Internet Explorer 8 ch?y ch?m

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2502326 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban duyt trang web bng Windows Internet Explorer 8, ban co th gp s c may tinh hoat ng chm.

S c nay co th do cac trinh b sung gy ra. Mc du trinh b sung cua trinh duyt co th cai thin trai nghim trc tuyn cua ban nhng i khi chung co th anh hng hoc xung t vi cac phn mm khac trn may tinh. Hay th cac phng phap c lit k trong bai vit nay khc phuc s c.

Phng phap 1: V hi?u ha thanh cng c? v tin ich m rng

 1. Khi ng Internet Explorer. Trn menu Cng cu, bm Quan ly Trinh b sung.
  (N?u b?n khng th?y menu Cng cu, hay nh?n ALT).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707672


 2. Nhp vao Thanh cng cu va tin ich m rng, lu y thi gian tai cua tng trinh b sung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707673


 3. Nu mt trinh b sung cn nhiu thi gian tai (vi du: lu hn 1 hoc 2 giy), ban nn xem xet vic v hiu hoa trinh b sung nay.

  v hiu hoa trinh b sung, hay bm chut phai vao trinh b sung, sau o bm V hiu hoa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707674


  Lu y Ban vn co th bt trinh b sung nay nu ban cn s dung trong tng lai.

Phng phap 2: V hiu hoa trinh tng tc

 1. Trn menu Cng cu, bm Quan ly Trinh b sung.
 2. Bm Trinh tng tc. Trong ca s bn phai, hay bm chut phai vao trinh b sung ma ban khng s dung, sau o bm V hiu hoa hoc Xoa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2707675

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2502326 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
T? kha:
kbinfo kbhowto kbstepbystep kbexpertisebeginner KB2502326

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com