อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2495593 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้ยังใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional

คำแนะนำ

การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) ที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 แพลตฟอร์มที่ Update 1

โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 4 แพลตฟอร์มปรับปรุง 1 ที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2478063 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
 • 2495593 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น
 • 2495638 -การกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ.NET Framework 4.0.1 จะพร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะที่จะเปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ 1 อัพเดต.NET Framework 4 แพลตฟอร์ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2478063 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง

เมื่อต้องการขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับสามารถเผยแพร่ Windows Installer 4.0 ต่อ

ปัญหาที่ทราบ

คุณพบปัญหาที่ทราบถ้าคุณถอนการติดตั้งแพคเกจที่มีการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ 1 อัพเดต.NET Framework 4 แพลตฟอร์ม ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2495593 การสนับสนุนกล่องเครื่องมือ Visual Studio สำหรับ สถานะของเครื่องจักร แบบจำลองจะถูกเอาออก
 • ถ้าคุณเอาการปรับปรุง 2495638 การปรับปรุงแพลตฟอร์มเป้าหมายกรอบและข้อมูลอ้างอิงสเซจะถูกเอาออก เมื่อมีการถอนการติดคุณตั้งโปรแกรมปรับปรุง 2495638 การดำเนินการถอนการติดตั้ง regresses IntelliSense และคอมไพล์ไป สำหรับลักษณะการทำงาน 1 การปรับปรุงแพลตฟอร์ม และ สำหรับผู้ออก แบบเครื่องจักรสถานะของกระแสงาน
 • ถ้าคุณเอาการปรับปรุง 2478063 รันไทม์คอมโพเนนต์ที่ต้องให้โปรแกรมประยุกต์สำหรับแพลตฟอร์ม 1 การปรับปรุงจะถูกเอาออก

ความต้องการเริ่มการทำงาน

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เว้นแต่ถูกล็อก หรือใช้แฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุง

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของ Visual Studio จะแสดงปุ่มกล่องเครื่องมือใหม่ใน Visual Studio ถ้า SP1 2010 Studio ที่มองเห็นทำงานเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูลการลบ

เมื่อต้องลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ออกโดยสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องลบโปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้แต่ละรายการ โดยใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ใน'แผงควบคุม':
 • 2478063 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
 • 2495593 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น
 • 2495638 -การกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ.NET Framework 4.0.1 จะพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ มีการติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้ที่สามเป็นส่วนหนึ่งของ 1 อัพเดต.NET Framework 4 แพลตฟอร์ม

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
WorkflowDesigner.pkgdef5,46628-มีนาคม-201118:15
WorkflowDesigner.extension.vsixmanifest75928-มีนาคม-201118:15

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการออกแบบ และพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับ.NET Framework 4 แพลตฟอร์มปรับปรุง 1 โดยใช้ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ติดตั้งแพคเกจต่าง ๆ ที่อธิบายในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 2478063 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 – การปรับปรุงการใช้งานจริง
 • 2495593 อัพเด 4.0.1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 - ปรับปรุงขณะออกแบบสำหรับ SP1 2010 Studio ที่มองเห็น
 • 2495638 -การกำหนดเป้าหมายหลายชุดสำหรับ.NET Framework 4.0.1 จะพร้อมใช้งาน
เมื่อต้องใช้คุณลักษณะใหม่ที่ได้มาจาก Update 1 .NET Framework แพลตฟอร์ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4 แพลตฟอร์มเด 1 - ปรับปรุงขณะออกแบบ
 2. เปิด SP1 2010 Studio ที่มองเห็น
 3. สร้างโครงการกระแสงานใหม่ จากนั้น ตั้งค่ากรอบงานเป้าหมายสำหรับโครงการที่จะ การปรับปรุงแพลตฟอร์มของส่วนกำหนดค่าไคลเอนต์กรอบ 4 ของ.NET 1 หรือไป การปรับปรุงแพลตฟอร์มกรอบ 4 ของ.NET 1.

  หมายเหตุ ที่ กรอบเป้าหมาย รายการที่อยู่ใน คุณสมบัติของโครงการ. โดยการใช้รายการนี้ คุณสามารถเลือกรุ่นกรอบเป้าหมายที่เหมาะสม
 4. หลังจากที่มีฟื้นฟูในกล่องเครื่องมือ ใหม่ สถานะของเครื่องจักร ส่วนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจกรรมต่อไปนี้จะแสดง:
  • ตัวชี้
  • StateMachine
  • สถานะ
  • FinalState
 5. เมื่อต้องใช้ สถานะของเครื่องจักร แบบจำลอง ย้ายกิจกรรมเหล่านี้ไปยังหน้าต่างตัวออกแบบในการดำเนินการลาก แล้วปล่อย
บันทึกย่อ
 • ถ้าคุณตั้งค่ากรอบงานเป้าหมาย การปรับปรุงแพลตฟอร์มกรอบ 4 ของ.NET 1คุณพบ IntelliSense api สาธารณะใหม่ที่ทั้งหมดถูกเปิดเผยจาก.NET Framework 4 แพลตฟอร์มปรับปรุง 1 - ปรับปรุงการใช้งานจริง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวออกแบบเครื่องจักรสถานะของกระแสงาน แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2495593 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2495593 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2495593

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com