin.dll14.0.329.0325,53621-Dec-201001:58x86
Fs.admin.dll.isapi14.0.329.0325,53621-Dec-201001:58Not Applicable
Fsfrmact.xmlNot Applicable79930-Mar-201110:23Not Applicable
Glsband.mstNot Applicable10,94330-Mar-201110:33Not Applicable
Hauto1.apxNot Applicable17,05530-Mar-201110:24Not Applicable
Hauto2.apxNot Applicable12,08130-Mar-201110:24Not Applicable
Hauto3.apxNot Applicable10,83230-Mar-201110:24Not Applicable
Hedit1.apxNot Applicable14,00330-Mar-201110:24Not Applicable
Hmng1.apxNot Applicable16,46930-Mar-201110:24Not Applicable
Ibonet.xmlNot Applicable22,91630-Mar-201110:32Not Applicable
Impfedl.apxNot Applicable14,16030-Mar-201110:24Not Applicable
Keyworddetails1.aspxNot Applicable17,10330-Mar-201110:23Not Applicable
Kword.apxNot Applicable11,37130-Mar-201110:24Not Applicable
Laymap.apxNot Applicable72530-Mar-201110:23Not Applicable
Laymapes1.apxNot Applicable1,48130-Mar-201110:23Not Applicable
Layouts_sitemap_pub.xmlNot Applicable3,41930-Mar-201110:32Not Applicable
Lcscntrl.acxNot Applicable10,77030-Mar-201110:24Not Applicable
Lobigen.dll14.0.6106.500151,07216-Jun-201115:33x86
Lobitooi.dll14.0.6009.1000169,85620-Oct-201023:31x86
Lobitool.dll14.0.6009.1000427,90420-Oct-201023:31x86
Logcss.apxNot Applicable14,66530-Mar-201110:24Not Applicable
Logerr.apxNot Applicable15,70030-Mar-201110:24Not Applicable
Loghst.apxNot Applicable15,62830-Mar-201110:24Not Applicable
Logsmry.apxNot Applicable16,82830-Mar-201110:24Not Applicable
Logvwr.apxNot Applicable25,61230-Mar-201110:24Not Applicable
Lstcat.apxNot Applicable13,56530-Mar-201110:24Not Applicable
Lstcct.apxNot Applicable14,77630-Mar-201110:24Not Applicable
Lstcs.apxNot Applicable9,94930-Mar-201110:23Not Applicable
Lstdspgp.apxNot Applicable21,05230-Mar-201110:24Not Applicable
Lstkw.apxNot Applicable6,17330-Mar-201110:24Not Applicable
Lstmnp.apxNot Applicable14,89130-Mar-201110:24Not Applicable
Lstsnm.apxNot Applicable12,10130-Mar-201110:23Not Applicable
Managedpropertymanagement1.aspxNot Applicable7,20630-Mar-201110:23Not Applicable
Managesssvcapplication.aspxNot Applicable5,22119-May-201108:18Not Applicable
Masttpl.masNot Applicable10,94430-Mar-201110:34Not Applicable
Mchrule.apxNot Applicable18,13830-Mar-201110:24Not Applicable
Mchrule1.apxNot Applicable24,24030-Mar-201110:23Not Applicable
Mcrcntrl.acxNot Applicable7,55630-Mar-201110:24Not Applicable
Mediaplayer.xapNot Applicable27,22022-Oct-201021:53Not Applicable
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6106.5001608,12816-Jun-201115:23x86
Microsoft.office.server.chart_gac.dll14.0.6106.5001608,12816-Jun-201115:23x86
Microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll13.9.6009.100038,81620-Oct-201019:37x86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi14.0.6106.50013,164,02416-Jun-201115:15Not Applicable
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6106.50011,046,39216-Jun-201115:03x86
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac14.0.6106.50011,046,39216-Jun-201115:03Not Applicable
Microsoft_office_securestoreservice.dll14.0.6106.5000292,74408-Jun-201119:13x86
Mngfedl.apxNot Applicable15,98630-Mar-201110:24Not Applicable
Mngrules.apxNot Applicable9,93730-Mar-201110:24Not Applicable
Mngshr.apxNot Applicable6,35230-Mar-201110:23Not Applicable
Mngtypes.apxNot Applicable12,23330-Mar-201110:24Not Applicable
Mobileresults_spxNot Applicable3,00830-Mar-201110:23Not Applicable
Mobilesearch_spxNot Applicable3,00630-Mar-201110:23Not Applicable
Mprop.apxNot Applicable23,62130-Mar-201110:24Not Applicable
Msdym7.dll_osssearch14.0.6016.10002,592,60808-Jan-201100:04Not Applicable
Msdym7.lex_osssearch14.0.6015.1000415,74421-Dec-201011:17Not Applicable
Msscpi.dll14.0.6105.50002,142,06419-May-201107:30x64
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,89619-May-201107:30x64
Mssearch.exe14.0.6105.5000524,14419-May-201107:30x64
Msslad.dll14.0.6105.5000431,47219-May-201107:30x64
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,56019-May-201107:30x64
Mssrch.dll14.0.6105.50004,987,24819-May-201107:30x64
Msswelcm.apxNot Applicable8,70030-Mar-201110:24Not Applicable
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86421-Dec-201013:12x64
Mswb7.dll_osssearch14.0.6015.1000331,67221-Dec-201012:51Not Applicable
