Straipsnio ID: 2512239 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?diegus Windows Internet Explorer 9 Release Candidate (RC) kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7, Netflix programoje Windows Media Center gali ?vykti klaida, kai ji inicijuoja vaizdo atk?rim?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite leidimo versijos "Internet Explorer 9". Jei norite atsisi?sti "Internet Explorer 9", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://Windows.Microsoft.com/IE9

Daugiau informacijos

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2512239 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 19 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2512239 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2512239

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com