MS11-049: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2008 Service Pack 2 QFE: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2494094 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-049. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בנוסף לעדכון האבטחה המתואר בעלון MS11-049, עדכון אבטחה זה גם מכיל את כל העדכונים הכלולים בחבילות העדכונים המצטברים 1 עד 4.

למידע נוסף אודות מהדורות SQL Server 2008 שפורסמו לאחר פרסום SQL Server 2008 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע:
2402659 מהדורות SQL Server 2008 שפורסמו לאחר פרסום SQL Server 2008 Service Pack 2

בעיות ידועות עם עדכון אבטחה זה

 • ייתכן שתוכל להתקין עדכון אבטחה זה המבוסס SQL Server 2008 על מערכת מבוססת SQL Server 2005 שבה לא מותקן SQL Server 2008. בתרחיש זה, התקנת עדכון אבטחה זה אינה חסומה. עדכון האבטחה מתקין את קובצי ההגדרות של SQL Server 2008 במערכת, והתוכנית החדשה הבאה נוספת לפריט הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה:
  • Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files
  בנוסף, התוכנית החדשה הבאה נוספת לרשימה כלי הגדרת תצורה בפריט Microsoft SQL Server 2008 בתפריט התחל:
  • מרכז ההתקנות של SQL Server
  במערכות מבוססות SQL Server 2005 אלה, תוכל להסיר בבטחה את התקנת עדכון האבטחה באמצעות הפריט הוספה/הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות x86

Business Intelligence Development Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
5dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
18microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
19microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
20microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4311.0382756012-May-201103:20x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
22microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
23microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.4311.01243735212-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.4311.066135212-May-201103:22x860
25microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
27microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
29microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
30microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
32microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
33microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4311.056714412-May-201103:22x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
37microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
39microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
40microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
41microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
42microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
43microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
44microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
45msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
46msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
47msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
48msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
49oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
50oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
51rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
52rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
53recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
54reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
55reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
56sql_bids_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
57sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
58sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
59sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
60sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
61sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
62txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
63txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
64txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
65txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
66txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
67txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
68txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
69txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
70txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
71txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
72txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
73txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
74txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
75txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
76txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
77txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
78txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
79txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
80txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
81txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Database Services Common Core

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
2microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
4microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
5microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
6microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
9msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
10replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
11replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
12replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
13replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
14replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
15sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
16sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
17xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201102:30x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201102:30x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.02084012-May-201104:11x861033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.040535212-May-201104:18x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.037002412-May-201104:18x861033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
14sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03210412-May-201104:19x861033
15sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0360893612-May-201104:19x861033
16sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
17sqlservr.exe2007.100.4311.04279741612-May-201104:19x861033
18sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
19sqsrvres.dll2007.100.4311.08996012-May-201104:19x861033
20xpstar.dll2007.100.4311.030090412-May-201104:22x861033

Database Services Core Shared

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.08842412-May-201102:27x861033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
4distrib.exe2007.100.4311.07511212-May-201102:38x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
11exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
12excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
15iftsph.dll2007.100.4311.03824812-May-201102:57x861033
16logread.exe2007.100.4311.042378412-May-201103:20x861033
17mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
19microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
22microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
23microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
24microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
25microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
29oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
30oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
31rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
32rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
33rdistcom.dll2007.100.4311.065367212-May-201103:40x861033
34recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
35replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
36repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
37replmerg.exe2007.100.4311.034135212-May-201103:40x861033
38replsync.dll2007.100.4311.09968812-May-201103:40x861033
39snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
40spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
41sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
42sqlcmd.exe2007.100.4311.015293612-May-201104:19x861033
43sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201104:19x861033
44sqlmergx.dll2007.100.4311.019287212-May-201104:19x861033
45sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
46sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
47sqlwep100.dll2007.100.4311.08944812-May-201104:19x861033
48ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
49ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
50ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
51ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
52ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
53ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
54ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
55txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
59txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
60txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
61txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
62txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
63txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033

Full-Text Engine

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.046116012-May-201102:47x861033
2iftsph.dll2007.100.4311.03824812-May-201102:57x861033
3lrpolish.dll1.10.0.09303212-May-201103:20x861045
4msfte.dll12.0.9732.0243082412-May-201103:27x863082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
4dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021488812-May-201103:27x861033
19msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
20oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
22rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
23rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
26sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
28txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
30txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
32txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
36txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
37txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
38txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
40txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
41txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
42txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
43txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
44txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
47txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.08842412-May-201102:27x861033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
28microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
31microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
32objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
33oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
34oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
35pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
36rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
37rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
38recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
39replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
40reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
41sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
42sqlcmd.exe2007.100.4311.015293612-May-201104:19x861033
43sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
44sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
45sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
46sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
47sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
48sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
51txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
52txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
53txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
54txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
55txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
56txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
57txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
58txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
59txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
60txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
61txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
62txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
63txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
64txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
65txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
66txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
67txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
68txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
69txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
70txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
3msmdpump.dll10.0.4311.0618327212-May-201103:27x861033
4msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
5msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201103:27x860
6msmdsrv.exe10.0.4311.02201226412-May-201103:27x861033
7msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
8msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
9sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

