การแก้ไข: สมาชิกในลำดับชั้นของ Ragged ไม่สามารถจะอ้างอิง โดยใช้วิธีการ "ชื่อลักษณะ 2" ในแบบสอบถาม MDX สำหรับ SQL Server 2008 R2 Analysis Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2496707 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 วิเคราะห์บริการ (SSAS) บนคอมพิวเตอร์
  • คุณสามารถสร้าง cube ในอินสแตนซ์ของ SSAS ที่ประกอบด้วยลำดับชั้น ragged
  • คุณใช้แอพลิเคชันของไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SSAS จากนั้น คุณตั้งค่าMDX ลักษณะชื่อที่ไม่ซ้ำกันคุณสมบัติเป็น "2" ในสายอักขระการเชื่อมต่อ คุณสมบัตินี้ใช้อัลกอริทึมชื่อเส้นทางต่อไปนี้:
    [พร่ามัว][n1][n2]
  • คุณเขียนแบบสอบถาม MDX เพื่ออ้างอิงสมาชิกของลำดับชั้น ragged โดยใช้การชื่อลักษณะ 2วิธีการ

ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามไม่คืนสินค้าสำหรับสมาชิกที่อ้างอิง

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 6 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489376สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ชื่อลักษณะ 1วิธีการ วิธีการนี้สามารถใช้อัลกอริทึมคีย์เส้นทางต่อไปนี้เพื่ออ้างอิงสมาชิกลำดับชั้น ragged ในแบบสอบถาม MDX:
[พร่ามัว] & [k1] & [k2]

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับลำดับชั้น ragged แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การทำงานกับลำดับชั้น Ragged
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลักษณะชื่อที่ไม่ซ้ำกันคุณสมบัติ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2496707 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2496707 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2496707

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com