Mswb70011.dll_osssearch14.0.6015.10001,089,43221-Dec-201012:51Not Applicable
Mswb7001e.dll_osssearch14.0.6015.10001,089,43221-Dec-201012:51Not Applicable
Mswb70404.dll_osssearch14.0.6015.10001,089,43221-Dec-201012:51Not Applicable
Mswb70804.dll_osssearch14.0.6015.10001,089,43221-Dec-201012:58Not Applicable
Natlang6.dll_osssearch14.0.6015.10001,494,41621-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0000.dll_osssearch14.0.6015.10002,022,83221-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsd0002.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0003.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0009.dll_osssearch14.0.6015.100022,939,56828-Dec-201007:57Not Applicable
Natlangnlsd000a.dll_osssearch14.0.6015.100011,365,80821-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd000c.dll_osssearch14.0.6015.10003,400,11221-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd000d.dll_osssearch14.0.6015.10002,967,98421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd000f.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0010.dll_osssearch14.0.6015.10005,577,13621-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsd0018.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd001a.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd001b.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd001d.dll_osssearch14.0.6015.10005,577,13621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0020.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0021.dll_osssearch14.0.6015.10002,147,76021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0022.dll_osssearch14.0.6015.10002,147,76021-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsd0024.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0026.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0027.dll_osssearch14.0.6015.10002,360,75221-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd002a.dll_osssearch14.0.6015.10002,147,76021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0039.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd003e.dll_osssearch14.0.6015.10002,147,76021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0045.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0046.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0047.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0049.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsd004a.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd004b.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd004c.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsd004e.dll_osssearch14.0.6015.10004,419,50421-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsd0414.dll_osssearch14.0.6015.10005,577,13621-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsd0416.dll_osssearch14.0.6015.10005,577,13621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd0816.dll_osssearch14.0.6015.10005,577,13621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsd081a.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsd0c1a.dll_osssearch14.0.6015.10002,359,21621-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsg0009.dll_osssearch14.0.6015.1000463,28021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0002.dll_osssearch14.0.6015.10004,171,18421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0003.dll_osssearch14.0.6015.10001,459,12021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0009.dll_osssearch14.0.6015.10002,651,56821-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl000a.dll_osssearch14.0.6015.10009,997,74421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl000c.dll_osssearch14.0.6015.10006,246,32021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl000d.dll_osssearch14.0.6015.10001,729,45621-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl000f.dll_osssearch14.0.6015.10005,661,61621-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0010.dll_osssearch14.0.6015.10004,182,96021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0018.dll_osssearch14.0.6015.10003,338,16021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl001a.dll_osssearch14.0.6015.10006,022,06421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl001b.dll_osssearch14.0.6015.10006,592,43221