מידע על פריסת מנגנון ההגנה Microsoft Malware Protection

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2510781
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מספק מידע אודות אופן העדכון של Malware Protection Engine. מאמר זה מספק פרטים אודות דרישות קדם, דרישות הפעלה מחדש, מידע על הסרה והאופן שבו ניתן לוודא שהעדכונים הותקנו כנדרש.

המידע במאמר זה חל על המוצרים הבאים:
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
 • Microsoft Forefront Security עבור SharePoint Service Pack 3
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection Service Pack 1
 • הכלי של Microsoft להסרת תוכנות זדוניות
 • Microsoft Security Essentials
 • Microsoft Security Essentials Prerelease
 • Windows Defender for Windows 8
 • Windows Defender עבור Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • Windows Defender Offline
 • Windows Intune Endpoint Protection
לקבלת פרטים נוספים על התוכנות המושפעות, עבור לדף האינטרנט הבא של עלון היידוע של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2846338

מידע נוסף

Windows Defender עבור Windows 8

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו דורש הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע ייתכן שתתבקש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב המבוסס על Windows

מידע על הסרה

ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה מ- Windows 8.

אימות של התקנת העדכון

כדי לאמת שהעדכון הוחל במערכת מושפעת, בצע פעולות אלה:
 1. פתח את תוכנית ההגנה מפני תוכנות זדוניות שבה אתה משתמש. לדוגמה, כדי לפתוח את Windows Defender ב- Windows 8, הקש על מקש Windows כדי לפתוח את המסך התחל ולאחר מכן הקלד Windows Defender. לחץ על הסמל Windows Defender.
 2. לחץ על הכרטיסיה עדכון.

  הערה בכרטיסיה זו תוכל ללחוץ על 'עדכן' כדי לעדכן באופן ידני את הגדרות הווירוסים והרוגלות מ- Microsoft.
 3. לחץ על עזרה, ואז לחץ על אודות.
 4. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות מתאים לגירסה 1.1.9506.0 ואילך. 

Windows Defender עבור Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה לא דורש הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע ייתכן שתתבקש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב המבוסס על Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה מ- Windows XP או Windows Server 2003. ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה מ- Windows Vista ו- Windows 7.

אימות של התקנת העדכון

כדי לאמת שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע פעולות אלה: 
 1. לחץ על עזרה, ואז לחץ על אודות Windows Defender.
 2. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.
הערה Windows Defender עשוי להיות מושבת כאשר מתקינים את Microsoft Security Essentials (MSE) או Forefront Endpoint Protection (FEP). מצב זה הוא מכוון, מכיוון ש-MSE ו-FEP הן מערכות-על תפקודיות של Windows Defender. המוצר הפעיל כעת יקבל עדכוני מנגנון והגדרות בהתאם.

Microsoft Forefront Client Security

דרישת הפעלה מחדש


עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה בעת שימוש ב-Microsoft Forefront Client Security.

אימות התקנת העדכון

כדי לוודא שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על החץ מטה לצד סמל העזרה, ואז לחץ על אודות Microsoft Forefront Client Security.
 2. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.

Microsoft Forefront Security עבור SharePoint

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה הוא אוטומטי ואינו דורש הפעלה מחדש.

שירות עדכון אבטחה Forefront Server מעדכן באופן אוטומטי את Malware Protection Engine ב- Forefront Security for SharePoint. עם זאת, במערכות שבהן פועל Forefront Security for SharePoint, שבהן משתמשים הפכו את Microsoft Malware Engine לבלתי זמין, על המשתמשים להפעיל מחדש את המנוע באמצעות כלי הניהול. כאשר הוא מופעל מחדש, לחץ על עדכן כעת כדי לעדכן את המנגנון.

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה.

אימות התקנת העדכון

כדי לוודא שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Forefront Administrator, לחץ על עדכוני סורק, ואז לחץ על Microsoft Malware Protection Engine.
 2. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.
למידע נוסף אודות אופן ההגדרה של מנגנוני Forefront Security for SharePoint, בקר בדף האינטרנט הבא של TechNet: 
Forefront Protection for SharePoint

System Center Endpoint Protection

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה.

אימות התקנת העדכון

כדי לוודא שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את תוכנית ההגנה מפני תוכנות זדוניות שבה אתה משתמש.
 2. לחץ על עזרה ולאחר מכן לחץ על אודות System Center Endpoint Protection.
 3. ציין לעצמך את מספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.

Forefront Endpoint Protection

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה.

אימות התקנת העדכון

כדי לוודא שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את תוכנית ההגנה מפני תוכנות זדוניות שבה אתה משתמש.
 2. לחץ על עזרה ולאחר מכן לחץ על אודות Forefront Endpoint Protection.
 3. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.

Microsoft Security Essentials 

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. למידע נוסף שיסביר מדוע ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון זה.

הערה אם ברצונך להסיר את המנוע, עליך להסיר את ההתקנה של Security Essentials.

אימות התקנת העדכון

כדי לוודא שהעדכון הוחל על מערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את תוכנית ההגנה מפני תוכנות זדוניות שבה אתה משתמש.
 2. לחץ על עזרה ולאחר מכן לחץ על אודות Microsoft Security Essentials.
 3. שים לב למספר הגירסה של Engine. העדכון הותקן בהצלחה אם מספר הגירסה של Malware Protection Engine או אם מספר הגירסה של חבילת החתימות תואם או גדול ממספר הגירסה שאתה מנסה לוודא שהותקנה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2510781 - Last Review: יום שישי 17 מאי 2013 - Revision: 2.0
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbvirus KB2510781

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com