Microsoft Silverlight naujinio apra?as: bir?elio 14, 2011

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2512827 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Microsoft Silverlight yra cross-nar?ykl?, multi-aplinka plug-in that pristato naujos kartos Microsoft .NET ? veikian?ios ?iniasklaidos patirtimi ir turtingas interaktyvias taikom?sias programas internete. ?iame straipsnyje apra?oma Silverlight 4 bendro pasiskirstymo leidimo versij? 4.0.60531.0. ?is naujinimas i?leistas bir?elis 14, 2011.

"Silverlight" atnaujinti informacij?

Naujinimas yra Microsoft Silverlight. ?is naujinimas si?lo nauj? statyti (versija 4.0.60531.0), kuris yra atnaujinti ? ankstesnes Silverlight. ?is naujinimas yra ?trauktas ? dabartin?s Silverlight diegimo. Jei j?s? kompiuteryje n?ra ?diegta Silverlight, montuotojas bus pasi?lyta jums i? Microsoft Update arba i? Windows serverio naujinimo tarnybas (WSUS). WSUS funkcij? paket? bus galima rasti netrukus.

Diegimo informacija

?is naujinimas yra i? ?i? ?altini?.

"Silverlight" svetain?

"Silverlight" diegimo programa yra vis? ankstesni? naujinim? be ?? naujinim?. Nor?dami ?diegti naujausi? "Silverlight" ? savo kompiuter?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

Microsoft naujinimas

?is naujinimas yra taip pat prieinama vartotojams Microsoft Update. Jei turite ankstesn? versij? kompiuteryje ?diegta Silverlight, ?is naujinimas bus pasi?lyta "Naujinimas, skirtas Microsoft Silverlight (KB 2512827)."

Kaip pa?alinti "Silverlight"

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Kaip pasl?pti ?? naujinim?, kad ji v?l neatsiras

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Daugiau informacijos

Problemas, kurios yra nustatytos ?? naujinim?

1 problemaSaugos problema apra?yta ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:

2514842 MS11-039: .NET Framework ir Microsoft Silverlight pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas: bir?elio 14, 2011

2 problemaKlaviat?ros mygtuku paspauskite mygtuk? "Silverlight" Apple Mac OS X 10,6 arba Firefox 4.0.

3 problema?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s turite kompiuter?, kuris prijungtas prie kelis monitorius.
 • Atidarote Silverlight puslap? naudojant Firefox 4.0.
 • Per puslap? pereiti ? kit? monitori?.
 • J?s bandote per?i?r?ti puslap? viso ekrano re?imu.
Tokiu atveju puslapis yra rodomas viso ekrano re?imu ant monitoriaus.

4 problema?sivaizduokite toki? situacij?:
 • J?s turite Windows Internet Explorer 8 kartu su Silverlight 4 VDR 1 arba v?lesne versija yra kompiuteryje ?diegta Silverlight.
 • Paleidus Silverlight 4 VDR 1 programa, kuri yra pasirinktinio susiejimo kompiuteryje. Privalomas yra rinkim? dvipusis privalomas elementas, kuri naudoja MultipleMessagesPerPoll reik?m?. ?i vert? yra naudojama per dvipusio ry?io.
 • HTTP kamino yra lygi BrowserHttpWebRequest objekto.
 • Apklaus? pasiekia ServerPollTimeout vert? ir skirtas laikas baig?si, ir jokia operacija kil?s i? kliento pus?s.
Tokiu atveju ?vyksta klaida.

5 problemaManyti, jog Silverlight 4 pagr?sta programa turi DependencyObject objekt?, kuris yra ?sik?r?s nuo pl?tiniu StaticResource ?ym?jimo. ?ym?jimo pl?tinys yra ?ablone. Kai jums paleisti program?, atminties nutek?jimas ?vyksta ?ablone.

Funkcija, kuri yra prid?jo ?? naujinim?InjectClientInformation savyb? yra papildomas LicenseAcquirer klas? System.Windows.Media vard? srities. Ypatyb? diegia mai?i?j? pseudo-unikalus Base64 eilu?i? reik?mi? licencijos i???k? vienam domenui ir u? kompiuterio kolekcija.

Instrukcijomis, kaip naudotis InjectClientInformation savo vystymosi aplinkoje
 1. ?diegti "Silverlight" vykdymo proceso
 2. Kopijuoti System.Windows.dll i? C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60531.0
 3. ?klijuoti kopij? System.Windows.dll ? C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\Silverlight\v4.0Start VS 2010 ir sukurti/atkurti j?s? projektas

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Silverlight, aplankykite ?ias Microsoft svetaines:
"Silverlight" administracija
Microsoft Silverlight
"Silverlight" k?r?j? i?tekliuose
Prane?ti problemas apie ?? naujinim?, ar si?sti joki? atsiliepim? ? Microsoft Silverlight komanda, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Microsoft prisijungti
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2512827 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 24 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Silverlight 4
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip atdownload kbmt KB2512827 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2512827

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com