Słowa kluczowe systemu Windows 2000 do przeszukiwania bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 250581 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL250581
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Jeśli znajdziesz artykuł, który nie ma odpowiedniego słowa kluczowego, poinformuj o tym biuro Pomocy technicznej firmy Microsoft używając funkcji „Feedback”.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę słów kluczowych używanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base opisujących system Windows 2000. Słowa kluczowe są używane, aby ułatwić wyszukiwanie artykułów o określonych tematach. Tych słów kluczowych należy używać jako słów wyszukiwania podczas szukania określonego tematu.

Więcej informacji

Debugowanie

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Debugowanie systemu Windows w2000debug

Usługi katalogowe


Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
ACL W2000ACL
Dcpromo W2000DCPROMO
DFS W2000DFS
Edytor konfiguracji zabezpieczeń W2000SECCONF
EFS W2000EFS
FRS W2000FRS
FSMO W2000FSMO
GC W2000GC
Inspekcja W2000AUDIT
Interfejs usługi Active Directory (ADSI, Active Directory Services Interface) W2000ADSI
KCC W2000KCC
Kerberos W2000KERB
Klucz publiczny/prywatny W2000PPKEY
LDAP W2000LDAP
Licencjonowanie W2000LIC
Licencjonowanie usług terminalowych W2000TSLIC
Lokacje W2000SITE
Migracja W2000MIGRATE
Odzyskiwanie po awarii (DisRecov) W2000DISREC
Profile W2000PROFILE
Relacje zaufania W2000TRUST
Replikacja usługi Active Directory W2000ADREP
Serwer certyfikatów (CertSrv) W2000CERTSRV
Ułatwienia dostępu W2000ACCESS
Usługa W32 Time (W32TimeServ) W2000TIMESRV
Usługi terminalowe W2000TERMSRV
WSH W2000WSH
Zarządzanie schematami W2000SCHEMA
Zasady grup (GroupPol) W2000GRPPOL

Sieć

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Aktualizacje stosu TCP/IP w systemie Windows 2000 W2000STACK
Asynchroniczny tryb transferu w systemie Windows 2000 W2000ATM
Blok komunikatów serwera w systemie Windows 2000 W2000SMB
Integracja z systemem NetWare w systemie Windows 2000 W2000NETWARE
Jakość usługi w systemie Windows 2000 W2000QOS
Klient i problemy z usługą RAS w systemie Windows 2000 W2000RAS
Monitor sieci dla Windows 2000 W2000NETMON
Protokół DHCP w systemie Windows 2000 W2000DHCP
Protokół IPSec w systemie Windows 2000 W2000IPSEC
Przeglądanie w systemie Windows 2000 W2000BROWSE
Obsługa usługi Macintosh RAS w systemie Windows 2000 W2000MACRAS
Protokół SMTP w systemie Windows 2000 W2000SNMP
Routing i dostęp zdalny dla systemu Windows 2000 Server W2000RRAS
Serwer Proxy w systemie Windows 2000 W2000PROXY
Translacja adresów sieciowych w systemie Windows 2000 W2000NAT
Tunelowanie w systemie Windows 2000 W2000TUNNEL
Ułatwienia dostępu W2000ACCESS
Usługa DNS/DDNS w systemie Windows 2000 W2000DNS
Usługa równoważenia obciążenia sieciowego w systemie Windows 2000 (WLBS) W2000NLB
Usługa uwierzytelnień internetowych w systemie Windows 2000 (Radius) W2000IAS
Usługa WINS w systemie Windows 2000 W2000WINS
Usługi dla komputerów UNIX w systemie Windows 2000 W2000SFU
Zdalne wywoływanie procedur w systemie Windows 2000 W2000RPC