SQL Browser Service

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
2msmdsrv.rll10.0.4311.066954412-May-201103:47x861033
3sqlbrowser.exe2007.100.4311.025482412-May-201104:18x861033
4sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

SQL Native Client

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.013,67212-May-201110:11
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210-Jul-200809:38
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14

SQL Native Client x86\x64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.014,18412-May-201117:25x64
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200811:39x64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.03,171,68812-May-201118:07x64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201103:20x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201103:20x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
51reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.013194412-May-201103:40x861033
52reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0111856812-May-201103:40x861033
53reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201103:40x860
54reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201103:40x860
55reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201103:40x860
59sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
60sqlrsos.dll2007.100.4311.01469612-May-201104:19x861033

SQL Server System CLR Types

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.023741612-May-201104:19x861033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033

כלי SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
4dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
5dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
6dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
7dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
8exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
9excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
10flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
11flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
12mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
13mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201103:22x860
18microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201103:22x860
19microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
20microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
21msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
22msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
23msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
24msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
25oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
26oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
27spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
28sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01367212-May-201103:11x861033
29sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
30sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
31ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
32ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
33ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
34ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
35ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
36ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
37ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
38txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות x64

Business Intelligence Development Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
2ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
5dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
9exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
10excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
13mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
14microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
15microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
17microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
18microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
19microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201103:20x860
20microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4311.0382756012-May-201103:20x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201103:20x860
22microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201103:20x860
23microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.4311.01243735212-May-201103:22x860
24microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.4311.066135212-May-201103:22x860
25microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
26microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201103:22x860
27microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201103:22x860
28microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201103:22x860
29microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201103:22x860
30microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201103:22x860
31microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201103:22x860
32microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
33microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201103:22x860
34microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4311.056714412-May-201103:22x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201103:22x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201103:22x860
37microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201103:22x860
38microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201103:22x860
39microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
40microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
41microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
42microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
43microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
44microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
45msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
46msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
47msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
48msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
49msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
50msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
51msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
52oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
53oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
54rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
55rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
56recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
57reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201103:40x860
58reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
59sql_bids_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
60sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
61sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
62sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
63sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
64sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
65sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
66txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
67txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
68txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
69txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
70txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
71txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
72txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
73txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
74txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
75txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
76txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
77txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
78txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
79txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
80txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
81txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
82txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
83txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
84txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
85txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

Database Services Common Core

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201110:30x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201110:30x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
6microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201110:31x860
7microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
8microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201110:31x860
9microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
10microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201110:33x860
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201110:33x860
13microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
14microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201110:33x860
15microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
16msgprox.dll2007.100.4311.024612012-May-201110:33x641033
17msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
18replerrx.dll2007.100.4311.013450412-May-201110:43x641033
19replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
20replisapi.dll2007.100.4311.037770412-May-201110:43x641033
21replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
22replprov.dll2007.100.4311.072842412-May-201110:43x641033
23replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
24replrec.dll2007.100.4311.097776812-May-201110:43x641033
25replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
26replsub.dll2007.100.4311.049290412-May-201110:43x641033
27replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
28sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
29sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.036132012-May-201111:07x641033
30sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
31xmlsub.dll2007.100.4311.030807212-May-201111:10x641033
32xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201110:04x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201110:04x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.02544812-May-201111:02x641033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.041200812-May-201111:07x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.043095212-May-201111:07x641033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.010839212-May-201111:07x641033
14sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
15sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03312812-May-201111:08x641033
16sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0360842412-May-201111:08x641033
17sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
18sqlservr.exe2007.100.4311.05796183212-May-201111:08x641033
19sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
20sqsrvres.dll2007.100.4311.010583212-May-201111:08x641033
21xpstar.dll2007.100.4311.054666412-May-201111:10x641033

