คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล โดยใช้ OWA ถ้าบรรทัด'เรื่อง'ประกอบด้วยอักขระพิเศษในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2499044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 คุณล็อกอินไปยังกล่องจดหมายของคุณ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook (OWA) พิเศษใน Internet Explorer 7
 • คุณเลือกข้อความอีเมล์ที่มีสิ่งที่แนบมาสองตัว หรือมากกว่า
 • บรรทัดหัวเรื่องของข้อความอีเมลที่มีอักขระพิเศษ ตัวอย่างเช่น เรื่องประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
  • /
  • \
  • :
  • *
  • ?
  • "
  • >
  • |
 • คุณคลิก ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาทั้งหมด เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดลงในแฟ้มที่บีบอัด

ในสถานการณ์สมมตินี้ การ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบหายไปหลังจากที่คุณคลิก บันทึก. นอกจากนี้ สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกบันทึกไว้

หมายเหตุ
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ไฟ OWA ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานของไปรษณีย์ดาวน์โหลด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของไปรษณีย์ดาวน์โหลดใน OWA ตรวจสอบว่า บรรทัด'เรื่อง'ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะสร้างชื่อแฟ้มที่บีบอัด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรมต่อไปนี้:
2582113 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 5 สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซอร์วิสแพ็ค 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. คลิก ไปข้างหน้า ปุ่มการส่งต่ออีเมลของบริการให้ yourselves
 2. เอาออกอักขระพิเศษที่เหล่านี้ในหัวเรื่อง
 3. คลิก ส่ง ปุ่มที่ใช้ส่งอี-เมล์
 4. เปิดอีล่าสุดได้รับเมลบันทึกสิ่งที่แนบมา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2499044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbfix kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2499044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2499044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com