การแก้ไข: "ไม่สามารถเปิดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันส่วนกลางเพื่อการสื่อสารกับประสิทธิภาพ DLL" เตือนเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจ SSIS 2008 หรือ SSIS 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2496375 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ก่อนหน้านี้ แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 รวมบริการ (SSIS 2008) หรือ Microsoft SQL Server 2008 รวมบริการ R2 (SSIS 2008 R2) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP
 • ติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2261403 อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2
 • คุณเรียกใช้การ SSIS 2008 หรือ SSIS 2008 R2 แพ็คเกจที่ประกอบด้วยงานการไหลของข้อมูล
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2261403 จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย นอกจากนี้ ข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกการดำเนินการของแพคเกจ:
คำเตือน: ไม่สามารถเปิดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันส่วนกลางเพื่อการสื่อสารกับประสิทธิภาพ DLL เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานของกระแสข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการแก้ไข เรียกใช้แพคเกจนี้ใน ฐานะผู้ดูแล หรือ บนคอนโซลของระบบ
หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2261403 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2261403การแก้ไข: วัตถุประสิทธิภาพการทำงานของ "SQL Server: SSIS ไปป์ 10.0" ไม่ปรากฏในรายการ "วัตถุประสิทธิภาพการทำงาน" ในขณะที่ผู้ใช้อื่นเข้าถึงตัวนับไปป์ไลน์ SSIS บางอย่าง ใน SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2005

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base 2261403 ประกอบด้วยการถดถอย การถดถอยนี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP เท่านั้น

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467236แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 2


การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467239แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438347สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2279604แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2413738แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289254แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงการ 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345451สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2496375 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2496375 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2496375

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com