Database Services Core Shared

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.010378412-May-201110:02x641033
2commanddest.dll2007.100.4311.024714412-May-201110:02x641033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.09354412-May-201110:04x641033
4distrib.exe2007.100.4311.08688812-May-201110:07x641033
5dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
11exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
12excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
15iftsph.dll2007.100.4311.05463212-May-201110:18x641033
16logread.exe2007.100.4311.051082412-May-201110:30x641033
17mergetxt.dll2007.100.4311.03364012-May-201110:30x641033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:31x860
19microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
23microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0193981612-May-201110:31x641033
24microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
25microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
31oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
32oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
33rawdest.dll2007.100.4311.019287212-May-201110:41x641033
34rawsource.dll2007.100.4311.018212012-May-201110:41x641033
35rdistcom.dll2007.100.4311.079242412-May-201110:43x641033
36recordsetdest.dll2007.100.4311.016624812-May-201110:43x641033
37replagnt.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:43x641033
38replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
39repldp.dll2007.100.4311.023024812-May-201110:43x641033
40repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
41replmerg.exe2007.100.4311.040842412-May-201110:43x641033
42replsync.dll2007.100.4311.012528812-May-201110:43x641033
43snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201111:07x861033
44snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.021591212-May-201111:07x641033
46sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
47sqlcmd.exe2007.100.4311.034135212-May-201111:07x641033
48sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201111:07x861033
49sqlmergx.dll2007.100.4311.022973612-May-201111:07x641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
53sqlwep100.dll2007.100.4311.011965612-May-201111:08x641033
54ssradd.dll2007.100.4311.04592812-May-201111:08x641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04644012-May-201111:08x641033
56ssrdown.dll2007.100.4311.03005612-May-201111:08x641033
57ssrmax.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
58ssrmin.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
59ssrpub.dll2007.100.4311.03056812-May-201111:08x641033
60ssrup.dll2007.100.4311.02954412-May-201111:08x641033
61txagg.dll2007.100.4311.036592812-May-201111:10x641033
62txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
63txderived.dll2007.100.4311.061834412-May-201111:10x641033
64txlookup.dll2007.100.4311.053540012-May-201111:10x641033
65txmerge.dll2007.100.4311.023229612-May-201111:10x641033
66txmergejoin.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:10x641033
67txrowcount.dll2007.100.4311.08944812-May-201111:10x641033
68txsort.dll2007.100.4311.024612012-May-201111:10x641033
69txsplit.dll2007.100.4311.061117612-May-201111:10x641033

Full-Text Engine

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.068695212-May-201110:11x641033
2iftsph.dll2007.100.4311.05463212-May-201110:18x641033
3lrpolish.dll1.10.0.09866412-May-201110:30x641045
4msfte.dll12.0.9732.0381271212-May-201110:33x643082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.024714412-May-201110:02x641033
2dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
4dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
9exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
10excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201110:31x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021079212-May-201110:33x641033
19msmdpp.dll10.0.4311.0736496812-May-201110:33x641033
20oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
22rawdest.dll2007.100.4311.019287212-May-201110:41x641033
23rawsource.dll2007.100.4311.018212012-May-201110:41x641033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.016624812-May-201110:43x641033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
26sqldest.dll2007.100.4311.026455212-May-201111:07x641033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
28txagg.dll2007.100.4311.036592812-May-201111:10x641033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.083492012-May-201111:10x641033
30txcharmap.dll2007.100.4311.028810412-May-201111:10x641033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
32txderived.dll2007.100.4311.061834412-May-201111:10x641033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.018980012-May-201111:10x641033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.018775212-May-201111:10x641033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.047754412-May-201111:10x641033
36txlineage.dll2007.100.4311.09610412-May-201111:10x641033
37txlookup.dll2007.100.4311.053540012-May-201111:10x641033
38txmerge.dll2007.100.4311.023229612-May-201111:10x641033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:10x641033
40txpivot.dll2007.100.4311.020106412-May-201111:10x641033
41txrowcount.dll2007.100.4311.08944812-May-201111:10x641033
42txscd.dll2007.100.4311.019543212-May-201111:10x641033
43txsort.dll2007.100.4311.024612012-May-201111:10x641033
44txsplit.dll2007.100.4311.061117612-May-201111:10x641033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0872535212-May-201111:10x641033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0418493612-May-201111:10x641033
47txunpivot.dll2007.100.4311.019440812-May-201111:10x641033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.010378412-May-201110:02x641033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:31x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
27microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
29microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
31microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
32microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
33objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
34oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
35oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
36pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
37rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
38rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
39recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
40replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
41reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
42sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
43sqlcmd.exe2007.100.4311.034135212-May-201111:07x641033
44sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
45sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
46sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
47sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
48sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
49sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
53txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
54txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
55txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
59txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
60txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
61txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
62txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
63txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
64txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
65txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
66txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
67txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
68txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
69txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
70txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
71txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
72txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
3msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
4msmdpump.dll10.0.4311.0743152812-May-201110:33x641033
5msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
6msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201110:33x860
7msmdsrv.exe10.0.4311.04380093612-May-201110:33x641033
8msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
9msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
10msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
11msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
12sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

