XADM: Jak zmienić nazwy wyświetlane użytkowników usługi Active Directory

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 250455 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL250455
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Gdy w usłudze Active Directory tworzony jest nowy użytkownik, pole Imię i nazwisko zawsze jest generowane w formacie Imię Nazwisko. To pole z kolei ustawia pole Nazwa wyświetlana, więc na koniec formatem globalnej listy adresów również jest Imię Nazwisko.

To zachowanie można zmienić za pomocą narzędzia Adsiedit. Narzędzie Adsiedit nie tylko zmienia domyślny sposób konstruowania pola Nazwa wyświetlana, ale również pola Imię i nazwisko (czyli „cn”), dlatego w przystawce Użytkownicy i komputery użytkownicy mogą pojawiać się w wybranym formacie.

Więcej informacji

Instrukcje użycia narzędzia ADSIEdit

OSTRZEŻENIE: Użycie przystawki ADSI Edit, narzędzia LDP lub dowolnego innego klienta protokołu LDAP w wersji 3 i niepoprawna modyfikacja atrybutów obiektów usługi Active Directory może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server i/lub programu Microsoft Exchange 2000 Server. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektów usługi Active Directory. Te atrybuty możesz modyfikować na własną odpowiedzialność.
 1. Włóż do stacji CD-ROM dysk CD z systemem Windows 2000.
 2. Przejdź do katalogu \support\tools.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Support.cab.
 4. Zlokalizuj pliki adsiedit.msc i adsiedit.dll. Wyodrębnij je do katalogu %systemroot%\system32.
 5. Uruchom polecenie regsvr32 adsiedit.dll.
 6. Uruchom program Microsoft Management Console (MMC), a następnie dodaj przystawkę ADSI Edit.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł najwyższego poziomu, a następnie kliknij polecenie Podłącz do.
 8. Zmień ustawienie w polu Kontekst nazewnictwa na „Kontener konfiguracji”, a następnie kliknij przycisk OK w celu utworzenia wiązania i przeprowadzenia uwierzytelniania.
 9. Rozwiń węzeł Kontener konfiguracji, a następnie rozwiń węzeł Konfiguracja.
 10. Rozwiń węzeł cn=DisplaySpecifiers, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł CN=409. UWAGA: 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.

  Organizacje International Telecommunication Union (ITU) i International Organization for Standardization (ISO) definiują strony kodowe. Niektóre informacje na ten temat można znaleźć pod adresem:
  http://www.itu.int/ITU-T/bulletin/codes.html
  lub na stronach głównych organizacji ITU i ISO:
  http://www.itu.int/home/index.html
  http://www.iso.ch/
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi zlokalizowanych klientów programu Exchange, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  150977 XADM: Supporting Localized Exchange Clients
 11. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona. W prawym okienku otwórz właściwości kontenera „CN=user-Display”.
 12. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona. Przewiń do właściwości opcjonalnej createDialog.
 13. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona. Ustaw ten atrybut na %<sn>.%<DanaNazwa>. Kliknij przycisk „Ustaw”.

  UWAGA: Możesz użyć dowolnej nazwy atrybutu LDAP, która pojawia się w oknie dialogowym Tworzenie; innym oczywistym atrybutem jest %<initials>.
 14. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wyświetlane okno dialogowe.
 15. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona. W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory utwórz nowego użytkownika; pole Imię i nazwisko (a więc i Nazwa wyświetlana) jest konstruowane zgodnie z określoną regułą.
Wprowadzenie tych zmian może dać wyniki inne niż oczekiwane. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276266 Group Changes for Users with LDAP-Restricted Characters

Uwagi

 • W tych instrukcjach pokazano, jak modyfikować obiekty typu użytkownik. Istnieje osobne ustawienie dla kontaktów — zmień kontener w kroku 11 na „contact-Display”.
 • Nie trzeba zamykać przystawki Użytkownicy i komputery; zmiany są stosowane automatycznie.
 • W środowisku z wieloma kontrolerami domeny prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na zakończenie replikacji, zanim zmiany zostaną odzwierciedlone w interfejsie użytkownika.
Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Właściwości

Numer ID artykułu: 250455 - Ostatnia weryfikacja: 8 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB250455

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com