Gre?ka: Poruka ?Nije mogu?e prikazati neke Active X kontrole? prilikom pokretanja usluge Microsoft Management Console (MMC)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2506343 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete Microsoft Management Console (MMC konzola) kao services.msc ili gpedit.msc, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e prikazati neke ActiveX kontrole zato ?to: 1) Trenutne bezbednosne postavke zabranjuju pokretanje ActiveX kontrola na ovoj stranici ili 2) Blokirali ste izdava?a neke od kontrola. Zbog toga stranica mo?da ne?e biti ispravno prikazana.

Pored toga, kada kliknete na dugme ?U redu? u poruci o gre?ci, ponovo dobijate istu poruku o gre?ci.

Gad?eti bo?ne trake radne povr?ine tako?e mogu prestati da funkcioni?u i prikazuju se kao crni kvadrat sa zelenom vertikalnom linijom po sredini.


RE?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

322756 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste re?ili ovaj problem, sledite korake u dolenavedenim metodima po?ev?i od 1. metoda. Ako 1. metod ne re?ava problem, pre?ite na 2. metod.

1. metod:


Da bismo umesto vas u potklju?u Zone za stavku Podaci o vrednosti promenili vrednost registratora na vrednost 0, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50617


Napomene
 • Ovaj paket ?e u potklju?u Zone umesto vas promeniti vrednost registratora za stavku Podaci o vrednosti na vrednost 0.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Uredite registrator da biste u postavci registratora ?Zone? promenili stavku ?Podaci o vrednosti?.

 1. Kliknite na dugme Start , a zatim u polju Pokreni pretragu otkucajte regedit
 2. U okviru Programi kliknite na stavku regedit.exe
 3. Potra?ite slede?i klju? registratora u potklju?u ?0?
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku 1200, a zatim izaberite stavku Izmeni
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 ili 0 da biste zamenili postoje?u vrednost 3. Zatim kliknite na dugme U redu
 7. Zatvaranje ure?iva?a registratora
 8. Pokretanje MMC konzole radi provere da li postoji problem

Vrednosti 0, 1 i 3 su povezane sa slede?im pona?anjem:
 • 0 = omogu?eno ili radnja je dozvoljena
 • 1 = odziv
 • 3 = onemogu?eno ili radnja nije dozvoljena
Napomena Ako u polju ?Podaci o vrednosti? otkucate vrednost 1, prilikom pokretanja programa Microsoft Project dobi?ete slede?e pitanje:
?elite li da omogu?ite pokretanje softvera kao ?to su ActiveX kontrole i dodatne komponente?
Pored toga, dobi?ete slede?e pitanje i kada drugi put budete koristili Microsoft Project.
Ako ne ?elite da dobijete slede?e pitanje, u polju ?Podaci o vrednosti? otkucajte vrednost 0.


2. metod:


Da bismo umesto vas izbrisali dodatnu (paralokacija) zonu iz potklju?a Zone, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50618

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Ako problem i dalje postoji, pratite slede?e:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit i kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijanje slede?eg potklju?a registratora
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Brisanje dodatne (paralokacija) zone iz potklju?a Zone
  Napomena: Zona paralokacije je pseudo grafi?ki broj naveden pre broja zone 0. Pseudo grafi?ki broj izgleda kao minijatura velikog slova ?L?
 4. Zatvaranje ure?iva?a registratora
 5. Pokretanje MMC konzole radi provere da li postoji problem

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2506343 - Poslednji pregled: 27. februar 2012. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2506343

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com