Kai pabandote paleisti ?Windows? naujinim? meniu Prad?ti, ?Windows? naujinimo langas yra tu??ias arba neatsidaro.

Tur?tum?te gal?ti pasiekti Windows Update interneto svetain?. Jei negalite pasiekti ?ios svetain?s, bandykite spr?sti problem? naudodami ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?. Jei ?Windows Update? vis tiek nepasileid?ia, bandykite atlikti ?iuos veiksmus:
 1. Diekite naujausi? ?Windows? pakeitim? paket?.

  Gaukite ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?

  Gaukite ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paket?

  Gaukite ?Windows 2000? 4 pakeitim? paket?
  Svarbu Jei naudojate ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?, primygtinai rekomenduojame ?diegti ?Internet Explorer 8? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.
 2. ?junkite automatinius naujinimus.

  Nor?dami ?jungti automatinius naujinimus automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti, dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlyje Taisyti pateikiamus veiksmus. Nor?dami ?jungti automatinius naujinimus neautomati?kai, spustel?kite ?ia.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50777
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Papildomi b?dai

Jei vis tiek negalite paleisti ?Windows Update? savo kompiuteryje, i?bandykite toliau nurodytus b?dus.

1 b?das: registruokite ?Windows Update? failus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Nor?dami registruoti su ?Windows Update? susijusius failus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite notepad ir spustel?kite Gerai.
 2. Nukopijuokite toliau pateiktas komandas ir ?klijuokite jas ? u?ra?in?s lang?:

  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUWEB.DLL /S REGSVR32 MUWEB.DLL /S REGSVR32 QMGR.DLL /S REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. U?ra?in?s meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 4. S?ra?e ?ra?omo failo tipas spustel?kite Visi failai (*.*).
 5. Lauke Failo vardas ?veskite register.bat.
 6. Fail? register.bat ?ra?ykite darbalaukyje.
 7. Kad b?t? u?registruoti ?Windows Update? failai, dukart spustel?kite fail? register.bat.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

2 b?das: pakeiskite ?Windows Update? aplank? ?SoftwareDistribution?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Svarbu Naudojantis ?iuo b?du atliekami toliau nurodyti pakeitimai:
 • Naujinim? failai, kuriuos jau atsisiunt?te i? ?Windows Update?, bet dar ne?dieg?te, nebebus prieinami diegimui. Tod?l tur?site atsisi?sti naujinimus dar kart?.
 • Atsisiuntim? retrospektyva bus panaikinta.
Aplankas ?SoftwareDistribution? naudojamas automatinio naujinimo failams saugoti. Nor?dami pakeisti ?? aplank? triktims diagnozuoti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite notepad ir spustel?kite Gerai.
 2. Nukopijuokite toliau pateiktas komandas ir ?klijuokite jas ? u?ra?in?s lang?:

  net stop wuauserv cd %systemroot% ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old net start wuauserv
 3. U?ra?in?s meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip.
 4. S?ra?e ?ra?omo failo tipas spustel?kite Visi failai (*.*).
 5. Lauke Failo vardas ?veskite Rename.bat.
 6. ?ra?ykite fail? darbalaukyje.
 7. Darbalaukyje dukart spustel?dami fail? Rename.bat pakeiskite aplanko ?SoftwareDistribution? pavadinim? ? ?SoftwareDistribution.old?.
 8. Pabandykite dar kart? atsisi?sti naujinimus.

  Pastaba Aplankas ?SoftwareDistribution? sukuriamas i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Kaip ?jungti automatinius naujinimus neautomatiniu b?du

Nor?dami automatinius naujinimus ?jungti neautomati?kai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas veikian?ias programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite sysdm.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Skirtuke Automatiniai naujinimai spustel?kite Automatinis (rekomenduojama) ir spustel?kite Gerai.
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 5. ?veskite wuauclt /detectnow ir paspauskite ?Enter?.
Kai ?jungiate automatinius naujinimus, palaukite vien? valand?, tada dar kart? ?valgykite, ar yra naujinim?.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2497281
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.