ID článku: 2495638 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Úvod

Tento článek popisuje novou sadu Multi-Targeting Pack (MT Pack) pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Sada MT Pack umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které jsou zaměřeny na nová rozhraní API aktualizace Runtime pro rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1. 

Další informace o aktualizaci Runtime Update pro rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:  
2478063  .NET Framework 4 Platform Update 1 - aktualizace Runtime Update
Sada MT Pack je součástí aktualizace Design-Time Update produktu Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).

Další informace o aktualizaci Design-Time Update produktu Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:  
2495593  Je k dispozici aktualizace produktu Visual Studio 2010 SP1, která přidává podporu návrhu a vývoje aplikací pro prostředí Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Další informace

Sada MT Pack je součástí aktualizace Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Design-Time Update for Visual Studio 2010 SP1. Sada MT Pack přidává nová referenční sestavení, soubory IntelliSense a další podpůrné soubory.

Poznámky:
  • Po instalaci aktualizace Design-Time Update for Visual Studio 2010 SP1 vybere produkt Visual Studio 2010 automaticky pro všechny nové projekty cílové rozhraní Platform Update 1. Chcete-li vyvíjet aplikace pro jiné verze rozhraní .NET Framework, je třeba příslušnou verzi zvolit v seznamu Cílové rozhraní Framework.
  • Pokud není cílové rozhraní správně nastaveno na hodnotu Platform Update 1, nelze sestavovat žádné aplikace, které volají nová veřejná rozhraní API z aktualizace Runtime Update pro rozhraní Platform Update 1.
  • Pokud změníte cílové rozhraní na libovolnou jinou verzi rozhraní .NET Framework než Platform Update 1, nezobrazí se panel nástrojů Stavový stroj. Následně dojde k nekonzistencím v aktivním projektu pracovního postupu, který používá rozhraní Platform Update 1.

Informace o aktualizaci

Jak získat tuto aktualizaci

Aktualizace je k dispozici ke stažení na následujícím webu služby Stažení softwaru:

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček aktualizace

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Instalace této aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 nebo novější.

Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Stažení Instalační služby systému Windows 4.5 k opětovné distribuci

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Další informace o různých přepínačích příkazového řádku, které tato aktualizace podporuje, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o Instalační službě systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Obecné informace o Instalační službě systému Windows

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače po instalaci, pokud se aktualizované soubory nepoužívají nebo nejsou uzamčeny.

Známé problémy této aktualizace

Problém 1
Pokud vytvoříte web nebo webovou aplikaci v produktu Visual Studio 2010, které jsou zaměřeny na rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1, a pokud je znovu vytvořen soubor Web.config, dojde při sestavování aplikace k chybě. 

Příčina

Tento problém je způsoben nesprávnou hodnotou atributu targetFramework, která je vložena do souboru Web.config.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete soubor Web.config a ručně změňte atribut targetFramework na hodnotu 4.0.1
Problém 2
Při vytvoření nového projektu doplňku v produktu Visual Studio, zobrazí se po volbě cílového rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1 následující chybová zpráva:  
Průvodce doplňkem produktu Visual Studio: Došlo k chybě a průvodce nemohl generovat projekt. Ověřte, zda je správně nainstalován programovací jazyk.
Řešení

Při řešení problému postupujte takto:
  1. Při vytváření projektu doplňku produktu Visual Studio vyberte jako cílové rozhraní .NET Framework 4.
  2. Po vytvoření projektu doplňku vyberte pro projekt cílové rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1.
Problém 3

Pokud otevřete libovolný projekt zaměřený na rozhraní Platform Update 1 v počítači, ve kterém je spuštěn produkt Visual Studio 2010 SP1 bez instalované sady MT Pack (protože nebyla instalována aktualizace Design-Time Update popsaná v článku KB2495593), zobrazí se následující chybová zpráva:
Cílové rozhraní projektu není nainstalováno
Tato zpráva určuje, že chybí sada cílů. 

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte před otevřením projektu v produktu Visual Studio 2010 SP1 aktualizaci Design-Time Update. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2495593 Je k dispozici aktualizace produktu Visual Studio 2010 SP1, která přidává podporu návrhu a vývoje aplikací pro prostředí Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Informace o odinstalaci aktualizace

Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Informace o nahrazení opravy Hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Globální verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29

Vlastnosti

ID článku: 2495638 - Poslední aktualizace: 24. srpna 2011 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Klíčová slova: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2495638

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com