การแก้ไข: ข้อยกเว้นของ System.InvalidCastException อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft รวม Host Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2502542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 แบบ คุณต้องมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ แอพลิเคชันอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อยกเว้นต่อไปนี้:
System.InvalidCastException
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • แอพลิเคชันเรียกใช้แบบสอบถามกับ DB2 ฐานข้อมูล โดยใช้ Microsoft ADOสุทธิ
  • คุณมี IBM DB2 สำหรับรุ่นที่ 8 การติดตั้ง z/OS
  • แบบสอบถามประกอบด้วยคำสั่ง select ที่มีลักษณะต่อไปนี้:
    เลือก xxx, yyyเพี้ยน(zzz เป็นข้อมูลบิต AS VARCHAR(3998)) จาก......
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
System.InvalidCastException

ไม่สามารถแปลงค่าข้อมูลสำหรับเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบแบบไม่ตรงกันหรือข้อมูลยาวเกิน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลได้รับความเสียหายในเก็บข้อมูล แต่แถวถูกยังคง retrievable

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4274.2640,84817 2011 มีนาคม 12:25x 86
Ddmstr.dll8.5.4274.267,40817 2011 มีนาคม 12:25x 86
Ipresync.dll8.5.4274.2526,16817 2011 มีนาคม 12:25x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4274.21,300,37617 2011 มีนาคม 12:25x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4274.258,76017 2011 มีนาคม 12:25x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4274.2255,88817 2011 มีนาคม 12:25x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4274.2395,16017 2011 มีนาคม 12:25x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4274.2194,45617 2011 มีนาคม 12:25x 86
Msdrda.dll8.5.4274.2976,72017 2011 มีนาคม12:25x 86
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4274.2640,84817 2011 มีนาคม 12:36x 86
Db2oledb.dll8.5.4274.2897,87217 2011 มีนาคม 12:36x 64
Ddmstr.dll8.5.4274.255,63217 2011 มีนาคม 12:36x 64
Ddmstr.dll8.5.4274.267,40817 2011 มีนาคม 12:36x 86
Ipresync.dll8.5.4274.2717,65617 2011 มีนาคม 12:36x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4274.21,300,37617 2011 มีนาคม 12:36x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4274.258,76017 2011 มีนาคม 12:36x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4274.269,00017 2011 มีนาคม 12:36x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4274.2255,88817 2011 มีนาคม 12:36x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4274.2395,16017 2011 มีนาคม 12:36x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4274.2194,45617 2011 มีนาคม 12:36x 86
Msdrda.dll8.5.4274.21,695,56817 2011 มีนาคม 12:36x 64
Msdrda.dll8.5.4274.2976,72017 2011 มีนาคม 12:36x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2502542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2502542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2502542

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com