Bandant ?diegti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? SP1 parodomas prane?imas ?Nurodytus naujinimus gali tekti ?diegti i? naujo?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2502370 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant ?diegti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket? (SP1) parodomas prane?imas ?Nurodytus naujinimus gali tekti ?diegti i? naujo?. ?i problema kyla, jei kompiuteryje esate ?dieg? vien? arba kelias toliau nurodytas kar?t?sias pataisas:
983534 ?DNS Server? tarnybos efektyvumas vis ma??ja, kai ?Windows Server 2008 R2? stipriai apkraunama

979350 ?SharePoint Workspace 2010? arba ?Groove 2007? klientams, kurie naudojasi ?Groove Server Relay? sistemoje ?Windows Server 2008 R2?, gali kilti sinchronizavimo problem?

2406705 Netik?tai pa?alinus vien? i? saugojimo ?renginio keli?, saugojimo ?renginiui nepavyksta pateikti kai kuri? ?vesties ir i?vesties u?klaus?, kai naudojama klaidoms atspari sistema, kurioje veikia ?Windows Server 2008 R2?

PRIE?ASTIS

Kar?tosios pataisos, nurodytos skyriuje ?Po?ymiai?, n?ra ?trauktos ? SP1. ?diegus SP1 kartu su ?iomis kar?tosiomis pataisomis, kar?tojo pataisa perra?oma. Kad to b?t? i?vengta, pakeitim? paketo diegimo programa patikrina, ar kompiuteryje yra ?diegtos ?ios kar?tosios pataisos. Jei kuri nors j? yra ?diegta, pakeitim? paketo diegimo programa blokuoja SP1 diegim?.

SPRENDIMAS

Jei esate ?dieg? 983534 kar?t?j? patais?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diekite atnaujint? kar?tosios pataisos versij?, kuri yra apra?yta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  983534 ?DNS Server? tarnybos efektyvumas vis ma??ja, kai ?Windows Server 2008 R2? stipriai apkraunama
 2. ?diekite SP1.
Jei esate ?dieg? 979350 kar?t?j? patais?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diekite atnaujint? kar?tosios pataisos versij?, kuri yra apra?yta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  979350 ?SharePoint Workspace 2010? arba ?Groove 2007? klientams, kurie naudojasi ?Groove Server Relay? sistemoje ?Windows Server 2008 R2?, gali kilti sinchronizavimo problem?
 2. ?diekite SP1.
Jei esate ?dieg? 2406705 kar?t?j? patais?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diekite atnaujint? kar?tosios pataisos versij?, kuri yra apra?yta ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  2406705 Netik?tai pa?alinus vien? i? saugojimo ?renginio keli?, saugojimo ?renginiui nepavyksta pateikti kai kuri? ?vesties ir i?vesties u?klaus?, kai naudojama klaidoms atspari sistema, kurioje veikia ?Windows Server 2008 R2?
 2. ?diekite SP1.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2502370 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 13 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbprb KB2502370

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com