บริการการจัดการระยะไกลของ Windows รั่วไหลหน่วยความจำเมื่อจัดการการร้องขอรับรองความถูกต้องใบรับรอง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2512889 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้(การจัดการระยะไกลของ WindowsWS จัดการ) บริการบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณมีโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้เป็นWSManเหตุการณ์การส่งต่อเพื่อเก็บรวบรวมเหตุการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกไคลเอ็นต์ที่ใช้ใบรับรองรับรองความถูกต้องวิธีการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ การใช้งานหน่วยความจำของเครื่องWS จัดการบริการเก็บเพิ่ม หลังจากสัก หน่วยความจำที่มีอยู่หมดแล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น แอพลิเคชันหรือบริการที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ขัดข้อง หรือหยุดการตอบสนอง

หมายเหตุที่WS จัดการบริการที่ทำงานในกระบวนการ Svchost.exe การขอรับ ID ของกระบวนการ svchost.exe พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้ว กด ENTER:
tasklist -svc

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการWSManผู้ให้บริการไม่ปล่อยหน่วยความจำที่จัดสรรไว้สำหรับตัวแปรบางตัวเมื่อผู้ให้บริการการจัดการกับการร้องขอการรับรองความถูกต้องของใบรับรอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,GDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20919198,65609-มีนาคม-201105:48x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20919248,83209-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.dll6.1.7600.20919145,92009-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7600.209191,176,06409-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20919213,50409-มีนาคม-201105:53x 86
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.21678198,65609-มีนาคม-201105:25x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.21678248,83209-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.dll6.1.7601.21678145,92009-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7601.216781,176,57609-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7601.21678214,01609-มีนาคม-201105:32x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20919266,24009-มีนาคม-201106:20x 64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20919346,11209-มีนาคม-201106:28x 64
Wsmauto.dll6.1.7600.20919181,24809-มีนาคม-201106:28x 64
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638513,82414 2009 ก.ค.01:39x 64
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:34x 64
Wsmsvc.dll6.1.7600.209192,019,32809-มีนาคม-201106:28x 64
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20919309,76009-มีนาคม-201106:28x 64
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.21678266,24009-มีนาคม-201106:11x 64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.21678346,62409-มีนาคม-201106:16x 64
Wsmauto.dll6.1.7601.21678181,24809-มีนาคม-201106:16x 64
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638513,82414 2009 ก.ค.01:39x 64
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:34x 64
Wsmsvc.dll6.1.7601.216782,020,35209-มีนาคม-201106:16x 64
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7601.21678310,27209-มีนาคม-201106:16x 64
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20919198,65609-มีนาคม-201105:48x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20919248,83209-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.dll6.1.7600.20919145,92009-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7600.209191,176,06409-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20919213,50409-มีนาคม-201105:53x 86
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.21678198,65609-มีนาคม-201105:25x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.21678248,83209-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.dll6.1.7601.21678145,92009-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7601.216781,176,57609-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7601.21678214,01609-มีนาคม-201105:32x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20919517,12009-มีนาคม-201105:13586240
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20919671,74409-มีนาคม-201105:17586240
Wsmauto.dll6.1.7600.20919392,19209-มีนาคม-201105:17586240
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638521,50414 2009 ก.ค.01:50586240
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638534,30414 2009 ก.ค.01:45586240
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:43586240
Wsmsvc.dll6.1.7600.209193,575,80809-มีนาคม-201105:17586240
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20919611,32809-มีนาคม-201105:17586240
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.21678517,12009-มีนาคม-201105:07586240
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.21678671,74409-มีนาคม-201105:15586240
Wsmauto.dll6.1.7601.21678392,19209-มีนาคม-201105:15586240
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638521,50414 2009 ก.ค.01:50586240
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638534,30414 2009 ก.ค.01:45586240
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:43586240
Wsmsvc.dll6.1.7601.216783,576,83209-มีนาคม-201105:15586240
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:07ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7601.21678611,32809-มีนาคม-201105:15586240
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20919198,65609-มีนาคม-201105:48x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20919248,83209-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.dll6.1.7600.20919145,92009-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7600.209191,176,06409-มีนาคม-201105:53x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20919213,50409-มีนาคม-201105:53x 86
Winrm.cmdไม่เกี่ยวข้อง3510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Winrm.vbsไม่เกี่ยวข้อง201,03410 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanconfig_schema.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,67510 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.21678198,65609-มีนาคม-201105:25x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.21678248,83209-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.dll6.1.7601.21678145,92009-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmauto.mofไม่เกี่ยวข้อง4,43010 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 2009 ก.ค.01:16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 2009 ก.ค.01:14x 86
Wsmpty.xslไม่เกี่ยวข้อง1,55910 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 2009 ก.ค.01:11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7601.216781,176,57609-มีนาคม-201105:32x 86
Wsmtxt.xslไม่เกี่ยวข้อง2,42610 2009 Jun21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wsmwmipl.dll6.1.7601.21678214,01609-มีนาคม-201105:32x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_53bc7e4ff1707328e07f7d594ae3cd9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_41e25187d4fa983f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม720
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มX86_e6216245267a6b93c744e0791dab2cc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_412f1cbe90e63d76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม720
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_cb152268273c9518.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,904
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:37
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_ccb99db62494922c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,904
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:37
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_441f127c2f10b2cfd5d654c029b0f912_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_dd7b65a0ec9c62f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,090
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มAmd64_f4876633cf839cabde76be5b2468fa2e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_0d825c3b334fc9fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,090
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_2733bdebdf9a064e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,908
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:40
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_28d83939dcf20362.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,908
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:40
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_3188683e13fac849.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม75,910
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:40
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_332ce38c1152c55d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม75,910
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:40
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_3042f52f11643d79456c9ae0c3b47b94_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_7a4b7c449e805ff8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,088
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มIa64_527ca1909648545e8cfb913a6973ecd8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_5f8c8d59c3c06e54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,088
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_cb16c65e273a9e14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,906
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_ccbb41ac24929b28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม191,906
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20919_none_3188683e13fac849.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม75,910
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-w ..สำหรับบริหาร-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21678_none_332ce38c1152c55d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม75,910
วัน (UTC)10-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:35

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2512889 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmt KB2512889 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2512889

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com