ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนของ Microsoft สำหรับเซกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ไดรฟ์ใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2510009 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

นานนับถัดไปสองสามปี อุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลจะมีวิธีจัดรูปแบบที่มีอยู่จริงของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากภาค 512 ไบต์เพื่อภาค 4,096 ไบต์ (เรียกอีกอย่างว่า 4 K หรือ 4 กิโลไบต์ภาค) ช่วงการเปลี่ยนภาพนี้จะมีการปรับปรุงจากปัจจัยหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้รวมเพิ่มขึ้นในความหนาแน่นในการเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือ ช่วงการเปลี่ยนภาพนี้ทำให้กันไม่ได้กับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วได้ (รวมถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์)

บทความนี้อธิบายถึงนโยบายสนับสนุนของ Microsoft ปัจจุบันสำหรับชนิดของไดรฟ์ใหม่เหล่านี้บนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังไดรฟ์ต่าง ๆ เหล่านี้ใหม่ สำหรับชนิดของไดรฟ์ใหม่เหล่านี้ติดต่อผู้ขายของคุณแอพลิเคชันและฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนของพวกเขา

มีอยู่สามชนิดไดรฟ์ซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เนื่องจากนโยบายการสนับสนุนของ Microsoft ที่แตกต่างสำหรับแต่ละ คุณควรตรวจสอบชนิดของไดรฟ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนที่คุณอ่านใด ๆ เพิ่มเติม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไดรฟ์ชนิดสนับสนุน/การทำงาน
"บ้านเกิด" 4 K (4 K เซกเตอร์ตรรกะขนาด): ส่วนใหญ่ของไดรฟ์มีขนาดใหญ่ กว่า 2 terabytes และ มีการเชื่อมต่อ USB มีไดรฟ์ชนิดนี้ในขณะนี้ไม่ได้สนับสนุนในทุกรุ่นของระบบปฏิบัติการที่นำออกใช้แล้ว ติดต่อผู้ผลิตไดรฟ์ของคุณสำหรับการสนับสนุน
ขั้นสูงการจัดรูปแบบหรือ 512E (ขนาดเซกเตอร์ตรรกะที่มีอยู่จริง และ 512 ไบต์ 4 K)ได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 *
 • Windows Server 2008 R2 *
* ยกเว้นสำหรับดิง-V ดูในหัว "ข้อแอพลิเคชันสนับสนุนกำหนดสำหรับไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่".

ข้อกำหนดเฉพาะอยู่ในส่วนต่อไปนี้ การเรียกใช้แอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนไดรฟ์เหล่านี้เท่านั้น
512 ไบต์"บ้านเกิด" (ขนาดของเซกเตอร์กายภาพ และทางตรรกะ 512 ไบต์)ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มทั้งหมด
เมื่อต้องการตรวจสอบ ชนิดของดิสก์ที่คุณได้ทำต่อไปนี้:

1. การติดตั้ง http://support.microsoft.com/kb/982018
2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง:
การ x: ntfsinfo fsinfo Fsutil [x: ไดรฟ์คุณกำลังตรวจสอบ]
3. จากนั้น ให้ใช้ค่าสำหรับ "ไบต์ต่อเซกเตอร์" และ "ไบต์ต่อกเตอร์กายภาพ" เพื่อกำหนดชนิดของไดรฟ์ที่คุณมี

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไบต์ต่อเซกเตอร์ไบต์ต่อเซกเตอร์กายภาพชนิด
409640964 K ท้องถิ่น
5124096รูปแบบขั้นสูง หรือยัง 512E หรือที่เรียกว่า
512512512 เนทิฟ

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ Microsoft สนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการรุ่น

Windows Vista และ Windows Server 2008

 • ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
  2470478 แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายใน ESENT และที่ทำงานบน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้งาน Windows Vista อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ สำหรับตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลของคุณ และของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่ถูกปรับปรุง นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ที่สนับสนุนไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่
 • การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนออกเร็ว ๆ นี้กับ--ใช้ที่ประกอบด้วยชุดของการแก้ไขที่จำเป็นต้องมี

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • การติดตั้ง Service Pack 1 (SP1), หรือการติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
  982018 การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงการเข้ากันได้ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 กับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง จะพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ สำหรับตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลของคุณ และของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่ถูกปรับปรุง นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่า ไดรฟ์และเฟิร์มแวร์ที่สนับสนุนไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่
 • ใช้ที่แวดล้อม Windows ติดตั้งพร้อมเครื่อง (Windows PE) ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับ SP1 จะนำออกใช้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นที่ปรับปรุงแล้ว ของภาคผนวกของ Windows แบบอัตโนมัติติดตั้ง Kit (AIK) สำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows OEM ติดตั้งพร้อมเครื่อง Kit (OPK) หรือ ฝังปรับปรุง 982018 ลงใน Windows PE

  เมื่อต้องการดาวน์โหลดภาคผนวกของ Windows แบบอัตโนมัติติดตั้ง Kit (AIK) สำหรับ Windows 7 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspxFamilyID = 0aee2b4b-494b-4adc-b174-33bc62f02c5d

Windows XP Server 2003 และ Windows

ดิสก์ เซกเตอร์ขนาดใหญ่เช่นดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง ไม่สนับสนุน โดย Microsoft สำหรับการติดตั้งบนระบบที่เรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 หรือ Windows XP

