ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใน Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2509997 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงเป็น Windows คุณพยายามติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows หรือคุณพยายามติดตั้ง Microsoft หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ คุณพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถดูบทบาทของ Windows หรือลักษณะการทำงาน
 • การติดตั้งชุดบริการล้มเหลว
 • เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ ไปยังเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update รหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ ในแฟ้มบันทึกของ Windows Update (windowsupdate.log) หรือ ในแฟ้มบันทึกคอมโพเนนต์ตามการบริการ (CBS.log):
  • 0xC80001FE
  • 0x80200010
  • 0x80070643
  • 0x80246002
  • 0x80070490
  • 0x80070420
  • 0x80073712
  • 0x80246007
  • 0x8000FFFF
  • 0x80070424
  • 0x80248007
  • 0x8007064C
  • 0x8024D00C
  • 0x8007066A
  • 0x80245003
  • 0x8024402C

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ฐานข้อมูลการปรับปรุงของ Windows เสียหาย
 • มีการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้สแกนโฟลเดอร์ %Windir%\SoftwareDistribution
 • บริการ Background Intelligent Transfer Service (BITS) ไม่ได้รับการเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนหัว
 • แฟ้มระบบที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนอย่างไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรมติดตั้ง Windows พบข้อผิดพลาด
 • รายการคอมโพเนนต์พื้นฐานให้บริการ (CBS) เสียหาย
 • หยุดบริการ Windows Opdate ระหว่างการติดตั้ง
 • ความขัดแย้งของรุ่นของแฟ้มที่มีอยู่ Windows Update แทนแฟ้ม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลองวิธีต่อไปนี้ หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนในแต่ละวิธี ทดสอบเพื่อดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณไปที่วิธีถัดไป ถ้าจะแก้ปัญหา ด้วยวิธีหนึ่ง คุณไม่มีปัญหา

วิธีที่ 1: เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

หมายเหตุ คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งก่อนหน้านี้ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และว่า กระบวนการที่เหลือไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ก่อนยังพูดไม่จบ

วิธีที่ 2: เรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ (CheckSur.exe)

ดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ เครื่องมือนี้เรียกใช้การสแกนแบบครั้งเดียวสำหรับไม่สอดคล้องกันซึ่งอาจป้องกันการให้บริการในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ CheckSur.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947821 คำอธิบายของการปรับปรุงความพร้อมเครื่องมือระบบ สำหรับ Windows Vista สำหรับ Windows Server 2008, Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

หมายเหตุ หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ มีบันทึกแฟ้ม checksur.log ลงในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%systemroot%\logs\cbs

วิธีที่ 3: เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe)

เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์sfc /scannowและจากนั้น กดEnter
 3. หลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 4: ตั้งค่าเนื้อหาของโฟลเดอร์ catroot2 ได้

การตั้งค่าเนื้อหาของโฟลเดอร์ catroot2 ได้ใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • หยุดสุทธิ cryptsvc
  • md %systemroot%\system32\catroot2.old
  • xcopy %systemroot%\system32\catroot2 %systemroot%\system32\catroot2.old /s
 2. ลบเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ catroot2 ได้ แต่อย่าลบโฟลเดอร์ catroot2
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  เริ่มต้นสุทธิ cryptsvc
 4. ออกจากหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

วิธีที่ 5: ลบค่ารีจิสทรีใด ๆ ไม่ถูกต้อง

ลบค่าที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในรีจิสทรี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น พิมพ์ regedit ในกล่องเริ่มการค้นหา
 2. ในรายการโปรแกรมคลิกregedit.exe
 3. ค้นหา และเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 4. คลิกขวาที่คอมโพเนนต์
 5. คลิกส่งออก
 6. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์คอมโพเนนต์
 7. ในกล่องบันทึกในเดสก์ท็อปคลิก คลิกบันทึกแล้ว บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 8. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวาPendingXmlIdentifierและคลิกลบ ถ้าค่านี้ไม่มี ไปขั้นตอนถัดไป
 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ขวาคลิ NextQueueEntryIndexและคลิกลบ ถ้าค่านี้ไม่มี ไปขั้นตอนถัดไป
 10. ในบานหน้าต่างรายละเอียดAdvancedInstallersNeedResolvingคลิกขวา แล้ว คลิ กลบ ถ้าไม่มีค่า ไปขั้นตอนถัดไป
 11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 12. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
วิธีที่ 6: ลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update
ลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 WUPS.DLL /S
  REGSVR32 WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S
  REGSVR32 WUWEBV.DLL /S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 3. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 7: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสของคุณไม่ต้องสแกนแฟ้มบางแฟ้ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสของคุณไม่ต้องสแกนแฟ้มในไดเรกทอรี% windir % \SoftwareDistributionบนคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีการติดตั้ง Windows Update Agent

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไม่ต้องสแกนแฟ้มและโฟลเดอร์ต่อไปนี้