-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl001d.dll_osssearch14.0.6015.10006,353,32821-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0020.dll_osssearch14.0.6015.10001,243,56821-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0021.dll_osssearch14.0.6015.10002,143,15221-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0022.dll_osssearch14.0.6015.10005,506,99221-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0024.dll_osssearch14.0.6015.10007,971,76021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0026.dll_osssearch14.0.6015.10005,798,32021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0027.dll_osssearch14.0.6015.10006,231,98421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl002a.dll_osssearch14.0.6015.100010,67221-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0039.dll_osssearch14.0.6015.10001,789,36021-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl003e.dll_osssearch14.0.6015.10004,052,40021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0045.dll_osssearch14.0.6015.10001,800,62421-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsl0046.dll_osssearch14.0.6015.10001,815,98421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0047.dll_osssearch14.0.6015.10001,417,64821-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsl0049.dll_osssearch14.0.6015.10001,565,10421-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl004a.dll_osssearch14.0.6015.10003,426,22421-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsl004b.dll_osssearch14.0.6015.10001,710,00021-Dec-201013:00Not Applicable
Natlangnlsl004c.dll_osssearch14.0.6015.10004,100,01621-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsl004e.dll_osssearch14.0.6015.10001,979,82421-Dec-201012:59Not Applicable
Natlangnlsl0414.dll_osssearch14.0.6015.10004,623,28021-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0416.dll_osssearch14.0.6015.10005,097,39221-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl0816.dll_osssearch14.0.6015.10005,039,02421-Dec-201012:51Not Applicable
Natlangnlsl081a.dll_osssearch14.0.6015.10007,049,64821-Dec-201012:58Not Applicable
Natlangnlsl0c1a.dll_osssearch14.0.6015.10006,924,20821-Dec-201012:51Not Applicable
Newffast_aspxNot Applicable18,53130-Mar-201115:27Not Applicable
Nightandday.mstNot Applicable23,96830-Mar-201110:33Not Applicable
Nl7data0011.dll_osssearch14.0.6015.10007,851,44021-Dec-201012:58Not Applicable
Nl7data001e.dll_osssearch14.0.6015.10001,039,27221-Dec-201012:59Not Applicable
Nl7data0404.dll_osssearch14.0.6015.10002,586,05621-Dec-201013:00Not Applicable
Nl7data0804.dll_osssearch14.0.6015.10003,680,71221-Dec-201012:51Not Applicable
Nl7lexicons0011.dll_osssearch14.0.6015.10002,460,59221-Dec-201012:58Not Applicable
Nl7lexicons001e.dll_osssearch14.0.6015.1000207,27221-Dec-201012:59Not Applicable
Nl7lexicons0404.dll_osssearch14.0.6015.1000367,56021-Dec-201012:51Not Applicable
Nl7lexicons0804.dll_osssearch14.0.6015.1000415,68821-Dec-201012:59Not Applicable
Nl7models0011.dll_osssearch14.0.6015.10006,630,32021-Dec-201012:58Not Applicable
Nl7models001e.dll_osssearch14.0.6015.10001,124,26421-Dec-201012:59Not Applicable
Nl7models0404.dll_osssearch14.0.6015.10009,726,92021-Dec-201012:51Not Applicable
Nl7models0804.dll_osssearch14.0.6015.10002,970,56821-Dec-201012:59Not Applicable
Notesmodel.xmlNot Applicable29,06730-Mar-201110:24Not Applicable
Notesservice.svcNot Applicable41330-Mar-201110:23Not Applicable
Notessiset.apxNot Applicable5,34630-Mar-201110:23Not Applicable
Noteswebservice.dll.oss14.0.6009.1000972,14420-Oct-201019:58Not Applicable
Onet.xmlNot Applicable10,77530-Mar-201110:32Not Applicable
Orgsingl.mstNot Applicable11,81530-Mar-201110:33Not Applicable
