W witrynie Rynek urządzenia Windows Phone nie można korzystać z dodanej karty kredytowej

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2513341
Uwaga
Opisane w tym dokumencie usługi i funkcje mogą nie być dostępne w regionie użytkownika. Szczegółowe informacje na temat dostępności usługi i funkcji w danym regionie zawiera witryna Dostępność funkcji i usług (http://www.microsoft.com/windowsphone/pl-pl/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx) Windows Phone.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po dodaniu karty kredytowej do witryny Rynek na urządzeniu Windows Phone karta nie jest widoczna jako dostępna metoda płatności w przypadku próby dokonania zakupu.

Przyczyna

Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli:
 • Z podstawowym identyfikatorem Windows Live ID używanym w telefonie skojarzono więcej niż jedno konto w usłudze Xbox LIVE.
 • Po dodaniu karty kredytowej użytkownik zalogował się za pomocą innego identyfikatora Windows Live ID niż użyty podczas konfiguracji usług Live w telefonie (za pośrednictwem Kreatora uruchamiania).

  Uwaga Użytkownik dysponuje identyfikatorem Windows Live ID, jeśli korzysta z usług takich jak Hotmail lub Messenger, albo z konta Zune.

Rozwiązanie

Wymagane będzie dodanie karty kredytowej do konta za pomocą komputera. Zaloguj się do jednej z trzech poniższych usług, używając tego samego identyfikatora Windows Live ID, co użyty w telefonie:

Witryna Xbox.com:


 1. Na komputerze odwiedź witrynęKonto w usłudze Xbox i zaloguj się za pomocą identyfikatora Windows Live ID.
 2. Na stronie Moje konto kliknij opcję Zarządzajopcjami płatności.
 3. Na stronie Zarządzenie opcjami płatności kliknij przycisk Dodaj nową kartę kredytową, aby dodać do konta nową kartę.
 4. Wprowadź dane i kliknij przycisk Zapisz.
Karta kredytowa dodana na komputerze powinna być teraz dostępna w telefonie.

UwagaAby zmienić opcję płatności za konto w usłudze Xbox LIVE, przejdź do następującej strony sieci Web, aby przeprowadzić procedurę zmiany:

Zmień metodę płatności za konto w usłudze Xbox LIVE

Witryna Zune.net:

 1. Na komputerze odwiedź witrynęZune.netzaloguj się do konta, korzystając z łącza w prawym górnym rogu.
 2. Ustaw kursor na strzałce w dół obok tagu Zune w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Moje konto z listy rozwijanej.
 3. Na stronie Moje konto kliknij polecenie Dodaj/zarządzaj kartą kredytową. Przejdziesz na stronę Zarządzaj opcjami płatności w serwisie live.xbox.com.
 4. Na stronie Zarządzaj opcjami płatności kliknij pozycję Dodaj nową kartę kredytową, wprowadź dane karty kredytowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
Karta kredytowa dodana do konta na komputerze powinna być teraz dostępna w telefonie.

Oprogramowanie Zune:


 1. Otwórz oprogramowanie Zune na komputerze i zaloguj się.
 2. Kliknij polecenie Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij polecenie Konto w lewym górnym rogu ekranu.
 4. Kliknij pozycję Moje konto na liście Dane osobowe. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła identyfikatora Windows Live ID.
 5. Na stronie Moje konto kliknij polecenie Dodaj/zarządzaj kartą kredytową. Przejdziesz na stronę Zarządzaj opcjami płatności w serwisie live.xbox.com.
 6. Na stronie Zarządzaj opcjami płatności kliknij pozycję Dodaj nową kartę kredytową, wprowadź dane karty kredytowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Karta kredytowa dodana do konta w oprogramowaniu Zune powinna być teraz dostępna w telefonie.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2513341 - Ostatnia weryfikacja: 3 lipca 2012 - Weryfikacja: 15.0
Słowa kluczowe: 
kbwp7 kbwp7marketplace KB2513341

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com