Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Επικύρωση αρχείων του Microsoft Office για Office 2003, Office 2007 και Office 2010: 12 Απριλίου 2011

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2501584 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Εισαγωγή

Η Επικύρωση αρχείων του Office (OFV) είναι μια δυνατότητα ασφάλειας που παρουσιάστηκε στο Microsoft Office 2010. Η Επικύρωση αρχείων του Office επαληθεύει ότι ένα συγκεκριμένο δυαδικό αρχείο συμμορφώνεται με τις προσδοκίες της εφαρμογής. Η Επικύρωση αρχείων του Office μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή επιθέσεων από δυαδικά αρχεία άγνωστης μορφής εναντίον των μορφών αρχείων Microsoft Office 97-2003. 

Όταν ανοίξετε το δυαδικό αρχείο του Microsoft Office 97-2003 (όπως .doc) το αρχείο συγκρίνεται με ένα δυαδικό σχήμα. Εάν το αρχείο δεν περάσει με επιτυχία αυτήν την επικύρωση, θα ειδοποιηθείτε ότι το έγγραφο ενδέχεται να έχει παραβιαστεί. Στα Office 2003 και Office 2007, θα ερωτηθείτε για την κατάσταση του αρχείου και μπορείτε να αποφασίσετε αν θα ακυρώσετε το άνοιγμα του αρχείου ή αν τελικά θα το ανοίξετε.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από τον κίνδυνο, συνιστούμε να μην ανοίγετε τα αρχεία που λαμβάνετε ως συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιαίτερα αν τα μηνύματα αυτά φτάνουν χωρίς να τα περιμένετε. Επίσης, μην ανοίγετε αρχεία που λαμβάνετε ως συνημμένα αν τα αρχεία προέρχονται από πρόσωπο που δεν γνωρίζετε.

Για εταιρικούς πελάτες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του TechNet:
Επικύρωση αρχείων του Office για Office 2003 και Office 2007

Εγκατάσταση της Επικύρωσης αρχείων του Office

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε την Επικύρωση αρχείων του Office, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Πρέπει να διαθέτετε Office 2003, Office 2007 ή Office 2010.
 • Πρέπει να έχετε όλες τις προτεινόμενες ενημερώσεις για όλα τα προγράμματα του Office. Για να εγκαταστήσετε όλες τις προτεινόμενες ενημερώσεις, επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Update στο Web:
  Microsoft Update
 • Προτού εγκαταστήσετε την Επικύρωση αρχείων του Office, πρέπει να εγκαταστήσετε τις ακόλουθες ενημερώσεις αρχιτεκτονικής για το Microsoft Publisher:

Εγκατάσταση της Επικύρωσης αρχείων του Office

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου Επικύρωσης αρχείων του Office.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Απριλίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Γνωστά ζητήματα σχετικά με την Επικύρωση αρχείων του Office

 • Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν στο Microsoft Excel 2.0, το Microsoft Excel 3.0 ή το Microsoft Excel 4.0 δεν θα είναι δυνατό να επικυρωθούν όταν χρησιμοποιείτε την Επικύρωση αρχείων του Office στο Office 2003.
 • Το Solver.xla δεν θα είναι δυνατό να επικυρωθεί όταν χρησιμοποιείτε την Επικύρωση αρχείων του Office στο Office 2003.
 • Όταν επικολλήσετε πολλά γραφήματα ή σημεία δεδομένων σε ένα έγγραφο του Office 2003, η λειτουργία επικόλλησης μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα καθώς η Επικύρωση αρχείων του Office File επιχειρεί να επικυρώσει τα νέα δεδομένα.
 • Το άνοιγμα αρχείων από μια κοινόχρηστη θέση δικτύου που έχει πολλά γραφήματα ή σημεία δεδομένων θα διαρκέσει περισσότερο στο Office 2003.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  2570623 Η Επικύρωση αρχείων του Office στο Excel 2003 (OFV) ανοίγει βιβλία εργασιών πιο αργά στο δίκτυο

Προεπιλεγμένη συμπεριφορά

Όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο Word, Excel, PowerPoint ή Publisher 97-2003 και το αρχείο αποτύχει στην Επικύρωση αρχείων του Office, θα λάβετε την εξής ειδοποίηση:

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2915133


Αυτόματη επίλυση

Για το Office 2010

Για να αποτρέψετε το άνοιγμα αρχείων που δεν επικυρώθηκαν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες αυτόματες επιλύσεις.
Απενεργοποίηση της επεξεργασίας στην προστατευμένη προβολή
Excel 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50658
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


PowerPoint 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50660
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Word 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50662
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Ενεργοποίηση της επεξεργασίας στην προστατευμένη προβολή
Excel 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50659
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


PowerPoint 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50661
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Word 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50663
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Για τα συστήματα Office 2003 και Office 2007

Για να αποτρέψετε το άνοιγμα αρχείων που δεν επικυρώθηκαν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες αυτόματες επιλύσεις.
Απενεργοποίηση του ανοίγματος των εγγράφων
Excel 2003 και 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50625
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Word 2003 και 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50646
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


PowerPoint 2003 και 2007


Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50648
Ενεργοποίηση του ανοίγματος των εγγράφων
Excel 2003 και 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50645
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Word 2003 και 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50647
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


PowerPoint 2003 και 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50649
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Επίλυση από το χρήστη

Για το Office 2010

Μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις καταχωρήσεις μητρώου, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τιμές:
Τιμή: DisableEditFromPV
Τύπος: REG_DWORD
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
Περιγραφή: Όταν η Επικύρωση αρχείων του Office δεν είναι επιτυχής
0 = Ενεργοποίηση επεξεργασίας σε προστατευμένη προβολή.
1 = Απενεργοποίηση επεξεργασίας σε προστατευμένη προβολή.
Προσθέστε το στοιχείο DisableEditFromPV REG_DWORD σε όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, για να απενεργοποιήσετε την Επεξεργασία σε προστατευμένη προβολή στο Office 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

Για το Microsoft Office 2007 και το Office 2003

Μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις καταχωρήσεις μητρώου, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τιμές:

Τιμή: InvalidFileUIOptions
Τύπος: REG_DWORD
Προεπιλεγμένη τιμή: 0
Περιγραφή: Όταν η Επικύρωση αρχείων του Office δεν είναι επιτυχής
0 = Η ειδοποίηση αρχείου χρήστη απέτυχε. Δώστε στο χρήστη τη δυνατότητα να φορτώσει το αρχείο
1 = Η ειδοποίηση αρχείου χρήστη απέτυχε. Δεν υπάρχουν επιλογές για τη φόρτωση του αρχείου.
Για το σύστημα 2007 Microsoft Office
Προσθέστε το στοιχείο InvalidFileUIOptions REG_DWORD σε όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου για την Επικύρωση αρχείων του Office στο Office 2007:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
Για το Office 2003
Προσθέστε το στοιχείο InvalidFileUIOptions REG_DWORD σε όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, για την Επικύρωση αρχείων του Office στο Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2501584 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel Home and Student 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word Home and Student 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 με Digital Imaging
 • Microsoft Office Word 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2501584

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com