Oss.basic.feature.xmlNot Applicable82130-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.basic.searcharea.xmlNot Applicable96530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.cntrl.adminlinks.xmlNot Applicable1,24930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.cntrl.feature.xmlNot Applicable74130-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.cswp.sts_dwpNot Applicable67130-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.dwpadvancedsearchbox_dwpNot Applicable2,79830-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpcoreresults_dwpNot Applicable1,56430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpdualchinesesearch_dwpNot Applicable1,50130-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwphighconfidence_dwpNot Applicable96430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwppeoplecoreresults_dwpNot Applicable1,15630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpsearchbox_dwpNot Applicable1,23030-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpsearchpaging_dwpNot Applicable76730-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpsearchstats_dwpNot Applicable62630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.dwpsearchsummary_dwpNot Applicable63230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.enhanced.adminlinks.xmlNot Applicable1,70630-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.enhanced.feature.xmlNot Applicable96630-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.enhanced.mobilesearch.xmlNot Applicable35630-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.enhanced.searcharea.xmlNot Applicable1,04430-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.farm1.sys_dwpNot Applicable65930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.farmsa.lst_dwpNot Applicable68030-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.crawlprocessingperactivity.aspxNot Applicable7,39030-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.crawlprocessingpercomponent.aspxNot Applicable10,73230-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.crawlqueue.aspxNot Applicable4,68930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.crawlratepercontentsource.aspxNot Applicable5,78230-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.crawlratepertype.aspxNot Applicable8,89530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.feature.xmlNot Applicable60730-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.querylatency.aspxNot Applicable5,50030-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.querylatencytrend.aspxNot Applicable6,33530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.reports.xmlNot Applicable2,26730-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.health.sharepointbackendquerylatency.aspxNot Applicable7,59530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.healthpushdown.feature.xmlNot Applicable67930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.intl.dll14.0.6009.1000612,23220-Oct-201019:31x86
Oss.peoplerefinement_dwpNot Applicable1,00830-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.portal.feature.xmlNot Applicable50930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.powershell.searchcmdlets.xmlNot Applicable40,74730-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.querysuggestions_dwpNot Applicable1,22630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.refinement_dwpNot Applicable99030-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.sa1.sys_dwpNot Applicable66430-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.admin.client.configNot Applicable1,15630-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.admin.web.configNot Applicable1,83930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.admin.web.svcNot Applicable42830-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.powershell.format.xmlNot Applicable55,55720-Oct-201021:12Not Applicable
Oss.search.powershell.help_ntrl.xmlNot Applicable1,113,40201-Sep-201020:19Not Applicable
Oss.search.powershell.types.xmlNot Applicable12,09120-Oct-201021:12Not Applicable
Oss.search.webservice.client.configNot Applicable2,13830-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.webservice.svcNot Applicable40830-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.search.webservice.web.configNot Applicable3,49230-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.searchactionlinks_dwpNot Applicable1,21230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.searchbestbets_dwpNot Applicable1,34530-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.searchresults_aspxNot Applicable9,87330-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.searchserverwizard.feature.xmlNot Applicable79230-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.shcuts.sys_dwpNot Applicable69930-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.srch.12.rsxNot Applicable23,98320-Oct-201021:04Not Applicable
