"ปัญหาการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณกำหนดค่าไคลเอนต์ Dynamics CRM สำหรับ Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2502671 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อผู้ใช้พยายามที่กำหนดค่าไคลเอ็นต์ CRM ของ Microsoft Dynamics สำหรับ Outlook โดยใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM เซิร์ฟเวอร์อาจไม่พร้อมใช้งาน ลองอีกครั้งในภายหลัง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุต่อไปนี้:
 1. วันของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับการตั้งค่าวันที่ถูกต้อง
 2. เวลาระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับการตั้งค่าในเวลาที่ถูกต้อง
 3. โซนเวลาของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับการตั้งค่าเป็นโซนเวลาที่ถูกต้อง
 4. ไม่มีการผูกข้อมูล HTTP หลายบนเว็บไซต์ Microsoft Dynamics CRM ใน Internet Information Services (IIS)

การแก้ไข

สำหรับสาเหตุที่ 1, 2 และ 3

 1. ออกจากตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก CRM
 2. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการวันและเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

  วิธีที่ 1: เปลี่ยนเวลาของระบบปฏิบัติการด้วยตนเอง


  หมายเหตุ
  ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 เมื่อต้องเปลี่ยนวัน และเวลาใน Windows XP ด้วยตนเอง โปรดอ้างถึงคู่มือวิธีใช้ของ Windows XP
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก 'แผงควบคุม'คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาคแล้ว คลิก วันและเวลา.
  2. ในการ วันและเวลา กล่องโต้ตอบ คลิก เปลี่ยนวันและเวลา เมื่อต้องเปลี่ยนวัน และเวลาการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คลิกเช่น 1 กุมภาพันธ์ 2011 วันที่จากปฏิทิน และเปลี่ยนเวลา
  3. คลิก ตกลง.
  4. คลิก เปลี่ยนโซนเวลาจากนั้น เลือกโซนเวลาของคุณ
  5. คลิก ตกลง.

  วิธีที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกเวลาระบบปฏิบัติการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก 'แผงควบคุม'คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาคแล้ว คลิก วันและเวลา.
  2. ในการ วันและเวลา กล่องโต้ตอบ คลิก เวลาอินเทอร์เน็ต แท็บ จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่า.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้น ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต กล่องกาเครื่องหมาย เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลา คลิก ปรับปรุงเดี๋ยวนี้แล้ว คลิก ตกลง.

  วิธีที่ 3: ใช้คำสั่งเพื่อทำการซิงค์ครั้งกับโดเมนคอมพิวเตอร์เป็น สมาชิกของโดเมน
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ดคลิกขวา พรอมต์คำสั่งแล้ว คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และกด Enter:
   สุทธิเวลา [{ \\ชื่อคอมพิวเตอร์ | /domain [:DomainName] | /rtsdomain [:DomainName]}] [/set]
   ถ้าคุณไม่ทราบ ชื่อคอมพิวเตอร์ หรือยัง ชื่อโดเมนลองใช้คำสั่งที่ง่ายต่อไปนี้:
   เวลาสุทธิ /set
   แล้ว พิมพ์ Yเมื่อต้องการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลง:

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2555885

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งnet timeแวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
วิธีที่ 4: บังคับการซิงโครไนส์ของไคลเอ็นต์เครือข่าย Time Protocol (NTP) ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้การที่ไคลเอ็นต์ NTP การซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ NTP

สำหรับสาเหตุที่ 4


บน 2011 CRM ของ Microsoft Dynamics เว็บเซิร์ฟเวอร์ เปิดโปรแกรมจัดการ IIS และจำกัดการเว็บไซต์ CRM ผูก http หนึ่งผูก https หนึ่งสอง หรือทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้และชนิด inetmgr ในการ เปิด กล่อง
 2. ขยาย ไซต์แล้ว คลิก Microsoft Dynamics CRM เว็บไซต์
 3. ในการ บานหน้าต่างการกระทำคลิก การรวม.
 4. ในการ รวมไซต์ หน้าต่าง ยี่ห้อที่คุณสามารถพิมพ์การผูก http หนึ่งเท่านั้น หรือผูก https เพียงหนึ่งชนิด หรือทั้งสองอย่าง ถ้าคุณมีการผูก http หลาย หรือผูก https หลาย หรือทั้งสองอย่าง รวมหลายต้องถูกเอาออก

หมายเหตุ การรวมที่ควรยังคงเป็นการรวมที่กำหนดไว้ในตัวจัดการปรับใช้ การตรวจสอบความถูกต้อง Url เปิดตัวจัดการการปรับใช้ คลิกขวาMicrosoft Dynamics CRMเลือก คุณสมบัติแล้ว คลิก ที่อยู่เว็บ ต่อไปนี้

หมายเหตุ ถ้ามีใช้อินเทอร์เน็ตหันปรับใช้ (IFD) ใบรับรองที่ตรงกับการตั้งค่าของคุณ IFD ควรถูกรักษาไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook กำหนดค่าติดตาม (บน Error) สำหรับสาเหตุที่ 1, 2 และ 3
ข้อยกเว้น rethrown ที่ [0]:
ใน System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage (IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
ใน System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke (MessageData & msgData ชนิด Int32)
ใน Microsoft.Xrm.Sdk.Discovery.IDiscoveryService.Execute (คำขอ DiscoveryRequest)
ใน Microsoft.Xrm.Sdk.Client.DiscoveryServiceProxy.Execute (คำขอ DiscoveryRequest)
ใน Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.DeploymentsInfo.DeploymentInfo.LoadOrganizations (AuthUIMode uiMode)
ใน Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.DeploymentsInfo.LoadOrganizations (AuthUIMode uiMode)
02:45:29| Error| ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับ URL: https://dev.crm5.dynamics.com/XRMServices/2011/Discovery.svc

ข้อยกเว้น: System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException:ข้อบกพร่องไม่ปลอดภัย หรือมีความปลอดภัยไม่ถูกต้องได้รับจากบริษัทอื่น ดู FaultException ภายในสำหรับรหัสข้อบกพร่องและรายละเอียด ---> System.ServiceModel.FaultException:มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับข้อความ
---สิ้นสุดของการสืบค้นกลับการกองซ้อนข้อยกเว้นภายใน


เซิร์ฟเวอร์ CRM Microsoft แพลตฟอร์มติดตาม (บน Error) สำหรับสาเหตุที่ 4
ข้อผิดพลาด: บริการ ' / XRMServices/2011/Discovery.svc' ไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจาก มีข้อยกเว้นในระหว่างการคอมไพล์ได้ ข้อยกเว้นข้อความ:คอลเลกชันนี้อยู่แล้วประกอบด้วยอยู่กับชุดรูปแบบ http อาจมีมากที่สุดที่อยู่หนึ่งสำหรับแต่ละโครงร่างในคอลเลกชันนี้ได้ ถ้าบริการของคุณจะถูกโฮสต์ใน IIS คุณสามารถแก้ไขปัญหา ด้วยการตั้งค่า 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/multipleSiteBindingsEnabled' หรือ 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/baseAddressPrefixFilters' ที่ระบุ
ชื่อพารามิเตอร์: สินค้า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2502671 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Access
Keywords: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbcip kbmt KB2502671 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2502671

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com