วิธีการเตรียมการปรับรุ่น Windows 95 หรือ Windows 98 ไปเป็น Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 250297 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงคำแนะนำบางอย่างสำหรับการเตรียมการปรับรุ่น คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 95 หรือ Windows 98 ของ Microsoft เพื่อ Windows 2000 Professional ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขทั้งหมด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่อาจช่วยในการขจัดปัญหาที่พบโดยทั่วไปบาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ

คอมพิวเตอร์ของคุณควรเป็นไปตามข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ดังต่อไปนี้:
  • 133 MHz หรือ CPU Pentium เข้ากันได้เร็วขึ้น
  • ค่าต่ำสุดของ RAM; 64 เมกะไบต์ (MB) หน่วยความจำเพิ่มเติมโดยทั่วไป การปรับปรุงการตอบสนอง (ไม่เกิน 4 กิกะไบต์ [GB] RAM)
  • 2 กิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยของเนื้อที่ว่าง 650 เมกะไบต์ (เพิ่มเติมเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าคุณกำลังติดตั้งผ่านการ เครือข่าย)
หมายเหตุ: Windows 2000 Professional สนับสนุนทั้งสองที่ CPU เดียว และ ดูอัล CPU คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เตรียมพร้อมใน 2000 Microsoft Windows เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณ และได้รับรายงานของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับปัญหาที่ทราบ โดยยึดตาม Microsoft ทดสอบ ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลของรายงานที่คุณควรปรับรุ่น จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดต่อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ ผู้ผลิตสำหรับการปรับปรุงที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างถูกต้องบน Windows 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้สำหรับ Windows 2000 ตรวจสอบ Windows ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้กับรายการ (HCL) หรือไม่ นี่คือการคอมไพล์ของ คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอย่างแพร่หลายทดสอบกับ Windows สำหรับเสถียรภาพและความเข้ากันได้ ใช้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft HCL เพื่อตรวจสอบหรือไม่การคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับใช้กับ Windows รายชื่อ HCL ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
เมื่อต้องการขอรับแฟ้มข้อความของ Windows 2000 HCL คลิกไซต์ FTP ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/hcl/win2000hcl.txt

สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำเตือน: Windows 2000 ไม่มีตัวเลือกถอนการติดตั้ง คุณไม่สามารถ ถอนการติดตั้งของ Windows 2000 หลังจากการปรับรุ่น

คุณควรกลับอย่างสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่คุณเริ่มการปรับรุ่น กระบวนการ ไม่เพียงนี้ไม่ป้องกันข้อมูลของคุณ แต่จะช่วยให้คุณสามารถกลับไปยัง ระบบปฏิบัติการก่อนหน้า โดยการคืนค่าแฟ้มสำรอง

การปรับรุ่นของคอมพิวเตอร์ BIOS

ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการปรับรุ่น ขอรับ และติดตั้ง มีการปรับรุ่น BIOS รุ่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณ การปรับปรุง BIOS หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ คุณอาจจะต้องติดตั้งใหม่ Windows 2000 เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ เช่นการตั้งค่าขั้นสูง และ พลังงานสนับสนุนอินเทอร์เฟซ (ACPI) ใน BIOS ถ้าเป็นไปได้ ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ใน อุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มการปรับรุ่น

รันรายงานการปรับรุ่น

ที่พรอมต์คำสั่ง การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จาก I386 โฟลเดอร์ใน Windows 2000 CD-ROM:
winnt32 /checkupgradeonly
ถ้าคุณไม่มีซีดีรอม Windows 2000 คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นนี้ เครื่องมือจากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b008d64c-dd8d-4816-a3d9-fd2ed787e735&displaylang=en
เครื่องมือนี้ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่รู้จักแสดงรายการ และ ปัญหาของฮาร์ดแวร์ วิธีนี้อาจช่วยคุณตัดสินใจว่า จะปรับรุ่นหรือไม่นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หลังจากที่คุณอ่านรายงาน แน่ใจว่าใด ๆ ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนมีโปรแกรมควบคุมของ Windows 2000 พร้อมใช้งานจากผู้ผลิต (นอกจากว่าคุณไม่จำเป็นว่าให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน ใน Windows 2000) ตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับซอฟต์แวร์ที่อาจจำเป็นต้องเป็นการแสดงรายการ การติดตั้งใหม่หลัง จากการปรับรุ่น หรือซอฟต์แวร์ ที่จำเป็นต้องปรับรุ่นก่อน สามารถทำงานกับ Windows 2000 คุณอาจต้องการตรวจสอบว่า มีอยู่ใด ๆ ปรับปรุงหรือ service pack สำหรับซอฟต์แวร์ก่อนที่คุณเริ่มต้น กระบวนการปรับรุ่น การมีพร้อมใช้งานเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่นอาจทำให้ ซอฟต์แวร์การทำงานอย่างถูกต้องกับ Windows 2000

ถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

คุณควรถอนการติดตั้ง (หรือปิดการใช้งานน้อย) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ที่จะเรียกใช้ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการปรับรุ่น ในบางกรณี Windows 2000 ติดตั้งปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใน ระหว่างกระบวนการปรับรุ่น แต่ ในที่อื่น ๆ กรณีที่คุณต้องปิดใช้งานซอฟต์แวร์ก่อน ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสส่วนใหญ่ต้อง การปรับปรุงการทำงานอย่างถูกต้องกับ Windows 2000

นอกจากนี้คุณยังควรปิด ฮาร์ดแวร์ป้องกันไวรัสคุณลักษณะใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น BIOS ในบาง คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน้าที่การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส

คลายการบีบอัดของไดรฟ์มีการบีบอัด

Windows 2000 ที่มีการทำงานเฉพาะกับการบีบอัดที่มีอยู่ในเครื่อง ระบบแฟ้ม NTFS คลายการบีบคุณต้องแรกอัดไดรฟ์ที่มีการบีบอัดด้วย DoubleSpace, DriveSpace หรือไดรฟ์บีบอัดซอฟต์แวร์อื่น ๆ หากคุณยังไม่ คลายการบีบอัดในไดรฟ์ ข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ไม่พร้อมใช้งานใน Windows 2000 ที่ ข้อมูลบนไดรฟ์จะยังคงสภาพ แต่ไม่มีอยู่ใน Windows 2000 เมื่อต้องการ สามารถใช้ข้อมูลบนไดรฟ์ที่มีการบีบอัด คุณต้องดูอัลบูตด้วยเครื่อง ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนวิธีการบีบอัด ถ้าเป็นไดรฟ์ C ไม่บีบอัด คุณสามารถติดตั้ง Windows 2000

ปิดการใช้งานโปรแกรม

ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดทำงานอยู่ โปรแกรม ให้กด CTRL + ALT + DELETE เพื่อเปิดตัวปิดโปรแกรมกล่องโต้ตอบ การจำกัดจำนวนของการเรียกใช้โปรแกรมที่ทำให้ ทรัพยากรเพิ่มเติมในการติดตั้ง นอกจากนี้จำกัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการติดตั้งและโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

เรียกใช้ ScanDisk

เรียกใช้ ScanDisk บนไดรฟ์ทั้งหมดของคุณก่อนที่คุณเริ่มการปรับรุ่น กระบวนการ วิธีนี้อาจช่วยป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดของดิสก์หรือข้อผิดพลาดในการคัดลอกแฟ้มในระหว่างการติดตั้ง และอาจทำให้ reboots พิเศษในระหว่างกระบวนการปรับรุ่นที่อาจทำให้การติดตั้ง เมื่อต้องการใช้เวลานานขึ้น

ล้างแคชของแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ล้างแคชของแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวของคุณ Windows 2000 พยายาม รักษาแฟ้มเหล่านี้ให้มากเนื่องจากมันสามารถ แต่โฟลเดอร์ที่มีขนาดใหญ่มากอาจทำให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น การตั้งค่าอาจต้องลบชั่วคราว แฟ้มอินเทอร์เน็ต การเอาแฟ้มเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการปรับรุ่นสามารถ เร็วขึ้น และทำให้กระบวนการติดตั้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมใด ๆ สำหรับ Windows 2000 ที่มีอยู่ไม่ ไม่พร้อมใช้งานเพื่อที่คุณได้ เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ หรือหลังจาก การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตรวจสอบ Windows Update เว็บไซต์ Microsoft (http://windowsupdate.microsoft.com/) สำหรับการปรับรุ่นซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อาจพร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับซอฟต์แวร์ของคุณด้วย ผู้ผลิตรายใด ๆ เป็นการปรับรุ่นชุดที่อาจพร้อมใช้งาน ถ้าโปรแกรม จำเป็นต้อง pack การปรับรุ่นเพื่อทำงานกับ Windows 2000 คุณจำเป็นต้องปรับรุ่น บรรจุในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น ถ้าไม่มี คุณอาจจะต้อง ติดตั้งโปรแกรมอีกครั้งหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 2000สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดปรับรุ่น ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231418การระบุชุดปรับรุ่นเพิ่มเติมเมื่อปรับรุ่นจาก Windows 95/98 ไปเป็น Windows 2000

เมื่อต้องการดูการออกอากาศทางเว็บฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เกี่ยวกับ เรื่องของการติดตั้ง Windows 2000 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc071800/wc071800.asp?fr=1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 250297 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbsetup kbupgrade w2000upgrade kbmt KB250297 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:250297

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com