SQL Browser Service

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
2msmdredir.dll10.0.4311.0621040812-May-201103:27x861033
3msmdsrv.rll10.0.4311.066954412-May-201103:47x861033
4sqlbrowser.exe2007.100.4311.025482412-May-201104:18x861033

SQL Native Client

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.014,18412-May-201117:25x64
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200811:39x64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.03,171,68812-May-201118:07x64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215-May-200803:19x64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615-May-200811:15x64
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815-May-200811:07x64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201110:30x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201110:30x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201110:30x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201110:30x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201110:30x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201110:30x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201110:30x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201110:30x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201110:30x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201110:30x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201110:30x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201110:30x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201110:30x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201110:30x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201110:30x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201110:30x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201110:30x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201110:30x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201110:30x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201110:43x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.016112812-May-201110:43x641033
50reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
52reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.016522412-May-201110:43x641033
53reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0208522412-May-201110:43x641033
54reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201110:43x860
55reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201110:43x860
56reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201110:43x860
60sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
61sqlrsos.dll2007.100.4311.01520812-May-201111:08x641033

SQL Server System CLR Types

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.047447212-May-201111:08x641033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033

כלי SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0220810412-May-201110:07x641033
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.047344812-May-201110:07x641033
5dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
6dtsconn.dll2007.100.4311.044938412-May-201110:07x641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0108938412-May-201110:07x641033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.04234412-May-201110:07x641033
11dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
12dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:07x641033
13dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
14exceldest.dll2007.100.4311.026045612-May-201110:11x641033
15exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
16excelsrc.dll2007.100.4311.027991212-May-201110:11x641033
17excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
18flatfiledest.dll2007.100.4311.041456812-May-201110:13x641033
19flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
20flatfilesrc.dll2007.100.4311.042378412-May-201110:13x641033
21flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
22mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
23mergetxt.dll2007.100.4311.03364012-May-201110:30x641033
24mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
25microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
26microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
28microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201110:30x860
29microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201110:31x860
30microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:31x860
31microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
32microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:33x860
33microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
34msmdlocal.dll10.0.4311.04452592812-May-201110:33x641033
35msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
36msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
37msmgdsrv.dll10.0.4311.01233904812-May-201110:33x641033
38msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
39msolap100.dll10.0.4311.0815498412-May-201110:33x641033
40msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
41oledbdest.dll2007.100.4311.025994412-May-201110:37x641033
42oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
43oledbsrc.dll2007.100.4311.028605612-May-201110:37x641033
44oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.021591212-May-201111:07x641033
46spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
47sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01418412-May-201110:25x641033
48sqlsvc.dll2007.100.4311.013092012-May-201111:08x641033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.016112812-May-201111:08x641033
51sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
52ssradd.dll2007.100.4311.04592812-May-201111:08x641033
53ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
54ssravg.dll2007.100.4311.04644012-May-201111:08x641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
56ssrdown.dll2007.100.4311.03005612-May-201111:08x641033
57ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
58ssrmax.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
59ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
60ssrmin.dll2007.100.4311.04439212-May-201111:08x641033
61ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
62ssrpub.dll2007.100.4311.03056812-May-201111:08x641033
63ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
64ssrup.dll2007.100.4311.02954412-May-201111:08x641033
65ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
66txdataconvert.dll2007.100.4311.030500012-May-201111:10x641033
67txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

עבור כל המערכות הנתמכות המבוססות IA-64

Database Services Common Core

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201110:51x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4311.054666412-May-201103:20x860
3microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201110:51x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4311.022717612-May-201103:20x860
6microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201110:52x860
7microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
8microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201110:52x860
9microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
10microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201110:54x860
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201110:54x860
13microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
14microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201110:54x860
15microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
16msgprox.dll2007.100.4311.053437612-May-201110:54ia641033
17msgprox.dll2007.100.4311.020260012-May-201103:27x861033
18replerrx.dll2007.100.4311.029527212-May-201111:04ia641033
19replerrx.dll2007.100.4311.010941612-May-201103:40x861033
20replisapi.dll2007.100.4311.076170412-May-201111:04ia641033
21replisapi.dll2007.100.4311.027223212-May-201103:40x861033
22replprov.dll2007.100.4311.0164388012-May-201111:04ia641033
23replprov.dll2007.100.4311.057584812-May-201103:40x861033
24replrec.dll2007.100.4311.0212823212-May-201111:04ia641033
25replrec.dll2007.100.4311.079037612-May-201103:40x861033
26replsub.dll2007.100.4311.0111293612-May-201111:04ia641033
27replsub.dll2007.100.4311.041098412-May-201103:40x861033
28sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
29sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.070436012-May-201111:28ia641033
30sqlmgmprovider.dll2007.100.4311.025994412-May-201104:19x861033
31xmlsub.dll2007.100.4311.055946412-May-201111:31ia641033
32xmlsub.dll2007.100.4311.019236012-May-201104:22x861033

