Cach d cai t Internet Explorer 9?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2509039
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
sbs small
y l bi ch? d?n t?ng b?c.

Trc y Internet Explorer 9 Beta\RC (IE9 Beta\RC) vn trong giai oan th nghim, khng tranh khoi vic xay ra s c nh trinh duyt khng tng thich vi phn mn khac hoc chinh chng trinh co nhng thiu sot, iu nay khin mt s ngi dung thy cng vic binh thng va vic nghin cu bi anh hng sau khi cai t IE9 RC\Beta va mun d cai t no. Vi phin ban Internet Explorer 9 chinh thc, hiu sut a dn c n inh.

Nhng nu ban vn mun d cai t, ban co th tham khao cac phng phap sau d cai t Internet Explorer 9.

Phng phap d cai t thng thng:

Vi IE9 tn tai dang ban cp nht nn khng th tim thy muc tng ng trong "Pa-nen iu khin ->D cai t chng trinh". Ngoai ra, sau khi cai t IE9, no se khng tao ra th muc n trong ia h thng nh IE7 hoc IE8, iu nay co nghia la chung ta khng th tim thy chng trinh d cai t IE9 nh trc.

Vi vy d cai t IE9, chung ta chi co th s dung phng phap d cai t ban cp nht, tc la tim muc tng ng trong danh sach "Xem cac ban cp nht a cai t" thc hin d cai t. Nh h?nh ?nh sau y:

C?nh bo:
Nu IE9 a cai t trn h thng cua ban la phin ban chinh thc thi muc hin thi trong danh sach ban cp nht se la Windows Internet Explorer 9;
Nu la beta\th nghim, thi co th xut hin la WindowsInternet Explorer 9 Beta\Phin ban Th nghim.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633953


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633954


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633956


S dung dong lnh d cai t:

Mt s ngi dung thy rng khng th tim thy muc tng ng cua IE9 trong "Xem cac ban cp nht a cai t" va khng th d cai t IE9. Nu s c nay xay ra, co th quy trinh cai t bi gian oan bi phn mm khac va thng tin d cai t khng c ghi chinh xac hoc sau khi cai t IE 9, cng cu don cua bn th ba a tng c s dung thc hin don cho h thng, iu nay khin thng tin co lin quan a bi xoa bo. Vi cac s c nay khng th tai tao trong cac may tinh thng thng nn ly do hp ly cho s c nay cho ti nay vn cha c xac nhn.

Trong tinh hung nay, chung ta co th s dung dong lnh th d cai t IE9.
 1. Bm "Bt u -> Tt ca chng trinh -> Phu kin", bm chut phai vao "Du nhc Dong Lnh" ri chon "Chay vi t cach quan tri vin".

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633957


  Nu ca s kim soat tai khoan ngi dung bt ln, hay cho phep tip tuc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633958


 2. Sao chep lnh sau y:
  FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"

 3. Sau o, bm chut phai vao ca s "Du nhc Lnh" va chon "dan". Sau , nh?n Enter ? ch?y l?nh ny.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633959


  Chu y: Trong quy trinh chay, li nh 0x80040005 hoc 0x80070005 co th c bao cao. Chung ta co th bm vao "OK" bo qua.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633960


  (Hay ch vai phut) Khi quy trinh chay cua lnh nay hoan tt:

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2633961

 4. Hay khi ng lai may tinh. M IE, kim tra xem IE9 a c d cai t thanh cng hay no a khi phuc v phin ban IE gc cha.

Nu vn khng th d cai t, chung ta chi co th s dung chc nng khi phuc h thng khi phuc h thng v im thi gian trc khi cai t IE9, th khc phuc s c nay. (Thay i phng phap xem Pa-nen iu khin thanh "Biu tng Ln", sau o ban co th thy tuy chon "Phuc hi H thng" trong "Phuc hi". )

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2633962


Nu chc nng phuc hi h thng khng c kich hoat hoc im khi phuc khng hiu qua, ban vn co th s dung ia Cai t thc hin cai t sa cho h thng khc phuc s c.
Nu giai phap nay khng khc phuc c s c cua ban, ban co th duyt Din an xem cac giai phap hay.

Chung ti mong nhn c y kin va xut quy gia cua ban!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634186
Sau khi a s dung H tr va Tr giup cua Microsoft, nu thun tin, ban co th danh vai giy xp hang bai vit nay trong bang phan hi cui trang web nay, chung ti co th cai thin cng vic cua minh. Nu ban co bt ky xut hoc y tng hay nao, ban cung co th in vao phn "nhn xet khac". ( cac s c cua ban co th c khc phuc nhanh chong, ban co th nu cac s c ky thut trong cac bai ng tng ng cua Cng ng Microsoft Community thao lun)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2509039 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 8.0

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com