Oss.srch.rsxNot Applicable23,98320-Oct-201021:04Not Applicable
Oss.srchadm.rsxNot Applicable23,98320-Oct-201021:04Not Applicable
Oss.srchcenurlsite.ftr.xmlNot Applicable64230-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.srchconnectorgenerator_aspxNot Applicable27730-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.srchrssgen_xslNot Applicable45,45130-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.srchrss_aspxNot Applicable2,33430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.stplg1_dwpNot Applicable64530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.summaryresults_dwpNot Applicable1,30430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.advancedsearchbox_dwpNot Applicable2,79830-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.coreresults_dwpNot Applicable1,56430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.dualchinese_search_dwpNot Applicable1,50130-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.highconfidence_dwpNot Applicable96430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.peoplecoreresults_dwpNot Applicable1,15630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.peoplerefinement_dwpNot Applicable1,00830-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.querysuggestions_dwpNot Applicable1,22630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.refinement_dwpNot Applicable99030-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchactionlinks_dwpNot Applicable1,21230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchbestbets_dwpNot Applicable1,34530-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchbox_dwpNot Applicable1,23030-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchpaging_dwpNot Applicable76730-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchstats_dwpNot Applicable62630-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.searchsummary_dwpNot Applicable63230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.summaryresults_dwpNot Applicable1,30430-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.swpf.topanswer_dwpNot Applicable1,06230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.tcscsearchresults_aspxNot Applicable34,49530-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.topanswer_dwpNot Applicable1,06230-Mar-201110:24Not Applicable
Oss.upgrade.config.xmlNot Applicable1,16430-Mar-201110:23Not Applicable
Oss.webconfig.spss.xmlNot Applicable9,81330-Mar-201110:24Not Applicable
Oss12plc.configNot Applicable60030-Mar-201111:08Not Applicable
Oss12plc.dll14.0.6013.100011,17619-Nov-201023:01x64
Pblyfeat.xmlNot Applicable1,99720-Oct-201021:14Not Applicable
Pblyprovui.xmlNot Applicable37,20220-Oct-201021:14Not Applicable
Pefeat.xmlNot Applicable79220-Oct-201021:14Not Applicable
People_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Pepfast_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Pepresults_aspxNot Applicable28430-Mar-201110:23Not Applicable
Peprfast_aspxNot Applicable28430-Mar-201110:23Not Applicable
Pkmexsph.dll_000114.0.6105.5000573,29619-May-201107:30Not Applicable
Plnfeat.xmlNot Applicable71920-Oct-201021:14Not Applicable
Plnkfeat.xmlNot Applicable62020-Oct-201021:14Not Applicable
Pnfeat.xmlNot Applicable74220-Oct-201021:14Not Applicable
Popupselector1.aspxNot Applicable9,60630-Mar-201110:24Not Applicable
Portal.dll14.0.6106.50014,999,04816-Jun-201115:54x86
Portal.dll_00114.0.6106.50014,999,04816-Jun-201115:54Not Applicable
Portal.jsNot Applicable23,14430-Mar-201115:30Not Applicable
Ppldefault_aspxNot Applicable16,94530-Mar-201110:24Not Applicable
Pplresults_aspxNot Applicable23,27630-Mar-201110:24Not Applicable
Pplsearchres.aspxNot Applicable27,95830-Mar-201110:23Not Applicable
Premstpl.xmlNot Applicable12,95030-Mar-201115:28Not Applicable
Prm0001.bin_osssearch14.0.6015.100016,736,25621-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0005.bin_osssearch14.0.6015.10006,472,70421-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0006.bin_osssearch14.0.6015.10007,046,14421-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0007.bin_osssearch14.0.6015.100011,602,94421-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0008.bin_osssearch14.0.6015.10008,230,40021-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0009.bin_osssearch14.0.6015.10005,739,00821-Dec-201011:21Not Applicable