Database Services Core Instance

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1databasemailengine.dll10.0.4311.07562412-May-201110:26x860
2databasemailprotocols.dll10.0.4311.04285612-May-201110:26x860
8rsfxft.dll2007.100.4311.05463212-May-201111:24ia641033
9sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
10sqlaccess.dll2007.100.4311.039869612-May-201111:28x861033
11sqlagent.exe2007.100.4311.0121277612-May-201111:28ia641033
13sqlctr100.dll2007.100.4311.013552812-May-201111:28ia641033
14sqlctr100.dll2007.100.4311.07306412-May-201104:19x861033
15sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4311.03824812-May-201111:30ia641033
16sqlscriptupgrade.dll2007.100.4311.0361456812-May-201111:30ia641033
17sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
18sqlservr.exe2007.100.4311.011121239212-May-201111:30ia641033
19sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
20sqsrvres.dll2007.100.4311.018775212-May-201111:30ia641033
21xpstar.dll2007.100.4311.093680812-May-201111:31ia641033

Database Services Core Shared

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.017700012-May-201110:25ia641033
2commanddest.dll2007.100.4311.055792812-May-201110:25ia641033
3datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.019031212-May-201110:26ia641033
4distrib.exe2007.100.4311.020567212-May-201110:29ia641033
5dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
9dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
10dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
11exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
12excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
13flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
14flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
15iftsph.dll2007.100.4311.08842412-May-201110:39ia641033
16logread.exe2007.100.4311.0112471212-May-201110:51ia641033
17mergetxt.dll2007.100.4311.06845612-May-201110:51ia641033
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:52x860
19microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
20microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.4311.040330412-May-201103:23x860
22microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
23microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0265661612-May-201110:52ia641033
24microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
25microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4311.056304812-May-201103:25x860
26microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.4311.0286090412-May-201103:25x860
27microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4311.018212012-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4311.0108324012-May-201103:25x860
29microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
31oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
32oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
33rawdest.dll2007.100.4311.043658412-May-201111:02ia641033
34rawsource.dll2007.100.4311.041405612-May-201111:02ia641033
35rdistcom.dll2007.100.4311.0184048812-May-201111:04ia641033
36recordsetdest.dll2007.100.4311.038487212-May-201111:04ia641033
37replagnt.dll2007.100.4311.02852012-May-201111:04ia641033
38replagnt.dll2007.100.4311.01879212-May-201103:40x861033
39repldp.dll2007.100.4311.052362412-May-201111:04ia641033
40repldp.dll2007.100.4311.019133612-May-201103:40x861033
41replmerg.exe2007.100.4311.096957612-May-201111:04ia641033
42replsync.dll2007.100.4311.027274412-May-201111:04ia641033
43snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201111:28x861033
44snapshot.exe10.0.4311.01316012-May-201104:18x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.050468012-May-201111:28ia641033
46sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
47sqlcmd.exe2007.100.4311.053847212-May-201111:28ia641033
48sqllogship.exe10.0.4311.09610412-May-201111:28x861033
49sqlmergx.dll2007.100.4311.042992812-May-201111:28ia641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
53sqlwep100.dll2007.100.4311.021642412-May-201111:30ia641033
54ssradd.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
55ssravg.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
56ssrdown.dll2007.100.4311.05770412-May-201111:30ia641033
57ssrmax.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
58ssrmin.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
59ssrpub.dll2007.100.4311.06077612-May-201111:30ia641033
60ssrup.dll2007.100.4311.05821612-May-201111:30ia641033
61txagg.dll2007.100.4311.087997612-May-201111:31ia641033
62txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
63txderived.dll2007.100.4311.0127524012-May-201111:31ia641033
64txlookup.dll2007.100.4311.0118564012-May-201111:31ia641033
65txmerge.dll2007.100.4311.051133612-May-201111:31ia641033
66txmergejoin.dll2007.100.4311.061988012-May-201111:31ia641033
67txrowcount.dll2007.100.4311.019594412-May-201111:31ia641033
68txsort.dll2007.100.4311.056048812-May-201111:31ia641033
69txsplit.dll2007.100.4311.0125578412-May-201111:31ia641033

Full-Text Engine

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2007.100.4311.0114160812-May-201110:33ia641033
2iftsph.dll2007.100.4311.08842412-May-201110:39ia641033
3lrpolish.dll1.10.0.020772012-May-201110:51ia641045
4msfte.dll12.0.9732.0708080812-May-201110:54ia643082,2052,1042,1041,1040,1036,1033,1031,1028
5sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

