การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์โฮสต์เพื่อติดต่อสื่อสารกับระบบโฮสต์ของ IBM อาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อค่าศูนย์ส่งผ่านพารามิเตอร์ที่กำหนดเป็นชนิดข้อมูลที่เลขฐานสิบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2503299 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ติดต่อสื่อสารกับระบบการโฮสต์ของ IBM ได้ โดยใช้ตัวปรับต่อ BizTalk Microsoft สำหรับโฮสต์โปรแกรมประยุกต์ (BAHA)
  • แอพลิเคชันมีอย่าง น้อยหนึ่งธุรกรรม Integrator (TI) วิธีการที่รวมเข้าใน/ออกพารามิเตอร์ที่ถูกกำหนดเป็นชนิดข้อมูลที่เลขฐานสิบ
  • ที่ จัดการข้อผิดพลาด มีการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับชนิดข้อมูลเลขทศนิยมเป็น ปัดเศษ.

ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้ามีข้อความ BAHA XML ส่งผ่านค่าเป็น "0" (ศูนย์) สำหรับอย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์ In เข้า/ออก คุณจึงอาจได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
ข้อยกเว้น: HISMPCZ0004 ใน PrimitiveConverter เมื่อพารามิเตอร์การประมวลผล parameter_name ของวิธีการ method_name มีขนาดของเขตข้อมูลที่ส่งเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเขตข้อมูลที่รับ

ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.SystemZPrimitiveConverter.ReportCaughtError (CTIException ce)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.SystemZPrimitiveConverter.PackDecimal (ฐานสิบ pdecFrom, Byte & pBuffer, Int32 & pulLen, Int32 ulResultLen, Int32 lEncodeType)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.PackElem (AnnotatedItem ItemAnnotations องค์ประกอบของวัตถุ BufferManager IOBufferManager, Int32 & ConvertedDataLength บูลีน' DataIsVariableSize, CedarProperty OffProperty, ProcessAsElement บูลีน)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.PackStructure (AnnotatedCompositeItem ItemAnnotations วัตถุ & องค์ประกอบ BufferManager IOBufferManager, Int32 & ConvertedDataLength บูลีน' DataIsVariableSize, CedarProperty OffProperty)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.PackElem (AnnotatedItem ItemAnnotations องค์ประกอบของวัตถุ BufferManager IOBufferManager, Int32 & ConvertedDataLength บูลีน' DataIsVariableSize, CedarProperty OffProperty, ProcessAsElement บูลีน)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.AggregateConverter.PackServerRequest (วัตถุ CallerLibraryReader, Int32 DispId วัตถุข้อมูล ParameterArray วัตถุ OutputContainer, Int32 & ConvertedDataLength)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.GenericLinkStateMachine.Invoke (RuntimeCallContext runtimeCallContext, Int32 dispID ข้อมูลวัตถุ & inArray วัตถุข้อมูล & outArray)
ที่ Microsoft.HostIntegration.TI.TBGen.Invoke (แอสเซมบลีแอสเซมบลี สตริ clsidString, Int32 dispID, ClientContext & บริบท inArray ข้อมูลของวัตถุ วัตถุข้อมูล & outArray)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกรรม Integrator ปัดเศษขึ้นค่าเท่ากับศูนย์ที่ผ่านจากข้อความ XML ไม่ถูกต้อง ข้อยกเว้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากค่าที่ไม่ถูกต้องถูกปัดเศษเกินความแม่นยำที่กำหนดและมาตราส่วนที่ถูกกำหนดค่าสำหรับพารามิเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
โฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2009 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Convertprimex.dll8.0.3809.2106,33614 2011 เมษายน19:59x 86
Hipobjects.dll8.0.3809.21,272,15214 2011 เมษายน19:59x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3809.2596,31214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.management.dll8.0.3809.267,49614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.0.3809.283,87214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3809.267,48814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3809.251,09614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.016,80814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3809.279,78414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3809.225,52814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3809.2116,61614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.079,79214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.0.3809.242,90414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3809.234,73614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3809.275,68814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,59214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3809.215,28014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3809.297,71214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3809.247,00014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3809.247,02414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3809.2702,35214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3809.263,40014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.ctrl.dll8.0.3809.2120,72814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3809.222,43214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3809.212,72814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3809.2227,21614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3809.267,49614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.0.3809.2440,22414 2011 เมษายน19:59x 86
โฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2009 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Convertprimex.dll8.0.3809.2106,33614 2011 เมษายน19:59x 86
Hipobjects.dll8.0.3809.21,272,15214 2011 เมษายน19:59x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3809.2596,31214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.management.dll8.0.3809.267,49614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.0.3809.283,87214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3809.267,48814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3809.251,09614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.016,80814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3809.279,78414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3809.225,52814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3809.2116,61614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.079,79214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.0.3809.242,90414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3809.234,73614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3809.275,68814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,59214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3809.215,28014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3809.297,71214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3809.247,00014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3809.247,02414 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3809.2702,35214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3809.263,40014 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.ctrl.dll8.0.3809.2120,72814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3809.222,43214 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3809.212,72814 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3809.2227,21614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3809.267,49614 2011 เมษายน19:59x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.0.3809.2440,22414 2011 เมษายน19:59x 86
Convertprimex.dll8.0.3809.2147,29614 2011 เมษายน20:05x 64
Hipobjects.dll8.0.3809.22,225,49614 2011 เมษายน20:05x 64
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.management.dll8.0.3809.267,49614 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msti.runtime.dll8.0.3809.283,87214 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3809.267,48814 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3809.251,09614 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3809.279,78414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3809.225,52814 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.0.3809.2116,61614 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.0.3809.242,90414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3809.234,73614 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3809.275,68814 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3809.215,28014 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3809.299,76014 2011 เมษายน20:05x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3809.247,00014 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3809.263,38414 2011 เมษายน20:05x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3809.247,02414 2011 เมษายน20:05x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เตรียมใช้งานตัวแปรทั้งหมดที่กำหนดเช่นใน หรือ ใน/ออกพารามิเตอร์ โดยใช้ค่าที่ป้อนเข้า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2503299 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2503299 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2503299

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com