MS11-032: פגיעות במנהל התקן של OpenType Compact Font Format (CFF) עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 12 באפריל, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2507618 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-032. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.1.2.232290,43215-Feb-201112:56x86SP3SP3GDR
Atmfd.dll5.1.2.232290,43215-Feb-201113:05x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.232453,12016-Feb-201122:43x64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.232453,12016-Feb-201122:40x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.232286,72015-Feb-201113:19x86SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.232286,72015-Feb-201113:21x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.232828,92816-Feb-201122:43IA-64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.232828,92816-Feb-201122:40IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:29x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.2285410,24016-Feb-201115:03x86
Fontsub.dll6.0.6001.2285472,70416-Feb-201115:04x86
Lpk.dll6.0.6001.2285423,55216-Feb-201115:04x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201114:02x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201116:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201115:45x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201118:43x86
Dciman32.dll6.0.6002.2258910,24016-Feb-201118:44x86
Fontsub.dll6.0.6002.2258972,70416-Feb-201118:44x86
Lpk.dll6.0.6002.2258923,55216-Feb-201118:45x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232367,61616-Feb-201113:44x64
Atmlib.dll5.1.2.23248,12816-Feb-201115:36x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1849396,25616-Jun-201015:52x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.232367,61616-Feb-201113:44x64
Atmlib.dll5.1.2.23248,12816-Feb-201115:22x64
Dciman32.dll6.0.6001.2285414,33616-Feb-201115:23x64
Fontsub.dll6.0.6001.2285496,25616-Feb-201115:24x64
Lpk.dll6.0.6001.2285432,76816-Feb-201115:25x64
Atmfd.dll5.1.2.232367,61616-Feb-201114:15x64
Atmlib.dll5.1.2.23248,12816-Feb-201116:37x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1827296,25616-Jun-201016:30x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.232367,61616-Feb-201114:17x64
Atmlib.dll5.1.2.23248,12816-Feb-201116:41x64
Dciman32.dll6.0.6002.2258914,33616-Feb-201116:42x64
Fontsub.dll6.0.6002.2258996,25616-Feb-201116:42x64
Lpk.dll6.0.6002.2258932,76816-Feb-201116:43x64
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:29x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.2285410,24016-Feb-201115:03x86
Fontsub.dll6.0.6001.2285472,70416-Feb-201115:04x86
Lpk.dll6.0.6001.2285423,55216-Feb-201115:08x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201114:02x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201116:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201115:45x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201118:43x86
Dciman32.dll6.0.6002.2258910,24016-Feb-201118:44x86
Fontsub.dll6.0.6002.2258972,70416-Feb-201118:44x86
Lpk.dll6.0.6002.2258923,55216-Feb-201118:48x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.232769,53616-Feb-201113:29IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23292,16016-Feb-201115:04IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18344196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232769,53616-Feb-201113:30IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23292,16016-Feb-201115:03IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2285429,18416-Feb-201115:04IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22854196,09616-Feb-201115:05IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2285468,60816-Feb-201115:06IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232769,53616-Feb-201113:56IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23292,16016-Feb-201116:05IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18124196,09619-Oct-200913:31IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232769,53616-Feb-201113:55IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23292,16016-Feb-201115:56IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2258929,18416-Feb-201115:57IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22589196,09616-Feb-201115:57IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2258968,60816-Feb-201115:58IA-64
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:29x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201113:24x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201115:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.2285410,24016-Feb-201115:03x86
Fontsub.dll6.0.6001.2285472,70416-Feb-201115:04x86
Lpk.dll6.0.6001.2285423,55216-Feb-201115:08x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201114:02x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201116:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.232292,86416-Feb-201115:45x86
Atmlib.dll5.1.2.23234,30416-Feb-201118:43x86
Dciman32.dll6.0.6002.2258910,24016-Feb-201118:44x86
Fontsub.dll6.0.6002.2258972,70416-Feb-201118:44x86
Lpk.dll6.0.6002.2258923,55216-Feb-201118:48x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_1348d0717095f6c7cd71b79251b0d6c9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_d0218d75399f4d96.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_cbcb47a6b6e271fb9374343eb1c5ffce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_b3f6ea02031e1f85.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_dba29e10401f7ce14f7da4150d70fcad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_1ac820f4908b603d.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_e917b6f800450cd02478f6643e4d1e28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_582a2b4bb2cead18.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_a97ad5445ac72e97.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_aa2ab41973c8da38.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)15:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_abbe991c57a81d34.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_abf5b7af710301e2.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2ba012d86d5b7503c6ecc253a858ae6b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_7ab64378180294d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_712d4446b5febb783b6367b7322465b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_13b1d01f82efd73a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8108e37834abfb130ba528d2b75156bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_16d6b207d73d6d41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9da04d0d57240ca38a0a56be574b2d51_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_fc8524ab53b6a552.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb1c6843340c00dc3cf509040af3013d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_71d259dfefb54598.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6091b0469c0c5581ea176b493613103_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_346c18a277bc7d4c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_059970c813249fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_06494f9d2c264b6e.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_07dd34a010058e6a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_0814533329607318.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)08:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,882
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,884
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,542
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_0fee1b1a478561c8.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_109df9ef60870d69.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)15:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_1231def244665065.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_1268fd855dc13513.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_16dbdae51a5b395b8b0bcc0bf73346b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_dd5dc1ef488490a0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_abbf90ee42f3278f68bc0d4633a1467f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_4a92986dc656576d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ca4c762dd7af74041e2ee3cfb2bf3964_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_1581af6233d27574.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d81b5417f179a9c6821559fb600279da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_78fb036d1a92fb6d.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ea132bc5023a51a28f2f08a5ee8b6ca9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_657098acb04092d1.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eeaf0a08d9bb7cff7b5f360ca37b0dd2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_b0f9071abc79968d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_a97c793a5ac53793.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_aa2c580f73c6e334.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)15:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_abc03d1257a62630.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_abf75ba571010ade.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_0fee1b1a478561c8.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_109df9ef60870d69.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)15:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_1231def244665065.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)11:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_1268fd855dc13513.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)16-Feb-2011