Integration Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2007.100.4311.055792812-May-201110:25ia641033
2dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
3dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
4dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
5dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
6dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
7dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
8dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
9exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
10excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
11flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
12flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
13microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201110:52x860
14microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
15microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
16microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
17microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
18msdtssrvr.exe10.0.4311.021079212-May-201110:54ia641033
19msmdpp.dll10.0.4311.0888356012-May-201110:54ia641033
20oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
21oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
22rawdest.dll2007.100.4311.043658412-May-201111:02ia641033
23rawsource.dll2007.100.4311.041405612-May-201111:02ia641033
24recordsetdest.dll2007.100.4311.038487212-May-201111:04ia641033
25sql_is_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
26sqldest.dll2007.100.4311.060298412-May-201111:28ia641033
27sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
28txagg.dll2007.100.4311.087997612-May-201111:31ia641033
29txbestmatch.dll2007.100.4311.0169712812-May-201111:31ia641033
30txcharmap.dll2007.100.4311.065469612-May-201111:31ia641033
31txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
32txderived.dll2007.100.4311.0127524012-May-201111:31ia641033
33txfileextractor.dll2007.100.4311.043248812-May-201111:31ia641033
34txfileinserter.dll2007.100.4311.042992812-May-201111:31ia641033
35txgroupdups.dll2007.100.4311.094192812-May-201111:31ia641033
36txlineage.dll2007.100.4311.021642412-May-201111:31ia641033
37txlookup.dll2007.100.4311.0118564012-May-201111:31ia641033
38txmerge.dll2007.100.4311.051133612-May-201111:31ia641033
39txmergejoin.dll2007.100.4311.061988012-May-201111:31ia641033
40txpivot.dll2007.100.4311.045655212-May-201111:31ia641033
41txrowcount.dll2007.100.4311.019594412-May-201111:31ia641033
42txscd.dll2007.100.4311.044170412-May-201111:31ia641033
43txsort.dll2007.100.4311.056048812-May-201111:31ia641033
44txsplit.dll2007.100.4311.0125578412-May-201111:31ia641033
45txtermextraction.dll2007.100.4311.0911037612-May-201111:31ia641033
46txtermlookup.dll2007.100.4311.0453156012-May-201111:31ia641033
47txunpivot.dll2007.100.4311.044631212-May-201111:31ia641033

Management Studio

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2007.100.4311.017700012-May-201110:25ia641033
2commanddest.dll2007.100.4311.016471212-May-201102:29x861033
3databasemailwizard.exe10.0.4311.059581612-May-201102:30x861033
4datacollectorenumerators.dll2007.100.4311.06948012-May-201102:30x861033
5dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
6dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtsinstall.exe10.0.4311.042788012-May-201102:38x861033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
11dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
12exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
13excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
14flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
15flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.4311.0423306412-May-201103:20x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4311.033367212-May-201103:20x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201103:22x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4311.0212362412-May-201103:22x860
20microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4311.028042412-May-201103:23x860
21microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201110:52x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4311.030090412-May-201103:23x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4311.029680812-May-201103:23x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4311.075965612-May-201103:23x860
25microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.4311.0329098412-May-201103:23x860
26microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.4311.0896804012-May-201103:23x860
27microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
28microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4311.0176573612-May-201103:25x861033
29microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4311.028042412-May-201103:25x860
30microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4311.014116012-May-201103:25x860
31microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
32microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
33objectexplorer.dll10.0.4311.0323773612-May-201103:30x860
34oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
35oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
36pfclnt.dll2007.100.4311.0109808812-May-201103:30x861033
37rawdest.dll2007.100.4311.012887212-May-201103:40x861033
38rawsource.dll2007.100.4311.012068012-May-201103:40x861033
39recordsetdest.dll2007.100.4311.011556012-May-201103:40x861033
40replicationmonitor.dll10.0.4311.0204170412-May-201103:40x860
41reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
42sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
43sqlcmd.exe2007.100.4311.053847212-May-201111:28ia641033
44sqldest.dll2007.100.4311.018007212-May-201104:19x861033
45sqleditors.dll10.0.4311.0122660012-May-201104:19x860
46sqlmanagerui.dll10.0.4311.0756311212-May-201104:19x860
47sqlmgmt.dll10.0.4311.0347120812-May-201104:19x860
48sqlresolver.dll10.0.4311.03876012-May-201104:19x86127
49sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
50sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
51sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
52sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
53txagg.dll2007.100.4311.024253612-May-201104:22x861033
54txbestmatch.dll2007.100.4311.044426412-May-201104:22x861033
55txcharmap.dll2007.100.4311.019543212-May-201104:22x861033
56txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033
57txderived.dll2007.100.4311.041405612-May-201104:22x861033
58txfileextractor.dll2007.100.4311.012682412-May-201104:22x861033
59txfileinserter.dll2007.100.4311.012528812-May-201104:22x861033
60txgroupdups.dll2007.100.4311.025840812-May-201104:22x861033
61txlineage.dll2007.100.4311.06845612-May-201104:22x861033
62txlookup.dll2007.100.4311.035466412-May-201104:22x861033
63txmerge.dll2007.100.4311.013808812-May-201104:22x861033
64txmergejoin.dll2007.100.4311.017956012-May-201104:22x861033
65txpivot.dll2007.100.4311.012989612-May-201104:22x861033
66txrowcount.dll2007.100.4311.06538412-May-201104:22x861033
67txscd.dll2007.100.4311.012784812-May-201104:22x861033
68txsort.dll2007.100.4311.016368812-May-201104:22x861033
69txsplit.dll2007.100.4311.041047212-May-201104:22x861033
70txtermextraction.dll2007.100.4311.0860810412-May-201104:22x861033
71txtermlookup.dll2007.100.4311.0408816812-May-201104:22x861033
72txunpivot.dll2007.100.4311.012836012-May-201104:22x861033