ความต้องการการสนับสนุนของแอพลิเคชันสำหรับไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่

นอกเหนือจากการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ Windows ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ของตนสนับสนุนไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้ สถานการณ์และปัญหาที่ต้องระวังรวมประสิทธิภาพการทำงาน ความน่าเชื่อถือ สำรองข้อมูล และการกู้คืน คำชี้แจงการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft และผลิตภัณฑ์บางอย่างที่จะแสดงรายการต่อไปนี้:
 • ดิง V: http://support.microsoft.com/kb/2515143
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL: http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2011/01/13/sql-server-new-drives-use-4k-sector-size.aspx
 • V1 ของเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของ Windows: http://support.microsoft.com/kb/2385637
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee832792.aspx#Phys
 • โปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นและฮาร์ดแวร์: โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังไดรฟ์เหล่านี้ใหม่ได้ กรุณาติดต่อแอพลิเคชันและผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนของตนเองของคุณสำหรับไดรฟ์เหล่านี้

ปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก

ทราบต่อไปนี้ว่าปัญหาความเข้ากันได้ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่:
 • บน Windows 7 และ Windows 2008 R2 ติดตั้งจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "โปรแกรมติดตั้ง Windows ไม่สามารถไม่กำหนดค่า Windows บนฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" ถ้าเงื่อนไขที่มีการพูดถึงใน http://support.microsoft.com/kb/2466753 นำไปใช้
 • ถ้าคุณกำลังใช้ไดรฟ์ของเซกเตอร์ตรรกะของขนาดไม่ใช่ 512 ไบต์ การสำรองอิมเมจระบบของ Windows และการคืนค่า ดำเนินงานอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถสร้างแฟ้มสำรองข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง
  รายละเอียด: การร้องขอไม่สามารถทำได้เนื่องจากของข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ I/O

  รหัสข้อผิดพลาด: 0x8078002A
 • ถ้าคุณสร้างบนฮาร์ดดิสก์ (VHD) เสมือนบนไดรฟ์เซกเตอร์ 4 K ดั้งเดิม โดยการใช้ Disk Management หรือ Hyper-V ใน Windows Server 2008 R2 การดำเนินการล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง"

  • ในการจัดการดิสก์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้น:
   ฟังก์ชันการจัดการดิสก์ Incorrect เสมือน
  • ใน Hyper-V ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีใช้ตัวช่วยสร้างการใหม่บนฮาร์ดดิสก์เสมือน:
   เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดที่พยายามสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือน ระบบไม่สามารถสร้าง 'I:\Disk0.vhd' รหัสข้อผิดพลาด: ฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้อง
  • ใน Hyper-V ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีใช้ตัวช่วยสร้างใหม่ของ Virtual Machine:
   เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดในขณะที่การตั้งค่าคอนฟิกบนฮาร์ดดิสก์บน TestVM ระบบไม่สามารถสร้าง 'I:\TestVM\TestVM.vhd' รหัสข้อผิดพลาด: ฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้อง
 • ถ้า fsutil.exe ยังคงแสดง "ไบต์ต่อกเตอร์กายภาพ:<not supported="">" หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนที่จำเป็นและการจัดเก็บโปรแกรมควบคุมล่าสุด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเส้นทางของรีจิสทรีต่อไปนี้:</not>

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<miniport’s service="" name="">\Parameters\Device\</miniport’s>
  ชื่อ: EnableQueryAccessAlignment
  ชนิด: REG_DWORD
  ค่า: 1: เปิดใช้งาน

สถานการณ์ที่ไม่สนับสนุน


ถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลและระบบปฏิบัติการของคุณได้จดบันทึกไว้เป็นไม่สนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะเสนอเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถ้าลูกค้าร้องขอ Microsoft ไม่รับประกันว่า จะพบหนทางแก้ไขสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่สนับสนุน ถ้าไม่มีความละเอียดพบ ต้นทุนของการแก้ไขปัญหาการตรวจจะคืนเงิน ถ้าจะมีการไม่ตกลงว่า การแก้ไขปัญหาจะไม่ได้รับประกันว่า ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะแก้ปัญหา และจะคืนเงินต้นทุนของการแก้ไขปัญหาการตรวจ

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐานจะแยกปัญหาการจัดเก็บข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยทั่วไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะใช้มีดังนี้:
 • ปรึกษาฐานความรู้ของ Microsoft ฐานความรู้ของ Microsoft จะพร้อมใช้งานให้แก่ลูกค้าผ่าน ทาง Microsoft TechNet และผ่าน ทางเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://support.microsoft.com/support/
 • กำลังตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถถูกจำลองแบบในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน (เมื่อสามารถ)

  หมายเหตุการเก็บข้อมูลได้รับการสนับสนุน ว่าไม่มีการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะไม่สามารถค้นหาว่า ปัญหาที่เกิด ด้วยกันกับฮาร์ดแวร์ หรือลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์
ถ้ามีการแก้ไขปัญหาไม่มี ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อาจแนะนำให้ทางเลือกบาง constructive สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • มี reproduce ของลูกค้าปัญหาบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน
 • มีการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2510009 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbmt KB2510009 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2510009

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com