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 and Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:37x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:53x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:55x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2090570,65619-Feb-201105:56x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201104:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201106:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:26x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:21x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.234367,10419-Feb-201104:13x64
Atmlib.dll5.1.2.23446,08019-Feb-201106:36x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.16444100,86419-Oct-200914:46x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.234367,10419-Feb-201104:15x64
Atmlib.dll5.1.2.23446,08019-Feb-201106:41x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.20905100,86419-Feb-201106:43x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.234367,61619-Feb-201109:00x64
Atmlib.dll5.1.2.23446,08019-Feb-201112:03x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17105100,86430-Sep-201010:41x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.234367,61619-Feb-201103:51x64
Atmlib.dll5.1.2.23446,08019-Feb-201106:14x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7601.17514100,86420-Nov-201013:26x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:37x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:53x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:55x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2090570,65619-Feb-201105:56x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201104:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201106:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:26x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:21x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.234769,53619-Feb-201103:25IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23491,64819-Feb-201105:19IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.16444197,63219-Oct-200913:08IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.234769,53619-Feb-201103:21IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23491,64819-Feb-201105:13IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.20905197,63219-Feb-201105:14IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.234769,53619-Feb-201104:00IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23491,64819-Feb-201105:55IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1710532,76830-Sep-201006:34IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17105197,63230-Sep-201006:35IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.234769,53619-Feb-201103:15IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23491,64819-Feb-201105:14IA-64
Dciman32.dll6.1.7601.1751432,76820-Nov-201010:25IA-64
Fontsub.dll6.1.7601.17514197,63220-Nov-201010:26IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:37x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:32x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:53x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:55x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2090570,65619-Feb-201105:56x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201104:34x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201106:30x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1710570,65630-Sep-201006:47x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.234294,91219-Feb-201103:26x86
Atmlib.dll5.1.2.23434,30419-Feb-201105:21x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7601.1751470,65620-Nov-201012:19x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,682
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,664
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_67e80c9d2c845e0189aa8fb75d3a4146_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_ab459ac0b8ae1e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_7847f8068db1b46cef0d859833f18b16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_183742755e26dfbc.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_9bd9c96ffcf3a9bcf5d3390dc73b85d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_dd4e7797b3897750.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0e1d2c16729a5f5e67221a56b163ba9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_ce77f88fb976764b.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a9bd1577bbcb7cc9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_aa899444d4b6a4c2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_aba3727db8f1e8b5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_ac2e0f92d20ea1d6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:09
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_41fb5b8343cd7a87b26f4b7745f5f32c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_eae4cfc124ef557e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4bfaa9c1d0803e12cf50abdb029785fe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_47e182c490069867.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7547ddb5ac4d5841cfcbfc9a345409af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_5442f92b37ef3cb4.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_823cd7c508e6eaf21fcac2040faa125d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_571019eb4ab78262.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9951194176d9aa8ae90b8e0c4411b59d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_eb712a1a5b88bc7d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_becd7b82f9bdbb119969c7770bfa61a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_b8b0b80107e6a7e2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca10d872fc3accddb829869b8341d870_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_52b7d5615ff101b8.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ced41b7f525cd811b828f06b46e62220_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_80f661a8f027ccde.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7445a6bd5cf538e5dc1c20011f59bba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_5a1b2a52e66e4b85.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd816d6232237899d0e798775817d36e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_40283f39f58ace83.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e7e6c7232844a92a99d93756cca68046_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_ec7a1ae859f76fd7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe9028db3fa43236bb8e8ed2ad60087e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_92eb93a1e67a8264.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_05dbb0fb7428edff.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_06a82fc88d1415f8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_07c20e01714f59eb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_084cab168a6c130c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,691
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,269
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,820
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,872
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_10305b4da889affa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_10fcda1ac174d7f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_1216b853a5b01be6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_12a15568beccd507.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:12
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4bcebf7f4efc143b881a95993f4fd44f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_b566301b89dca7fd.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7547ddb5ac4d5841cfcbfc9a345409af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_f826019d7f8fd47a.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8531a182d2b86c8263e7b2e14184c48c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_a27ceb3df823f40a.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aaede94384ddb2dbf6fa4de949e501c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_6ac8afb42353c560.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_becd7b82f9bdbb119969c7770bfa61a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_5c93c0734f873fa8.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ca10d872fc3accddb829869b8341d870_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_f69addd3a791997e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d7445a6bd5cf538e5dc1c20011f59bba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_fdfe32c52e0ee34b.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f767c6a2da5f57f8b365a6fc6b82c2ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_cf38d813220854ff.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a9beb96dbbc985c5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_aa8b383ad4b4adbe.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_aba51673b8eff1b1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_ac2fb388d20caad2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,839
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,008
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,058
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,640
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2507618~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2507618_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_10305b4da889affa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_10fcda1ac174d7f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_1216b853a5b01be6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_12a15568beccd507.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Feb-2011
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2507618 - Last Review: שבת 14 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2507618

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com