Prm000b.bin_osssearch14.0.6015.10008,071,68021-Dec-201011:21Not Applicable
Prm000e.bin_osssearch14.0.6015.100010,403,32821-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0013.bin_osssearch14.0.6015.10009,482,24021-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0015.bin_osssearch14.0.6015.10007,850,49621-Dec-201011:21Not Applicable
Prm0019.bin_osssearch14.0.6015.10008,629,24821-Dec-201011:21Not Applicable
Prm001f.bin_osssearch14.0.6015.100014,329,85621-Dec-201011:21Not Applicable
Pubfeat.xmlNot Applicable1,25120-Oct-201021:14Not Applicable
Pubonet.xmlNot Applicable7,82030-Mar-201110:32Not Applicable
Pubprft.xmlNot Applicable71820-Oct-201021:14Not Applicable
Pubrfeat.xmlNot Applicable2,47820-Oct-201021:14Not Applicable
Pubtfeat.xmlNot Applicable75820-Oct-201021:14Not Applicable
Query9x.dll_000114.0.6015.1000371,56821-Dec-201003:30Not Applicable
Quickacc.xmlNot Applicable2,67730-Mar-201110:32Not Applicable
Rankpromotionmanagement1.aspxNot Applicable5,54230-Mar-201110:23Not Applicable
Ratings.jsNot Applicable18,37828-Apr-201107:01Not Applicable
Reportcenterdoclibupload_aspxNot Applicable15,83930-Mar-201110:02Not Applicable
Resfast_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Resrem.apxNot Applicable11,97530-Mar-201110:23Not Applicable
Results_aspxNot Applicable28630-Mar-201110:23Not Applicable
Rlupload.aspxNot Applicable15,83930-Mar-201110:02Not Applicable
Scfeatr.xmlNot Applicable85520-Oct-201021:14Not Applicable
Scfonet_xmlNot Applicable49,19130-Mar-201110:24Not Applicable
Scftabslistschema_xmlNot Applicable75,03930-Mar-201115:30Not Applicable
Schreset.apxNot Applicable12,71130-Mar-201110:23Not Applicable
Sclonet_xmlNot Applicable30,13430-Mar-201110:24Not Applicable
Scltabslistdispform_aspxNot Applicable18,36930-Mar-201115:27Not Applicable
Scltabslisteditform_aspxNot Applicable18,31930-Mar-201115:27Not Applicable
Scltabslistnewform_aspxNot Applicable18,53130-Mar-201115:27Not Applicable
Scltabslistschema_xmlNot Applicable75,03930-Mar-201115:30Not Applicable
Scope.apxNot Applicable11,15530-Mar-201110:24Not Applicable
Scope1.apxNot Applicable17,03730-Mar-201110:23Not Applicable
Scpdspgp.apxNot Applicable10,43930-Mar-201110:24Not Applicable
Scriptforwebtaggingui.jsNot Applicable69,27530-Mar-201110:20Not Applicable
Sctabslistdispform_aspxNot Applicable18,36930-Mar-201115:27Not Applicable
Sctabslisteditform_aspxNot Applicable18,31930-Mar-201115:27Not Applicable
Sctabslistnewform_aspxNot Applicable18,53130-Mar-201115:27Not Applicable
Sctabslistschema_xmlNot Applicable75,03930-Mar-201115:30Not Applicable
Scwedadm.apxNot Applicable8,00330-Mar-201110:24Not Applicable
Scweddbs.apxNot Applicable6,89130-Mar-201110:24Not Applicable
Scwedisv.apxNot Applicable12,32430-Mar-201110:24Not Applicable
Scwedqsv.apxNot Applicable11,96730-Mar-201110:24Not Applicable
Scwfinsh.apxNot Applicable4,11530-Mar-201110:24Not Applicable
Scwtpcfg.apxNot Applicable7,29130-Mar-201110:24Not Applicable
Sdefault_aspxNot Applicable16,94530-Mar-201110:24Not Applicable
Search.admin.fdprov.xmlNot Applicable2,11330-Mar-201110:23Not Applicable
Search.admin.saprov.xmlNot Applicable4,01530-Mar-201110:23Not Applicable
Search.admin.web.parts.dwpfiles.xmlNot Applicable2,07330-Mar-201110:23Not Applicable
Search.admin.web.parts.feature.xmlNot Applicable1,10530-Mar-201110:23Not Applicable
Search.jsNot Applicable35,43430-Mar-201110:24Not Applicable
Search.web.parts.dwpfiles.xmlNot Applicable3,88230-Mar-201110:23Not Applicable
Search.web.parts.feature.xmlNot Applicable61930-Mar-201110:23Not Applicable
SearchextensionsfeatureNot Applicable74830-Mar-201110:23Not Applicable
SearchextensionswebpartdescriptionNot Applicable65430-Mar-201110:24Not Applicable
SearchextensionswebpartsNot Applicable45930-Mar-201110:23Not Applicable
Searchmain.aspxNot Applicable18,44230-Mar-201110:23Not Applicable
Searchom.dll14.0.6106.500013,272,43208-Jun-201119:34x64
Searchom.dll_000114.0.6106.500013,272,43208-Jun-201119:34Not Applicable
