บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลจึงล้มเหลวภายใต้ปริมาณงานที่งานจำนวนมากใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2497787 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการบทบาทของเกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกล (เกตเวย์ของ RD) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณได้กำหนดค่านโยบายการอนุญาตทรัพยากรของเดสก์ท็อประยะไกล (RD RAP) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน
 • คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การเวิร์คโหลดที่หนา
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเกตเวย์เดสก์ท็อประยะไกลข้อผิดพลาด บริการ และการเชื่อมต่อบริการเดสก์ท็อประยะไกลทั้งหมดผ่านทางคอมพิวเตอร์จะสูญหายไป นอกจากนี้ เพิ่มเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ลงในบันทึกของระบบ และMicrosoft-Windows-TerminalServices-เก ตเวย์/Adminล็อก

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
วัน:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 7031
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล'สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จแล้วครั้งนี้ <n> การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะนำมาในมิลลิวินาที 60000: เริ่มบริการ</n>

ชื่อแฟ้มบันทึก: Microsoft-Windows-TerminalServices-เก ตเวย์/Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-TerminalServices-Gateway
วัน:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 700
ประเภทงาน: (1)
ระดับ: สำคัญ
คำสำคัญ: (33554432)
ผู้ใช้: บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
รหัสข้อยกเว้นต่อไปนี้ "3221225477" เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์ของ RD จะเริ่มต้นใหม่เกตเวย์ของ RD ผู้ใช้ไม่มีการกระทำที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแย่งชิงในบริการเกตเวย์ของ RD เมื่อเกิดการแย่งชิง บริการเกตเวย์ของ RD อย่างไม่ถูกต้องเข้าถึงหน่วยความจำไม่ถูกต้องแล้ว จึงล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTM,GDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • มีแฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.1.7600.20904303,61618 2011 กุมภาพันธ์06:43x 64
Aaedge.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26810 2009 Jun20:31ไม่เกี่ยวข้อง
Aatspp.dll6.1.7600.1638565,02414 2009 ก.ค.01:39x 64
Aatspp.mofไม่เกี่ยวข้อง1,27110 2009 Jun20:31ไม่เกี่ยวข้อง
Rap.xmlไม่เกี่ยวข้อง89510 2009 Jun20:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgateway.xmlไม่เกี่ยวข้อง42910 2009 Jun20:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgclean.exe6.1.7600.16385428,03214 2009 ก.ค.01:39x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01818 2011 กุมภาพันธ์06:55ไม่เกี่ยวข้อง
Aaedge.dll6.1.7601.21663306,17618 2011 กุมภาพันธ์06:06x 64
Aaedge.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26805-คำว่า Nov-201001:52ไม่เกี่ยวข้อง
Aatspp.dll6.1.7601.1751465,02420 2010 พฤศจิกายน13:25x 64
Aatspp.mofไม่เกี่ยวข้อง1,27105-คำว่า Nov-201001:52ไม่เกี่ยวข้อง
Rap.xmlไม่เกี่ยวข้อง89505-คำว่า Nov-201001:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgateway.xmlไม่เกี่ยวข้อง42905-คำว่า Nov-201001:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220 2010 พฤศจิกายน13:25x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01818 2011 กุมภาพันธ์06:22ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4f3aadb4e3e8b363c70622bc744fbd37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_ae29d0c258368f98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มerror711
วัน (UTC)18 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_88741f3fb654c182affbd7a59900dcd4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_6cf497181843a269.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มerror711
วัน (UTC)18 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_9ade8a6fff43eee7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม99,560
วัน (UTC)18 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_9c8305bdfc9bebfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม99,560
วัน (UTC)18 2011 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2497787 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2497787 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2497787

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com