การแก้ไข: "มีอยู่หลายองค์ประกอบราก" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะส่งออกการรวมของที่ตั้งรับในคอนโซลการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2510752 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft BizTalk Server 2009 หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
 • คุณเพิ่มข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับการสนับสนุนของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) ไป <servicebehaviors></servicebehaviors> องค์ประกอบของไฟล์ Machine.config:
  <behavior name="WindowsAuthenticationBehavior"> <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> <serviceCredentials> <windowsAuthentication includeWindowsGroups="true" allowAnonymousLogons="false"/> </serviceCredentials> <serviceAuthorization principalPermissionMode="UseWindowsGroups"/> </behavior>
  หมายเหตุจัดเก็บแฟ้ม Machine.config ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %Systemdrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\
 • คุณสร้างการ ใช้ WCF ได้รับตำแหน่งที่ตั้งในแอพลิเคชันของ BizTalk
 • คุณพยายามส่งออกการรวมของที่ตั้งรับใน BizTalk Server 2009 หรือเซิร์ฟเวอร์ BizTalk 2010 คอนโซลการดูแลระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ การส่งออกล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
มีอยู่หลายองค์ประกอบราก เส้น 1, 49 การวางตำแหน่ง (System.Xml)
หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หากคุณลบข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกในการ <servicebehaviors></servicebehaviors> องค์ประกอบ การส่งออกยังคงล้มเหลวในการดำเนินการส่งออกเพิ่มเติม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในอะแดปเตอร์ใช้ WCF

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล


2010 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497789 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk 2010


2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2497794 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2510752 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB2510752 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2510752

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com