Identifikator ?lanka: 2509241 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada uklju?ite ra?unar sa operativnim sistemom Windows 8 ili Windows 7, u donjem desnom uglu radne povr?ine dobijate slede?u poruku o gre?ci (u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows):

Windows 8.1
Windows 8,1 u re?imu provere, izdanje 9490

Windows 8
Windows 8 u re?imu provere, izdanje 9200
Windows 7
Windows 7 u re?imu provere, izdanje 7600
Napomena Ova poruka mo?e da pominje i detaljnije informacije o izdanju operativnog sistema Windows. Na primer, poruka mo?e da glasi ?Windows 8 Pro u re?imu provere, izdanje 9200?.

Uzrok

Ova poruka se prikazuje jer je ra?unar pokrenut u re?imu provere. (Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija?.)

Re?enje

Da biste ovaj problem re?ili automatski u operativnom sistemu Windows 7, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows 7, ili u OS Windows Vista, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene (samo za Windows 7)

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50756
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste ru?no re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows 8, pratite slede?e korake:
 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice, dodirnite ili izaberite dugme za pretragu, a zatim otkucajte upit cmd. Druga mogu?nost je da otkucate upit cmd na ekranu Po?etak.
 2. U rezultatima pretrage dodirnite i dr?ite stavku Komandna linija ili kliknite desnim tasterom mi?a na nju. U meniju koji ?e se pojaviti pri dnu ekrana izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Napomena Ako se otvori prozor ?Kontrola korisni?kih naloga? dodirnite dugme Da ili kliknite na njega.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster Enter:

  bcdedit -set TESTSIGNING OFF
 4. Kada vidite potvrdu, zatvorite komandnu liniju.
 5. Sa?uvajte sve na ?emu ste radili, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste ru?no re?ili ovaj problem u operativnom sistemu Windows 7, isprobajte ove metode prema redosledu po kom su navedeni.
1. metod
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte cmd.
 2. Na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Na komandnoj liniji ukucajte slede?i tekst, a zatim pritisnite taster Enter:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. Zatvorite prozor ?Komandna linija?, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Ako ovaj metod ne re?i problem, pre?ite na 2. metod.
2. metod
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte cmd.
 2. Na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svake komande:

  bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKSbcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
 4. Zatvorite prozor ?Komandna linija?, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Poruka o re?imu provere pokazuje da je operativni sistem na ra?unaru pokrenut u re?imu provere potpisa. Re?im provere potpisa mo?e da se pokrene ako je neki program instaliran u fazi provere jer koristi uslu?ne programe koji nemaju digitalni potpis korporacije Microsoft.

Korporacija Microsoft je dodala re?im provere operativnom sistemu Windows da bi korisnici mogli da testiraju programe bez certifikata za potvrdu identiteta.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2509241 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2509241

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com