คุณได้รับข้อความ "ผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งจำเป็นใบอนุญาตที่ถูกกำหนดเพื่อที่จะเก็บไว้กล่องจดหมายแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนหรือเก็บถาวร" บนหน้าผู้ใช้ของพอร์ทัล Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2506570 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณดูเพจผู้ใช้ของพอร์ทัล Office 365 ใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
ผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งจำเป็นใบอนุญาตที่ถูกกำหนดเพื่อที่จะเก็บไว้ในกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ สร้างมุมมองใหม่ และเลือก "ผู้ใช้ที่ มีกล่องจดหมายและสิทธิ์การใช้งานไม่" เลือกผู้ใช้ทั้งหมดในรายการ และจากนั้น คลิก "แก้ไข" เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

นอกจากนี้ คุณพบอาการต่อไปนี้:
 • สิทธิ์การใช้งานแบบออนไลน์ของ Exchange ขาดหายไปสำหรับผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ในศูนย์ดูแล Exchange หรือ ใน PowerShell แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ขาดทุนรวดของกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ที่สร้างขึ้นในศูนย์ดูแล Exchange หรือ PowerShell แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน

สาเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้สร้างขึ้นในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน และผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดค่าสิทธิ์การใช้งาน

โซลูชัน

สร้างมุมมองในพอร์ทัล Office 365 เมื่อต้องการแสดงรายชื่อของผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมาย แต่ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้(ในพอร์ทัล Office 365https://portal.office.com) ฐานะเป็นผู้ดูแล
 2. คลิกผู้ใช้และกลุ่มและจากนั้น คลิกผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
 3. (ตัวกรองคลิก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของไอคอนตัวกรองข้อมูล
  ), และจากนั้น ในกล่องแบบหล่นลง ให้คลิกผู้ใช้สิทธิ์
หมายเหตุเมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ คลิกสองครั้งที่ผู้ใช้ ในหน้า "กำหนดสิทธิ์การใช้งาน" คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการกำหนด และจากนั้น คลิกบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้ต้องมีกำหนดสิทธิ์การใช้งาน หรือกล่องจดหมายจะถูกลบออก จากเวลาที่กล่องจดหมายของผู้ใช้สร้างขึ้นในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน admins มี 60 วันการกำหนดผู้ใช้ที่มีลิขสิทธิ์ในพอร์ทัล Office 365

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2506570 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB2506570 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2506570

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com