Searchres.aspxNot Applicable27,44330-Mar-201110:23Not Applicable
Selcrpr.apxNot Applicable8,87630-Mar-201110:24Not Applicable
Selmpr.apxNot Applicable5,26430-Mar-201110:24Not Applicable
Sharepointpub.dll14.0.6106.50013,164,02416-Jun-201115:15x86
Sharepointpub_gac.dll14.0.6106.50013,164,02416-Jun-201115:15x86
Showfulltextindexmapping1.aspxNot Applicable5,63530-Mar-201110:23Not Applicable
Siteactn.xmlNot Applicable9,14630-Mar-201110:32Not Applicable
Sitesv3siteslistdispform_aspxNot Applicable18,36930-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3siteslisteditform_aspxNot Applicable18,31930-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3siteslistnewform_aspxNot Applicable18,53130-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3siteslistschema_xmlNot Applicable72,73721-Oct-201000:53Not Applicable
Sitesv3tabslistdispform_aspxNot Applicable18,36930-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3tabslisteditform_aspxNot Applicable18,31930-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3tabslistnewform_aspxNot Applicable18,53130-Mar-201115:27Not Applicable
Sitesv3tabslistschema_xmlNot Applicable75,03930-Mar-201115:30Not Applicable
Sm.asxNot Applicable32,26730-Mar-201110:35Not Applicable
Sp.publishing.resources.rsxNot Applicable23,71420-Oct-201021:13Not Applicable
Sp.ui.rte.publishing.debug.jsNot Applicable63,21208-Jun-201119:14Not Applicable
Sp.ui.rte.publishing.jsNot Applicable43,70508-Jun-201119:14Not Applicable
Spdisco.aspxNot Applicable14,96530-Mar-201115:30Not Applicable
Spellcheckmanagement1.aspxNot Applicable7,91030-Mar-201110:23Not Applicable
Sppubint.dll14.0.6009.1000214,90420-Oct-201021:23x86
Sppubint_gac.dll14.0.6009.1000214,90420-Oct-201021:23x86
Spscrntl.rsxNot Applicable85,72922-Dec-201001:35Not Applicable
Spsintl.dll14.0.6009.10001,197,96821-Oct-201001:22x86
Srcadmin.apxNot Applicable16,88630-Mar-201110:23Not Applicable
Srchcenhlp.xmlNot Applicable75130-Mar-201110:23Not Applicable
Srchcenurl.xmlNot Applicable74630-Mar-201110:23Not Applicable
Srcheml.apxNot Applicable6,25630-Mar-201110:23Not Applicable
Srchout.apxNot Applicable6,62530-Mar-201110:23Not Applicable
Srchprx.apxNot Applicable7,86230-Mar-201110:23Not Applicable
Srchssl.apxNot Applicable5,23530-Mar-201110:23Not Applicable
Sresults_aspxNot Applicable23,27030-Mar-201110:24Not Applicable
Tamanagesssvcapp.aspxNot Applicable6,21019-May-201108:18Not Applicable
Targetappgeneralsettingssection.ascxNot Applicable10,85519-May-201108:18Not Applicable
Taxonomy.sqlNot Applicable217,32920-Oct-201021:02Not Applicable
Taxupdateprocs.sqlNot Applicable206,66730-Mar-201110:18Not Applicable
Tpcfgfh.apxNot Applicable3,87730-Mar-201110:24Not Applicable
Tplapset.apxNot Applicable23,51330-Mar-201110:24Not Applicable
Tquery.dll14.0.6019.10005,646,70407-Feb-201122:41x64
Treecontrol.jsNot Applicable124,19830-Mar-201110:20Not Applicable
Updsched1.apxNot Applicable5,84430-Mar-201110:23Not Applicable
Upgrade.dll_00114.0.6106.5001165,76816-Jun-201115:54Not Applicable
Upload.aspx_ldoclibNot Applicable15,83930-Mar-201110:02Not Applicable
Upload.aspx_pubfeapNot Applicable15,83930-Mar-201110:02Not Applicable
Upload.aspx_pubresfeatNot Applicable15,83930-Mar-201110:02Not Applicable
Urlselector.aspxNot Applicable6,03930-Mar-201110:23Not Applicable
Usercontextmanagement1.aspxNot Applicable5,98130-Mar-201110:23Not Applicable
V2vpblyfeat.xmlNot Applicable53920-Oct-201021:14Not Applicable
Vwfrmlk.xmlNot Applicable74920-Oct-201021:14Not Applicable
Vwscope1.apxNot Applicable13,82530-Mar-201110:23Not Applicable
Vwscopes.apxNot Applicable22,34630-Mar-201110:24Not Applicable
Vwscpse1.apxNot Applicable13,32830-Mar-201110:23Not Applicable
Vwscpset.apxNot Applicable7,44530-Mar-201110:24Not Applicable
Wacproxy.ashxNot Applicable20830-Mar-201110:23Not Applicable
Web.configNot Applicable2,47830-Mar-201110:23Not Applicable
Webconfig.extended.search.xmlNot Applicable53830-Mar-201110:24Not Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2494022 - Last Review: יום שישי 16 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office SharePoint Server
מילות מפתח 
kbExpertiseInter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2494022

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com