SQL Analysis Services

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
2msmdlocal.dll10.0.4311.05765514412-May-201110:54ia641033
3msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
4msmdpump.dll10.0.4311.0894653612-May-201110:54ia641033
5msmdredir.dll10.0.4311.0850826412-May-201110:54ia641033
6msmdspdm.dll10.0.4311.017802412-May-201110:54x860
7msmdsrv.exe10.0.4311.05900426412-May-201110:54ia641033
8msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
9msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
10msolap100.dll10.0.4311.01006832812-May-201110:54ia641033
11msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
12sql_as_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

SQL Browser Service

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdredir.dll10.0.4311.0850826412-May-201110:54ia641033
2msmdsrv.rll10.0.4311.066903212-May-201111:08ia641033
3sqlbrowser.exe2007.100.4311.052874412-May-201111:28ia641033
4sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

SQL Native Client

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.4311.019,30412-May-201117:46IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610-Jul-200814:33IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Sqlncli10.dll2007.100.4311.06,369,64012-May-201118:28IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.4311.02,569,57612-May-201111:19x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415-May-200803:24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015-May-200811:09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615-May-200811:11IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415-May-200803:24IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015-May-200811:09IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615-May-200811:11IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215-May-200803:51x86
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015-May-200811:11x86
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415-May-200811:14x86

שירותי דיווח SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201110:51x860
6microsoft.analysisservices.modeling.dll10.0.4311.056714412-May-201110:51x860
7microsoft.reportingservices.authorization.dll10.0.4311.07152812-May-201110:51x860
8microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4311.0282813612-May-201110:51x860
11microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4311.056304812-May-201110:51x860
13microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4311.08381612-May-201110:51x860
16microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.4311.091120812-May-201110:51x860
18microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4311.025175212-May-201110:51x860
20microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4311.0157066412-May-201110:51x860
22microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4311.028452012-May-201110:51x860
24microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4311.019850412-May-201110:51x860
26microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4311.014935212-May-201110:51x860
28microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4311.0434365612-May-201110:51x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4311.082928812-May-201110:51x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.4311.010429612-May-201110:51x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4311.08791212-May-201110:51x860
38microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.0.4311.014935212-May-201110:51x860
39microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4311.024765612-May-201110:51x860
41microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4311.022717612-May-201110:51x860
43msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
47reportingserviceslibrary.dll10.0.4311.0133719212-May-201111:04x860
49reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.026250412-May-201111:04ia641033
50reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4311.012938412-May-201103:40x861033
52reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4311.023997612-May-201111:04ia641033
53reportingservicesservice.exe2007.100.4311.0341284012-May-201111:04ia641033
54reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4311.06743212-May-201111:04x860
55reportingserviceswebserver.dll10.0.4311.0225060012-May-201111:04x860
56reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4311.0161162412-May-201111:04x860
60sql_rs_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
61sqlrsos.dll2007.100.4311.02237612-May-201111:30ia641033

SQL Server System CLR Types

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlserverspatial.dll2007.100.4311.066698412-May-201111:30ia641033
2sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033