Wydajność

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Adresowanie faksów W2000FAX
COM/DCOM W2000COM
Edytor wdrażania aplikacji W2000DEPLOY
Funkcje usługi MMC i Panelu sterowania W2000FAXMMC
Dostosowywanie (strony tytułowe, dane specyficzne dla użytkownika/faksu) W2000FAXCUST
Drukarki publikujące w usłudze Active Directory oraz czcionki W2000ADPRINT
Drukowanie W2000PRINT
Formularze i wydajność drukowania W2000PRTPERF
Harmonogram zadań W2000TASKSCHD
Instalacja i konserwacja. W2000APPMAINT
Integracja buforu W2000FAXSPOOL
Monitor systemu W2000SYSMON
Monitorowanie drukowania i drukowanie przez Internet W2000PRTMON
Publikowanie programów W2000APPPUBL
Sterowniki i architektura drukarek W2000PRINTDRV
Śledzenie drukowania i debugowanie buforów W2000SPOOL
Ułatwienia dostępu W2000ACCESS
Usługa instalowania w systemie Windows W2000WIS
Usługi dla komputerów Macintosh W2000SFM
Wdrażanie aplikacji W2000APPS
Wdrażanie aplikacji W2000DEPLOY
Wdrażanie WTS w usłudze Active Directory W2000WTS
Wydajność W2000PERF
Wysyłanie/odbieranie W2000FAX
Zestaw Resource Kit W2000RESKIT
Zgodność aplikacji KBGRPW2KISV

Instalacja

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Defragmentowanie W2000DEFRAG
Dynamiczne kontra podstawowe W2000BASIC
EFS W2000EFS
ERD W2000ERD
FAT32 W2000FAT32
FireWire W20001394
Grupy dysków W2000DYNAMIC
Instalacja programu IIS W2000IISSETUP
Instalacja zdalna W2000RIS
Karta PC/CardBus/PCMCIA W2000PCCARD
Klaster--Cofanie uaktualnień W2000MSCS
Klaster--Instalacja i administracja ogólna W2000MSCS
Klaster--Odzyskiwanie z kopii zapasowych i po awarii W2000MSCS
Klaster--Plik, drukowanie i Rozproszony system plików (DFS) W2000MSCS
Klaster--Problemy z siecią (wykrywanie i odzyskiwanie) W2000MSCS
Klaster--Protokół DHCP i usługa WINS W2000MSCS
Klaster--Serwer automatyzacji klastrowania W2000MSCS
Klaster--SQL/Exchange/IIS W2000MSCS
Konsola poleceń W2000REPAIR
Konwertowanie podstawowego na dynamiczny W2000BASIC
Kopia zapasowa W2000NTBackup
Menedżer instalacji W2000SetupMGR
Menedżer instalowania (Ftdisk) W2000BASIC
Menedżer urządzeń i Kreator sprzętu W2000DEVICE
Nienadzorowana W2000UNATTEND
Obsługa multimediów W2000MM
Ochrona plików systemu Windows W2000WFP
Ogólne informacje o instalacji W2000SETUP
Podpisywanie sterowników W2000DRVSIGN
Przydziały dysków W2000DISKQUOTA
Punkty instalowania/krzyżowanie katalogów W2000REPARSE
Punkty ponownej analizy W2000REPARSE
Resource Kit--Instalacja W2000RESKIT
Rozruch w trybie awaryjnym W2000SAFEMODE
Rozruch z dwoma systemami W2000DUALBOOT
Serwer indeksowania W2000INDEXsetup
Serwer Magazynu zdalnego W2000RSS
Systemy plików W2000FS
Sysprep W2000SYSPREP
Technologia Plug and Play W2000PNP
Tolerancja błędów--Administracja zestawami FT systemu Windows NT 4.0 W2000BASIC
Tolerancja błędów i zarządzanie dyskami W2000FT
Uaktualnienia--Windows NT W2000UPGRADE
Uaktualnienia--Windows 95/98 W2000UPGRADE
Ułatwienia dostępu W2000ACCESS
USB W2000USB
Usługi multimedialne W2000RSM
Zarządzanie energią W2000POWER

Właściwości

Numer ID artykułu: 250581 - Ostatnia weryfikacja: 30 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool KB250581

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com