แก้ไข: หน่วยความจำปัญหาในกระบวนการ Dllhost.exe ที่โฮสต์แอพพลิเคชัน MQSAgent2 COM + เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ MQSeries ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2501601 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับใน Microsoft BizTalk Server คุณตั้งค่าคุณสมบัติของชุดอักขระของตำแหน่งได้รับ UCS-2 และ UTF-16 หรือ แบบ UTF-8.
  • คุณสามารถใช้ตัวปรับต่อ MQSeries ในตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ในสถานการณ์สมมตินี้ การรั่วไหลของหน่วยความจำเกิดขึ้นในกระบวนการ Dllhost.exe ที่เป็นโฮสต์ของโปรแกรมประยุกต์ MQSAgent2 COM + นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์อาจตอบสนองช้า

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ MQSAgent2 COM + ปล่อยหน่วยความจำเมื่อมีระบุชุดอักขระที่ได้รับ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้การปรับปรุงหรือการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมกับรุ่นของ BizTalk ที่คุณกำลังใช้ นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณปรับรุ่น MQSeries รุ่น 7.0.1.3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ปรับปรุงข้อมูล

สำหรับ BizTalk Server 2006 R2

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2682056 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุง 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2497794 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับ 2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุง 2 สำหรับ BizTalk Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2573000 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ BizTalk Server 2010

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น


เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ของ Microsoft หรือ Microsoft BizTalk 2006 R2 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มการทำงาน


คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ BizTalk Server 2006
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mqsagent.dll3.5.1800.0180,04814-กุมภาพันธ์-201110:42x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x86 ตามรุ่นของ BizTalk Server 2006 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mqsagent.dll3.6.2231.12180,56011 2011 กุมภาพันธ์16:22x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x-64 ตามรุ่นของ BizTalk Server 2006 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mqsagent.dll3.6.2231.12180,56011 2011 กุมภาพันธ์16:28x 86
Mqsagent.dll3.6.2231.1296,08011 2011 กุมภาพันธ์16:28x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของการ์ด MQSeries โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า MQSeries ได้รับการ์ดเชื่อมต่อ ตำแหน่งที่ตั้งและพอร์ตส่ง เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2501601 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Keywords: 
kbqfe kbfield kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbbiztalk2006presp1fix kbmt KB2501601 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2501601

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com