כלי SQL

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1ddsshapeslib.dll2007.100.4311.04695212-May-201102:30x86127
2dts.dll2007.100.4311.0425917612-May-201110:29ia641033
3dts.dll2007.100.4311.0143191212-May-201102:38x861033
4dtscomexpreval.dll2007.100.4311.095575212-May-201110:29ia641033
5dtscomexpreval.dll2007.100.4311.033418412-May-201102:38x861033
6dtsconn.dll2007.100.4311.079959212-May-201110:29ia641033
7dtsconn.dll2007.100.4311.028503212-May-201102:38x861033
8dtspipeline.dll2007.100.4311.0202634412-May-201110:29ia641033
9dtspipeline.dll2007.100.4311.069616812-May-201102:38x861033
10dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.08228012-May-201110:29ia641033
11dtspipelineperf100.dll2007.100.4311.03261612-May-201102:38x861033
12dtswizard.exe2007.100.4311.080061612-May-201110:29ia641033
13dtswizard.exe2007.100.4311.080471212-May-201102:38x861033
14exceldest.dll2007.100.4311.058455212-May-201110:33ia641033
15exceldest.dll2007.100.4311.017341612-May-201102:47x861033
16excelsrc.dll2007.100.4311.064189612-May-201110:33ia641033
17excelsrc.dll2007.100.4311.018314412-May-201102:47x861033
18flatfiledest.dll2007.100.4311.095268012-May-201110:35ia641033
19flatfiledest.dll2007.100.4311.027632812-May-201102:48x861033
20flatfilesrc.dll2007.100.4311.097572012-May-201110:35ia641033
21flatfilesrc.dll2007.100.4311.028400812-May-201102:48x861033
22mdxquerygenerator.dll10.0.4311.08791212-May-201103:20x860
23mergetxt.dll2007.100.4311.06845612-May-201110:51ia641033
24mergetxt.dll2007.100.4311.02954412-May-201103:20x861033
25microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.4311.0323364012-May-201103:20x860
26microsoft.analysisservices.dll10.0.4311.0132080812-May-201103:20x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2007.100.4311.0198845612-May-201103:20x861033
28microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4311.023536812-May-201110:51x860
29microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.4311.0130442412-May-201110:52x860
30microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201110:52x860
31microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4311.07152812-May-201103:25x860
32microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201110:54x860
33microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4311.010839212-May-201103:25x860
34msmdlocal.dll10.0.4311.05765514412-May-201110:54ia641033
35msmdlocal.dll10.0.4311.02352061612-May-201103:27x861033
36msmdpp.dll10.0.4311.0613156012-May-201103:27x861033
37msmgdsrv.dll10.0.4311.01550167212-May-201110:54ia641033
38msmgdsrv.dll10.0.4311.0856816812-May-201103:27x861033
39msolap100.dll10.0.4311.01006832812-May-201110:54ia641033
40msolap100.dll10.0.4311.0653604012-May-201103:27x861033
41oledbdest.dll2007.100.4311.058660012-May-201110:58ia641033
42oledbdest.dll2007.100.4311.017392812-May-201103:30x861033
43oledbsrc.dll2007.100.4311.065367212-May-201110:58ia641033
44oledbsrc.dll2007.100.4311.018672812-May-201103:30x861033
45spresolv.dll2007.100.4311.050468012-May-201111:28ia641033
46spresolv.dll2007.100.4311.017904812-May-201104:18x861033
47sql_tools_keyfile.dll2007.100.4311.01930412-May-201110:46ia641033
48sqlsvc.dll2007.100.4311.037360812-May-201111:30ia641033
49sqlsvc.dll2007.100.4311.010532012-May-201104:19x861033
50sqltaskconnections.dll2007.100.4311.033520812-May-201111:30ia641033
51sqltaskconnections.dll2007.100.4311.011351212-May-201104:19x861033
52ssradd.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
53ssradd.dll2007.100.4311.04080812-May-201104:19x861033
54ssravg.dll2007.100.4311.09149612-May-201111:30ia641033
55ssravg.dll2007.100.4311.04132012-May-201104:19x861033
56ssrdown.dll2007.100.4311.05770412-May-201111:30ia641033
57ssrdown.dll2007.100.4311.02647212-May-201104:19x861033
58ssrmax.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
59ssrmax.dll2007.100.4311.03978412-May-201104:19x861033
60ssrmin.dll2007.100.4311.08586412-May-201111:30ia641033
61ssrmin.dll2007.100.4311.03927212-May-201104:19x861033
62ssrpub.dll2007.100.4311.06077612-May-201111:30ia641033
63ssrpub.dll2007.100.4311.02698412-May-201104:19x861033
64ssrup.dll2007.100.4311.05821612-May-201111:30ia641033
65ssrup.dll2007.100.4311.02596012-May-201104:19x861033
66txdataconvert.dll2007.100.4311.067466412-May-201111:31ia641033
67txdataconvert.dll2007.100.4311.020669612-May-201104:22x861033

חל על

בנוסף למוצרים הרשומים בסעיף 'חל על', בעיה זו משפיעה גם על המוצר הבא:
 • SQL Server 2008 Management Studio Express

מאפיינים

Article ID: 2494094 - Last Review: יום רביעי 29 יוני 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2494094

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com