คำอธิบายของ Hotfix Rollup 4 สำหรับ Antigen 9 สำหรับ Exchange Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2508121 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออก 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Antigen 9 สำหรับ Exchange Service Pack 2 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนโรลอัพ และปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Antigen 9 สำหรับ Exchange Service Pack 2

 1. Antigen จัดกำหนดการงานยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่หยุดบริการ AntigenService
 2. โปรแกรมการสแกนไวรัส Kaspersky ใน Antigen 9 สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์การกระจายของ engine

รายละเอียดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

 1. Antigen จัดกำหนดการงานยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่หยุดบริการ AntigenService


  การสรุป

  หลังจากคุณหยุดการให้บริการ AntigenService, Antigen จัดกำหนดการงานยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ นี่คือ poignant โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ เมื่อ Antigen จัดกำหนดการงานรันบนโหนด passive พวกเขาเริ่มต้นบริการ Antigen ซึ่งพยายามที่จะเชื่อมต่อกับ Exchange บนท้องถิ่นโหนดและการเข้าถึง Antigen ฐานข้อมูลแฟ้มบนไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน บริการ Antigen ไม่สามารถบรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ และไม่มีไม่มีดิจิทัลแบบทันทีเพื่อกิจกรรมของโหนถ่ายทอดสด แต่พวกเขาจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows

  อาการ

  Antigen จัดกำหนดการงานจะยังคงมองเห็นได้ใน Windows Task Scheduler หลังจากมีหยุดบริการ AntigenService พวกเขาเกี่ยวข้องในการปรับปรุงโปรแกรมและการสแกนตามกำหนดการ

  สาเหตุ

  AntigenService.exe ไม่สามารถลบงานกำหนดเวลาไว้ระหว่างการปิดระบบ

  งานรอบ ๆ

  Antigen จัดตารางงานสามารถอย่างปลอดภัยลบหลังจากถูกหยุดบริการ AntigenService (ตัวอย่างเช่นบน passive โหนด หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าแทนคลัสเตอร์) เป็นที่ปัญหานี้เท่านั้นได้ทราบว่าจะมีปัญหาในคลัสเตอร์ วิธีแก้ปัญหานี้ไม่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลน

 2. โปรแกรมการสแกนไวรัส Kaspersky ใน Antigen 9 สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวในการปรับปรุงจากเซิร์ฟเวอร์การกระจายของ engine


  การสรุป

  ประเด็นมีการระบุใน Antigen 9 สำหรับการแลกเปลี่ยนในลักษณะที่ว่า มันดึงข้อมูลโปรแกรมปรับปรุงสำหรับรุ่นที่ 8 ของ Kaspersky การสแกนไวรัส engine ฟังก์ชันการทำงานการปรับปรุงแบบเพิ่มหน่วย engine อาจล้มเหลวเป็นผลในการปรับปรุงโปรแกรมเต็มรูปแบบ การปรับปรุงโปรแกรมเต็มรูปแบบนี้อาจต้องการดาวน์โหลดแพคเกจแฟ้ม engine เกินกว่าของการเมกะไบต์ที่ 160 เนื่องจากการขนาดและความถี่ของการปรับปรุง engine เซิร์ฟเวอร์อาจพบเก็บชั่วคราวที่สามารถในปริมาณการใช้ทรัพยากรซึ่งสามารถลดทอนประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

  อาการ

  Engine Kaspersky การสแกนไวรัสที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้รับการจัดการที่เรียกใช้ Antigen 9 สำหรับการแลกเปลี่ยนอาจล้มเหลวในการปรับปรุง

  มีลบโฟลเดอร์ของโปรแกรม Kaspersky บนเซิร์ฟเวอร์ซอร์ส

  เนื่องจากการขนาดและความถี่ของการปรับปรุง engine เซิร์ฟเวอร์อาจพบเก็บชั่วคราวที่สามารถในปริมาณการใช้ทรัพยากรซึ่งสามารถลดทอนประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

ดาวน์โหลดข้อมูล

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการได้ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

  หมายเหตุเมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน บริการ Forefront จะหยุดทำงาน
 2. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีเริ่มบริการ Forefront ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  บันทึกย่อ
  • บริการ Forefront จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องว่า มีการติดตั้งที่ 9 Antigen สำหรับ Exchange Service Pack 2


แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในวันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Aexmladapter.dll9.2.1097.72525,82407-กุมภาพันธ์-201120:03x 86
Ant5inst.dll9.2.1097.72967,16807-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenasj.dll9.2.1097.72313,85607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenclient.exe9.2.1097.721,185,28007-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigendiag.exe9.2.1097.72286,20807-กุมภาพันธ์-201120:03x 86
Antigenimc.exe9.2.1097.72265,21607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigeninternet.exe9.2.1097.72823,29607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenmanual.exe9.2.1097.72814,08007-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenmonitor.exe9.2.1097.72241,15207-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenpmdll.dll9.2.1097.72294,91207-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenpmsetup.exe9.2.1097.72272,38407-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenrealtime.exe9.2.1097.72794,62407-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenservice.exe9.2.1097.721,512,44807-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigensmtpsink.dll9.2.1097.72430,59207-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenstarter.exe9.2.1097.72209,92007-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenstore.exe9.2.1097.72231,93607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antigenvsapi.dll9.2.1097.72327,16807-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Antutil.exe9.2.1097.72317,44007-กุมภาพันธ์-201120:03x 86
Fsecontentscanner.exe9.2.19.0670,08020-Aug-201018:08x 86
Getenginefiles.exe9.2.1097.72671,23207-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Localenginemapping.cabไม่เกี่ยวข้อง6,39916 2010 Jun21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Mimenavigator.dll9.2.1097.72296,96007-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Scanenginetest.exe9.2.1097.72527,36007-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Sfxcab.exe9.2.1097.7243,00810 2011 กุมภาพันธ์21:14x 86
Smimenavigator.dll9.2.1097.72221,69607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Statisticsmanager.dll9.2.1097.72509,95207-กุมภาพันธ์-201120:01x 86
Structstgnavigator.dll9.2.1097.72272,89607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Sybariave.dllไม่เกี่ยวข้อง557,56807-กุมภาพันธ์-201120:01x 86
Sybariengine.dll9.2.1097.72136,70407-กุมภาพันธ์-201120:01x 86
Synchelper.dll1.2.0.110499,20007-กุมภาพันธ์-201120:01x 86
Tnefnavigator.dll9.2.1097.72283,13607-กุมภาพันธ์-201120:02x 86
Custom.dllไม่เกี่ยวข้อง86,68017-Aug-201015:07x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84027-ก.ค.-200717:41x 86คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2508121 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Antigen 9.0 for Exchange Service Pack 2
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2508121 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2508121

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com