หมายเหตุ แฟ้มเหล่านี้ไม่อยู่ในความเสี่ยงของการติดไวรัส ถ้าคุณสแกนแฟ้มเหล่านี้ ปัญหาด้านประสิทธิภาพร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากแฟ้มบางแฟ้มอาจจะถูกล็อก ถ้าชุดของแฟ้มเฉพาะจะถูกระบุ ด้วยชื่อ ไม่รวมแฟ้มแทนที่เป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดเท่านั้น บางครั้ง โฟลเดอร์ทั้งหมดต้องถูกแยกออก โปรดอย่ายกเว้นใด ๆ ของรายการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนขยายชื่อแฟ้ม ตัวอย่างเช่น แยกแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุลเป็น.dit Microsoft มีการควบคุมแฟ้มอื่น ๆ ที่อาจใช้นามสกุลเดียวกันที่เป็นแฟ้มเหล่านี้
 • แฟ้มที่เกี่ยวข้อง กับ Microsoft Windows Update หรือ การปรับ ปรุงอัตโนมัติ
 • แฟ้มฐานข้อมูล Windows Update หรือแฟ้มฐานข้อมูลการปรับปรุงอัตโนมัติ

  หมายเหตุ แฟ้มนี้ (Datastore.edb) จะอยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • แฟ้มล็อกธุรกรรม

  หมายเหตุ แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs
ยกเว้นแฟ้มต่อไปนี้:
 • Edb*.log

  หมายเหตุ อักขระสัญลักษณ์ตัวแทนบ่งชี้ว่า อาจมีหลายแฟ้ม
 • Res1.log
 • Res2.log
 • Edb.chk
 • Tmp.edb

วิธีที่ 8: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Windows Update SoftwareDistribution ชั่วคราว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  • หยุดสุทธิ wuauserv
  • ซีดี% systemroot %
  • Ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  • เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
 3. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
สิ่งสำคัญ ปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้วิธีนี้:
 • โปรแกรมปรับปรุงที่จะดาวน์โหลด แต่ที่ยังไม่ได้ถูกติดตั้งต้องถูกดาวน์โหลด โดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update อีกครั้ง
 • เมื่อคุณลบโฟลเดอร์การกระจายซอฟต์แวร์ ประวัติการดาวน์โหลดของคุณจะถูกเอาออก
 • ถ้าคุณอยู่ในขณะนี้ได้รับการปรับปรุง จาก Microsoft Update และ จาก Windows Update คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ได้จากเว็บไซต์ Windows Update
หมายเหตุ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข และคุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง คุณสามารถลบโฟลเดอร์ SoftwareDistribution.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้อย่างปลอดภัย

วิธีที่ 9: ล้างคิวบิตของงานใด ๆ ที่ปัจจุบัน

ยกเลิกเลือกใด ๆ งานปัจจุบันออกจากคิวบิต ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:

  Net stop bits
  Net stop wuauserv
  Ipconfig /flushdns
  cd \documents and settings\all users\application data\microsoft\network\downloader
  Del qmgr0.dat
  Del qmgr1.dat
  Net start bits
  Net start wuauserv
  หมายเหตุ
  หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอน คิวบิตได้เลือกไว้
 3. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 10: ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง 958056 ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง KB 958056 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กำหนดหมายเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft โปรแกรมปรับปรุงล้มเหลว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ดูข้อความรหัสข้อผิดพลาด
  • ดูข้อความรหัสข้อผิดพลาด
  • ดูประวัติการปรับปรุง บนเว็บไซต์ Windows Update หรือ ในเว็บไซต์ Microsoft Update ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. แวะไปที่ Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
    http://update.microsoft.com
   2. ภายใต้ตัวเลือก คลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณ
   3. ในคอลัมน์การปรับปรุง กำหนดหมายเลขของบทความฐานความรู้ของ Microsoft โปรแกรมปรับปรุงล้มเหลว
 2. แวะไปที่ Windows ดาวน์โหลดเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/windows/downloads/default.aspx
 3. ในกล่องค้นหาในการดาวน์โหลดเว็บเพจ ชนิดหมายเลขบทความ ที่คุณระบุไว้ในขั้นที่ 1 แล้ว คลิก ไป
  หมายเหตุ รวมตัวอักษร "kb" เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขบทความ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "kb123456" เป็น 123456.
 4. เรียกดูผ่านรายการของเนื้อหาที่ส่งคืนเพื่อค้นหาบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเพื่อการดาวน์โหลด
  หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อให้ Windows ตรวจสอบ หากคุณได้รับพร้อมท์ ทำตามคำแนะนำในการตรวจสอบ Windows และจากนั้น ดำเนินต่อเพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุง
 5. คลิกดาวน์โหลดและจากนั้น คลิกบันทึกเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการดาวน์โหลด บันทึกการดาวน์โหลดลงในเดสก์ท็อปของคุณ
 6. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิกเปิดเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
  หมายเหตุ การติดตั้งการปรับปรุงอาจล้มเหลวถ้าการปรับปรุงไม่ถูกต้องสำหรับ Windows รุ่นของคุณ

วิธีที่ 11: เปลี่ยนชื่อ Pending.xml

เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Pending.xml ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  takeown /f C:\Windows\winsxs\pending.xml
 3. เปลี่ยนชื่อเส้นทาง c:\windows\winsxs\pending.xml โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Ren c:\windows\winsxs\pending.xml pending.old

เมธอด 12: Chkdsk เรียกใช้บนพาร์ติชันของ Windows

เรียกใช้การตรวจสอบดิสก์บนพาร์ติชัน Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  Chkdsk volume: /f /r

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2509997 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2509997 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2509997

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com