Poprawka: "Wystąpił błąd podczas generowania dokumentu XML" zdarzenie błędu, gdy używasz aplikacji w adaptera BizTalk dla aplikacji hosta i aplikacja otrzymuje puste znaki

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2495965 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W środowisku Microsoft Host Integration Server 2010 używasz Microsoft adaptera BizTalk dla aplikacji hosta wraz z aplikacją. Jeśli aplikacja odbierze puste znaki (0x00) typu mainframe, komunikat o błędzie serwera BizTalk zdarzenia zawierający zdarzenia ID 5754. Błąd podobny do następującego:
Źródło zdarzenia: BizTalk Server 2010

Typ zdarzenia: błąd

Kategoria zdarzenia: BizTalk Server 2010

Identyfikator zdarzenia: 5754

Opis:

Wystąpił błąd podczas generowania dokumentu XML
UwagaAplikacja będzie działać w oczekiwany sposób w środowisku Host Integration Server 2006 lub Host Integration Server 2009.

Rozwiązanie

Notatki
 • Aby rozwiązać ten problem, jeśli masz żadnych aktualizacji zbiorczej dla Host Intergration Server 2010 stosowane, zastosować tę poprawkę, a następnie zmodyfikować rejestr zgodnie z instrukcjami w sekcji "Informacje dotyczące rejestru".
 • Aby rozwiązać ten problem, jeśli masz zbiorczej aktualizacji 1 (CU1) lub później aktualizacja zbiorcza stosowane, nie trzeba zastosować tę poprawkę. Przejdź do Informacje dotyczące rejestru sekcja, a następnie zmodyfikować rejestr zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej poprawki.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Host Integration Server 2010 z nie aktualizacje zbiorcze stosowane
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  przycisk Start
  , typ regedit w Rozpocznij wyszukiwanie pole, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:

  32-Bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar\Defaults

  Uwaga Dla 64-bitowych wersji systemu Windows należy również zaktualizować następujący podklucz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar\Defaults
 3. Na Edycja menu, kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.
 4. Typ TrimTrailingNulls, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy TrimTrailingNulls, kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość ciągu.
 6. Typ Aktywacja, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Aktywacja, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 8. Typ Y, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga
  wartość, która znajduje się w wartości rejestru Activate nie jest istotne.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Host Integration Server 2010 z zbiorczej aktualizacji 1 (CU1) lub później aktualizacja zbiorcza stosowane
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby resovle ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  przycisk Start
  , typ regedit w Rozpocznij wyszukiwanie pole, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:

  32-Bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar\Defaults

  Uwaga Dla 64-bitowych wersji systemu Windows należy również zaktualizować następujący podklucz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar\Defaults
 3. Na Edycja menu, kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.
 4. Typ StringsAreNullTerminatedAndSpacePadded, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy StringsAreNullTerminatedAndSpacePadded, kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość ciągu.
 6. Typ Aktywacja, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Aktywacja, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 8. Typ Y, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja globalna tej poprawki używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować poprawkę. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla Host Integration Server 2010, wersja 32-bitowa
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Dtcob390.dll8.5.4259.2386,90418-Sty-201117:05x86
Ibmcobol.XMLNie dotyczy83,79818-Sty-201117:05Nie dotyczy
Ibmrpg400.XMLNie dotyczy69,02618-Sty-201117:05Nie dotyczy
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4259.251,11218-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4259.263,44818-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.TI.aggregateconverter.dll8.5.4259.275,68018-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.TI.baseprimitiveconverter.dll8.5.4259.279,79218-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.TI.Globals.dll8.5.4259.2161,67218-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4259.2104,36818-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.5.4259.2731,02418-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4259.2100,25618-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4259.2272,27218-Sty-201117:05x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4259.2464,80018-Sty-201117:05x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Dla Host Integration Server 2010, 64-bit edition
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Dtcob390.dll8.5.4259.2386,90419-Sty-201115:55x86
Ibmcobol.XMLNie dotyczy83,79819-Sty-201115:55Nie dotyczy
Ibmrpg400.XMLNie dotyczy69,02619-Sty-201115:55Nie dotyczy
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4259.251,11219-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4259.263,44819-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.TI.aggregateconverter.dll8.5.4259.275,68019-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.TI.baseprimitiveconverter.dll8.5.4259.279,79219-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.TI.Globals.dll8.5.4259.2161,67219-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4259.2104,36819-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4259.290,54419-Sty-201115:55x 64
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.5.4259.2731,02419-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4259.2100,25619-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4259.2272,27219-Sty-201115:55x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4259.2464,80019-Sty-201115:55x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Właściwości

Numer ID artykułu: 2495965 - Ostatnia weryfikacja: 22 marca 2013 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Host Integration Server 2010
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2495965 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2495965

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com