การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (DTC) การทำงานผ่านไฟร์วอลล์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 250367 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (DTC) การทำงานผ่านไฟร์วอลล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดค่า DTC เพื่อการสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ รวมทั้งไฟร์วอลล์การแปลที่อยู่เครือข่าย

dtc ใช้การปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิกระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) โดยค่าเริ่มต้น การปันส่วนไดนามิกพอร์ต RPC แบบสุ่มเลือกหมายเลขพอร์ตเหนือ 1024 โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คุณสามารถควบคุมพอร์ตที่ RPC แบบไดนามิกจัดสรรสำหรับการสื่อสารขาเข้า คุณสามารถกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อ confine การสื่อสารภายนอกที่เข้ามาเท่านั้นที่พอร์ตและพอร์ต 135 (พอร์ต RPC แมปเปอร์การปลายทาง) แล้ว

คุณต้องใส่พอร์ตแบบไดนามิกขาเข้าที่หนึ่งสำหรับ DTC คุณอาจต้องให้พอร์ตแบบไดนามิกขาเข้าที่เพิ่มเติมสำหรับ subsystems อื่น ๆ ที่ใช้ RPC

รีจิสทรีคีย์และค่าที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่ปรากฏขึ้นในรีจิสทรี โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องเพิ่มแฟ้มเหล่านั้น โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อควบคุมการปันส่วนไดนามิกพอร์ต RPC คุณจะต้องทำเช่นนี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง หมายเหตุนอกจากนี้ที่ mustbe ไฟร์วอลล์เปิดอยู่ในทั้งสองคำแนะนำสำหรับพอร์ตที่ระบุ:
 1. เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.

  คุณต้องใช้ Regedt32.exe มากกว่า Regedit.exe เนื่องจาก Regedit.exe ไม่สนับสนุนชนิดข้อมูลแบบ REG_MULTI_SZ ที่จำเป็นสำหรับค่าพอร์ต
 2. ใน Registry Editor คลิก HKEY_LOCAL_MACHINE ในหน้าต่างภายในเครื่อง
 3. ขยายแผนภูมิ โดยการคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ระบุในเส้นทางต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
 4. คลิกโฟลเดอร์ RPC และจากนั้น คลิกเพิ่มคีย์ในการแก้ไขเมนู
 5. ในการเพิ่มคีย์กล่องโต้ตอบ ในการชื่อคีย์กล่อง ชนิดInternetแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกโฟลเดอร์อินเทอร์เน็ต และจากนั้น คลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู
 7. ในการเพิ่มค่ากล่องโต้ตอบ ในการชื่อค่า:กล่อง ชนิดพอร์ต.
 8. ในการชนิดข้อมูล:กล่อง การเลือกReg_Multi_SZ:แล้ว คลิกตกลง.
 9. ในการตัวแก้ไข multi-Stringกล่องโต้ตอบ ในการข้อมูลกล่อง ระบุพอร์ตหรือพอร์ตต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้ RPC เพื่อใช้สำหรับการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิก แล้ว คลิกตกลง.

  แต่ละค่าสายอักขระที่คุณพิมพ์ระบุพอร์ตเดียวหรือช่วงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของพอร์ต ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 ระบุ "5000" โดยไม่มีเครื่องหมายของใบเสนอราคา เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 เพื่อ 5020 รวม ระบุ "5000 5020" โดยไม่มีเครื่องหมายของใบเสนอราคา คุณสามารถระบุหลายพอร์ตหรือช่วงพอร์ต โดยระบุหนึ่งพอร์ตหรือช่วงพอร์ตแต่ละบรรทัด พอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดต้องอยู่ในช่วงของ 1024 กับ 65535 ถ้าพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่นอกช่วงนี้ หรือถ้าสายอักขระไม่ถูกต้อง RPC จะถือการกำหนดค่าทั้งหมดเป็นวันที่ไม่ถูกต้อง

  Microsoft แนะนำให้ คุณเปิดขึ้นพอร์ต จาก 5000 และอัพ และที่ คุณเปิดอย่างน้อย 15 ถึง 20 พอร์ต
 10. ทำตามขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 เพิ่มคีย์อื่นสำหรับอินเทอร์เน็ต โดยใช้ค่าต่อไปนี้:
  ค่า: PortsInternetAvailable
  ชนิดของข้อมูล: REG_SZ
  ข้อมูล: Y
  นี่ signifies ว่า พอร์ตต่าง ๆ ที่แสดงภายใต้ค่าพอร์ตจะสามารถทำให้มีอินเทอร์เน็ต
 11. ทำตามขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 เพิ่มคีย์อื่นสำหรับอินเทอร์เน็ต โดยใช้ค่าต่อไปนี้:
  ค่า: UseInternetPorts
  ชนิดของข้อมูล: REG_SZ
  ข้อมูล: Y
  นี่ signifies ให้ RPC ควรแบบไดนามิกกำหนดพอร์ตจากรายการของอินเทอร์เน็ตพอร์ต
 12. การตั้งค่าคอนฟิกไฟร์วอลล์ของคุณเพื่ออนุญาตการเข้าถึงขาเข้า กับพอร์ตแบบไดนามิกที่ระบุ และพอร์ต 135 (พอร์ต RPC แมปเปอร์การปลายทาง)
 13. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อมีการรีสตาร์ท RPC มันจะกำหนดพอร์ตขาเข้าแบบไดนามิก ขึ้นอยู่กับค่ารีจิสทรีที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดพอร์ต 5000 ผ่าน 5020 รวม สร้างชื่อค่าต่อไปนี้:
  พอร์ต: REG_MULTI-SZ: 5000 5020
  PortsInternetAvailable: REG_SZ: Y
  UseInternetPorts: REG_SZ: Y
dtc ยังกำหนดว่า คุณจะสามารถแก้ไขชื่อของคอมพิวเตอร์โดยผ่านการ NetBIOS หรือ DNS คุณสามารถทดสอบว่า NetBIOS สามารถแก้ไขชื่อ โดยใช้ ping และชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องสามารถแก้ไขชื่อของเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ต้องจะสามารถแก้ไขชื่อของไคลเอ็นต์ ถ้า NetBIOS ไม่สามารถแก้ไขชื่อ คุณสามารถเพิ่มรายการลงในแฟ้ม LMHOSTS บนเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
217351ปัญหาการกำหนดค่าช่วงของพอร์ต dcom
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม LMHOSTS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
102725LMHOSTS แฟ้มข้อมูล และคำสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ DCOM และ RPC มีไฟร์วอลล์ ดูเอกสารทางเทคนิค โดย Michael Nelson ไฟร์วอลล์ "ใช้แจกจ่าย COM ด้วยชนิด ซึ่งอยู่ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457155.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 250367 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Transaction Services 2.0
Keywords: 
kbdcom kbdtc kbinfo kbmt KB250367 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:250367
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com