Straipsnio ID: 2498452 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai ?Windows Update? tikrinate, ar yra naujinim?, jums nesi?loma atsisi?sti ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? (SP1).

Prie?astis

Tam tikrais atvejais gali nepavykti s?kmingai ?diegti ?Windows 7? SP1. Siekiant to i?vengti, toliau nurodytais atvejais ?Windows Update? nesi?loma ?sigyti ?Windows 7? SP1:
 • ?Windows? SP1 jau ?diegtas arba dar nepa?alinta negalutin? ?Windows 7? SP1 versija.
 • Prie? atsisiun?iant ?Windows 7? SP1, reikia pa?alinti kit? naujinim?.
 • J?s? kompiuteryje esanti programa neleid?ia ?diegti ?Windows 7? SP1.
 • Kompiuteryje tr?ksta sistemos fail?, kurie b?tini norint diegti ?Windows 7? SP1.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, prad?kite nuo 1 b?do. Jei naudojant 1 b?d? problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.

1 b?das: ?sitikinkite, kad ?Windows 7? SP1 dar n?ra ?diegtas ir kad nesinaudojate negalutine ?Windows 7? SP1 versija

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

2 b?das: patikrinkite, ar yra ne?diegt? naujinim?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

3 b?das: ?sitikinkite, kad kompiuteryje n?ra ?diegta nesuderinama ?SafeCentral? versija

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

4 b?das: patikrinkite, ar esate ?dieg? ?Intel? integruotosios grafikos tvarkykl? Igdkmd32.sys arba Igdkmd64.sys ir ar atnaujinote ?ios tvarkykl?s versij?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

5 b?das: ?sitikinkite, kad netinkinote ?Windows 7? ?diegties naudodami ?vLite?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

6 b?das: atsisi?skite ?Windows 7? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Jei i?band?te visus anks?iau pateiktus b?dus ir vis tiek ?Windows 7? SP1 n?ra pateikiamas ?Windows Update?, atsisi?skite ?Windows 7? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2498452 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 30 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbcip KB2498452

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com