การแก้ไข: ขนส่ง HTTP ที่ใช้ในธุรกรรม Integrator อาจส่งมีส่วนหัว HTTP ที่มีด้านยาว COMMAREA ไม่ถูกต้อง และโดยไม่ต้องการ "การอนุญาต:พื้นฐาน" เขตข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2509834 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ HTTP ขนส่งผ่านทางธุรกรรม Integrator (TI) ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การสื่อสารกับอิน mainframe IBM คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
  1. ส่วนหัว HTTP ที่ส่งไปยังโปรแกรมประยุกต์ mainframe รวมถึงข้อความยาวไม่ถูกต้องของ COMMAREA ใน URI ตัวอย่างเช่น การร้องขอการลงรายการบัญชีในส่วนหัว HTTP อาจคล้ายกับต่อไปนี้:
    การลงรายการบัญชี/ MSWEBAWA/CWBA/GETBALWA/01500 HTTP/1.1
    ในสถานการณ์สมมตินี้ ความยาว COMMAREA เป็น 1,500 ไบต์ ซึ่งมีระบุพารามิเตอร์ที่สี่ในส่วนหัว HTTP ถ้าความยาวของ COMMAREA ไม่ถูกต้อง แอพลิเคชัน mainframe อาจทำรายงานข้อผิดพลาด หรือแอพลิเคชันอาจออกจากอย่างผิดปกติ (ABEND)
  2. ส่วนหัว HTTP ไม่รวมเขตข้อมูลการรับรองความถูกต้อง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น แอพลิเคชัน mainframe อาจปฏิเสธการร้องขอ HTTP หลังจากนี้ปฏิเสธ Integrator ธุรกรรมส่งการร้องขอ HTTP ร่วมกับฟิลด์ "รับรองความถูกต้อง:พื้นฐาน" ในส่วนหัว HTTP

    ในสถานการณ์สมมตินี้ การร้องขอ HTTP ต้องมีส่งผ่านเครือข่ายสองครั้ง และระบบโฮสต์ของ IBM ต้องออกหนึ่งธุรกรรมสำหรับแต่ละการร้องขอ HTTP

สาเหตุ

ฉบับที่ 1 เกิดขึ้นเนื่องจาก Integrator ธุรกรรมรวมความยาวของข้อมูลการป้อนเข้าสำหรับแอพลิเคชัน TI เป็นความยาวของ COMMAREA ในส่วนหัว HTTP ไม่ถูกต้อง

เกิดปัญหา 2 เนื่องจากมีการปรับปรุง Integrator ธุรกรรมมีใช้เครือข่ายที่อยู่ภายใต้การขนส่งในการส่งส่วนหัว HTTP เครือข่ายที่อยู่ภายใต้การขนส่งส่งคำขอ HTTP ที่เริ่มต้น แต่ไม่รวมเขตข้อมูลการรับรองความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าชนิดของการรับรองความถูกต้องได้รับการสนับสนุนบนระบบระยะไกล (HTTP server) เมื่อ Integrator ธุรกรรมได้รับการตอบสนองจากระบบระยะไกล ดังกล่าวใช้ชนิดการรับรองความถูกต้องของฝ่ายสนับสนุนเมื่อต้องการส่งการร้องขอ HTTP ทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
สำหรับ Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4271.247,00010-มีนาคม-201100:41x 86
สำหรับ Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4271.247,00010-มีนาคม-201100:45x 86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4271.247,00010-มีนาคม-201100:45x 86
หมายเหตุเนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน Integrator ธุรกรรมรวมความยาวของ COMMAREA ถูกต้องในการร้องขอ HTTP ความยาว COMMAREA บ่งชี้จำนวนข้อมูลจะถูกส่งกลับ โดยแอพลิเคชัน mainframe ที่ติดต่อสื่อสารแอพลิเคชันธุรกรรม Integrator

นอกจากนี้ การขนส่ง HTTP Integrator ธุรกรรมมีการปรับปรุงเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ PreAuthenticate เป็น True ซึ่งทำให้ส่วนหัว HTTP เพื่อรวมคุณสมบัติการรับรองความถูกต้องในส่วนหัว HTTP บนการร้องขอ HTTP ทั้งหมดเพื่อ URI ที่เหมือนกันหลังจากที่มีส่งคำขอ HTTP ที่เริ่มต้น โดยไม่มีคุณสมบัติการรับรองความถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ PreAuthenticate อ้างอิงบทความต่อไปนี้ของ MSDN:
คุณสมบัติ HttpWebRequest.PreAuthenticate

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2509834 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2509834 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2509834

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com