לא ניתן לפתוח סוגי קובצי Mac 2011 ישירות משרת התומך באימות בסיסי בלבד בחיבור שאינו SSL

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2498069 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע המראה כיצד לסייע בהורדת הגדרות האבטחה או כיצד לבטל תכונות אבטחה במחשב. באפשרותך לבצע שינויים אלה כדי לעקוף בעיה ספציפית. לפני שתבצע שינויים אלה, מומלץ להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום פתרון זה בסביבה הספציפית שלך. אם אתה מיישם דרך זו לעקיפת הבעיה, נקוט אמצעים מתאימים נוספים שיסייעו בהגנה על המחשב שלך.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

במחשב לקוח שברשותך מותקנים יישומים של Microsoft Office for Mac 2011. ממחשב לקוח זה, אתה מנסה לגשת לקובץ Microsoft Office המאוחסן בשרת אינטרנט (כגון, שרת SharePoint) המוגדר לאימות בסיסי. החיבור בין המחשב שלך לבין שרת האינטרנט אינו משתמש ב-Secure Sockets Layer (SSL). כאשר אתה מנסה לפתוח או להוריד את הקובץ, אתה נתקל בתופעות הבאות:
 • קובץ של Microsoft Office לא נפתח או לא יורד. 
 • אינך מקבל בקשה לסיסמת אימות בסיסי כאשר אתה מנסה לפתוח או להוריד את הקובץ.
 • אינך מקבל הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח את הקובץ. יישום Office for Mac 2011 המשויך מופעל. עם זאת, הקובץ הנבחר אינו נפתח.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, הפוך הצפנת SSL בשרת האינטרנט לזמינה (מומלץ). כברירת מחדל, יישומי Office 2011 יכולים לגשת ולהוריד קבצים משרת אינטרנט המשתמש באימות בסיסי על חיבור SSL.

דרכים לעקיפת הבעיה

אזהרה דרך זו לעקיפת הבעיה עלולה להפוך את המחשב או את הרשת לפגיעים יותר להתקפות של משתמשים זדוניים או להתקפות של תוכנות זדוניות כגון וירוסים. פתרון זה אינו מומלץ, אך אנו מספקים מידע עליו כדי שתוכל ליישם אותו לפי שיקול דעתך. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

כדי לעקוף בעיה זו, אפשר ליישומי Office for Mac 2011 להתחבר לשרת אינטרנט באמצעות אימות בסיסי על פני חיבור שאינו SSL.
שים לב אפשור אימות בסיסי ללא SSL עלול להוות סיכון אבטחה משמעותי.

מכיוון שאישורי המשתמש אינם מוצפנים להעברה ברשת ונשלחים על פני הרשת כטקסט רגיל, לא מומלץ להשתמש באימות בסיסי על פני חיבור HTTP שאינו מאובטח. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "מידע נוסף". אם ברצונך להשתמש באימות בסיסי, מומלץ לאפשר תמיד הצפנת SSL בשרת.
המידע הבא מתאר כיצד לאפשר ליישומי Office for Mac 2011 לפתוח סוגים של קובצי Microsoft Office ישירות משרת התומך באימות בסיסי בלבד על פני חיבור שאינו SSL. יש להשתמש בשיטה זו רק אם אתה בטוח שאתה משתמש בערוץ מוצפן בין המשתמש ושרת האינטרנט. חיבור כבל ישיר או חיבור בקו ייעודי ייחשבו כפתרון מיטבי לחיבורים מאובטחים.

במחשב הלקוח, הוסף את מפתח הרישום basicauthlevel ואת הערך המתאים
חשוב סעיף זה, שיטה זו או משימה זו כוללים שלבים שמסבירים כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום.

 1. בתפריט עבור אל, לחץ על תוכניות שירות.
 2. הפעל את מסוף.
 3. בבקשה מסוף, הדבק את הפקודה הבאה, ולאחר מכן הקש ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  שומר המקום [Authentication] הוא אחד מהערכים הבאים:
  • 0 - אימות בסיסי מושבת
  • 1 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL בלבד
  • 2 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL ושאינם SSL

מידע נוסף

אימות בסיסי הוא שיטה נפוצה, המקובלת בתעשייה לאיסוף פרטי סיסמה ושם משתמש. היתרון של אימות בסיסי הוא שהוא מהווה חלק ממפרט HTTP ונתמך על-ידי מרבית הדפדפנים. עם זאת, אימות בסיסי מבקש מהמשתמש לספק שם משתמש וסיסמה. מידע זה נשלח לא מוצפן על פני הרשת. שיטת האימות הבסיסי אינה מומלצת אלא אם אתה בטוח שהחיבור בין המשתמש לבין שרת האינטרנט הוא חיבור מאובטח (כגון באמצעות SSL או חיבור ישיר). עם אימות בסיסי, הסיסמה נשלחת ברשת כטקסט רגיל. אם סיסמה זו נקלטת ברשת על-ידי רחרחן רשת, משתמש בלתי מורשה עלול לזהות את שם המשתמש ואת הסיסמה ולהשתמש בפרטים אלה ללא רשות. עקב סיכון אבטחה זה, אימות בסיסי על פני חיבור שאינו SSL מושבת כברירת מחדל עבור יישומי Microsoft Office.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2498069 - Last Review: יום שני 21 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
מילות מפתח 
KB2498069

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com