Informacje o wdrażaniu aparatu firmy Microsoft wykrywającego złośliwe oprogramowanie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2510781
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informacje na temat aktualizowania aparatu Malware Protection Engine. W artykule podano szczegółowe informacje o wymaganiach wstępnych, wymaganiach dotyczących ponownego uruchamiania oraz usuwaniu i sprawdzaniu, czy aktualizacje zostały poprawnie zainstalowane.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą następujących produktów:
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
 • Microsoft Forefront Security dla programu SharePoint z dodatkiem Service Pack 3
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection z dodatkiem Service Pack 1
 • Narzędzie Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania
 • Microsoft Security Essentials
 • Microsoft Security Essentials w wersji wstępnej
 • Windows Defender dla systemu Windows 8
 • Windows Defender dla systemów Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Windows Defender Offline
 • Windows Intune Endpoint Protection
Aby uzyskać więcej informacji o objętym problemem oprogramowaniu, odwiedź następującą stronę dokumentu Microsoft Advisory w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2846338

Więcej informacji

Windows Defender dla systemu Windows 8

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tę aktualizację można odinstalować z systemu Windows 8.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz używany przez siebie program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem. Aby na przykład otworzyć program Windows Defender w systemie Windows 8, naciśnij klawisz systemu Windows w celu otwarcia ekranu startowego, a następnie wpisz ciąg Windows Defender. Kliknij ikonę Windows Defender.
 2. Kliknij kartę Aktualizacja.

  Uwaga Na tej karcie można kliknąć pozycję Aktualizuj, aby ręcznie pobrać od firmy Microsoft aktualizacje definicji wirusów i oprogramowania szpiegującego.
 3. Kliknij pozycję Pomoc, a następnie kliknij pozycję Informacje.
 4. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli wersja pakietu podpisów lub wersja aparatu Malware Protection Engine ma numer co najmniej 1.1.9506.0.

Windows Defender dla systemów Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować z systemów Windows XP i Windows Server 2003. Można ją odinstalować z systemów Windows Vista i Windows 7.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Pomoc, a następnie kliknij pozycję Windows Defender — informacje.
 2. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.
Uwaga Oprogramowanie Windows Defender może być wyłączone w przypadku zainstalowania programu Microsoft Security Essentials (MSE) lub Forefront Endpoint Protection (FEP). Jest to zgodne z projektem oprogramowania, ponieważ programy MSE i FEP obejmują funkcje oprogramowania Windows Defender. Odpowiednie aktualizacje aparatu i definicji będą przekazywane do produktu, który jest obecnie aktywny.

Microsoft Forefront Client Security

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia


Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować w przypadku korzystania z programu Microsoft Forefront Client Security.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij strzałkę w dół obok ikony Pomocy, a następnie kliknij pozycję About Microsoft Forefront Client Security (Microsoft Forefront Client Security — informacje).
 2. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.

Microsoft Forefront Security dla programu SharePoint

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja jest automatyczna i nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

W programie Forefront Security dla programu SharePoint usługa aktualizacji zabezpieczeń programu Forefront Server automatycznie aktualizuje aparat Malware Protection Engine. Jednak w przypadku komputerów z programem Forefront Security dla programu SharePoint, na których użytkownicy wyłączyli aparat Malware Protection Engine, użytkownicy muszą skorzystać z narzędzia administracyjnego, aby ponownie włączyć ten aparat. Po ponownym włączeniu aparatu należy go zaktualizować, klikając pozycję Update Now (Aktualizuj teraz).

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. W funkcji administrowania programem Forefront kliknij pozycję Scanner Updates (Aktualizacje funkcji skanowania), a następnie kliknij pozycję Microsoft Malware Protection Engine.
 2. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu aparatów w programie Forefront Security dla programu SharePoint, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie TechNet:
Forefront Protection dla programu SharePoint

System Center Endpoint Protection

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz używany przez siebie program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem.
 2. Kliknij pozycję Help (Pomoc), a następnie kliknij pozycję About System Center Endpoint Protection (System Center Endpoint Protection — informacje).
 3. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.

Forefront Endpoint Protection

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz używany przez siebie program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem.
 2. Kliknij pozycję Help (Pomoc), a następnie kliknij pozycję About Forefront Endpoint Protection (Forefront Endpoint Protection — informacje).
 3. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.

Microsoft Security Essentials 

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje o usuwaniu

Tej aktualizacji nie można odinstalować.

Uwaga Aby odinstalować aparat, należy odinstalować program Security Essentials.

Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zastosowana w danym systemie, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz używany przez siebie program chroniący przed złośliwym oprogramowaniem.
 2. Kliknij pozycję Help (Pomoc), a następnie kliknij pozycję About Microsoft Security Essentials (Microsoft Security Essentials — informacje).
 3. Sprawdź numer wersji aparatu. Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, jeśli numer wersji pakietu podpisów lub numer wersji aparatu Malware Protection Engine jest zgodny z numerem wersji, której instalację próbujesz potwierdzić, lub wyższy.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2510781 - Ostatnia weryfikacja: 17 maja 2013 - Weryfikacja: 3.0
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbvirus KB2510781

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com